Rozprawa w sprawie tramwajowego przetargu. Znamy termin

2021-04-02 14:53:26 (ost. akt: 2021-04-02 15:11:10)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Bartosz Cudnoch

Podczas rozprawy rozpatrywana będzie skarga jednego z oferentów na decyzję KIO, dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę trakcji tramwajowej w Olsztynie. Od rozstrzygnięcia sądu będzie zależeć, czy umowa na realizację prac w końcu zostanie podpisana.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Tramwaje pojadą do sądu

Tramwaje pojadą do sądu

Walka o kontrakt w stolicy Warmii i Mazur jest niezwykle zacięta. W postępowaniu, które prowadzone jest od roku, były dwa odwołania od rozstrzygnięcia przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej i jedno do sądu. Drugim rozstrzygnięciem KIO także zajmie się Temida.

Jednak —po nowelizacji prawa zamówień publicznych — teraz o sprawie rozstrzygać będzie sąd nie w Olsztynie, a w Warszawie. Prezydent miasta przed miesiącem wskazywał w liście do Prezesa Rady Ministrów, że zmiana przepisów może niebezpiecznie wydłużyć postępowanie.

— Intencje rozwiązania wprowadzenia jednego sądu, prowadzące do ujednolicenia orzecznictwa i specjalizacji sądu należy uznać za dobre — wskazywał Piotr Grzymowicz. — Jednak liczba i skala toczących się spraw z odwołania, stan pandemii oraz obniżona wydolność sądu skutkują wielomiesięcznym okresem trwania postępowań. Rozwiązanie to byłoby rzeczywiście dobre, gdyby sprawy były rozpoznawane w ustawowym terminie jednego miesiąca, jednak już w oparciu o poprzednie przepisy, termin ten wynosił 2-3 miesiące.

Skarga na rozstrzygnięcie KIO wpłynęła ponad dwa miesiące temu. Prezydent Olsztyna we wtorek (30 marca) dodatkowo skierował do warszawskiego sądu prośbę o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy. Teraz okazało się, że wokanda została ustalona na 30 kwietnia.

Od rozstrzygnięcia sądu będzie zależeć, czy umowa na realizację prac w końcu zostanie podpisana. Jeśli tak się stanie, wkrótce zaczęłyby się prace nad rozbudową tramwajowej sieci, które potrwają ok. 26 miesięcy.

Zwycięska oferta konsorcjum Polimex-Trakcja ma wartość nieco ponad 403 mln złotych. Za ten sam zakres prac skarżące rozstrzygnięcie Mirbud i Kobylarnia oczekują niemal 438 mln złotych.

UM Olsztyna

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.