Triduum: Wielki Czwartek

2021-04-01 07:00:00(ost. akt: 2021-03-31 21:09:39)
Triduum - Wielki Czwartek

Triduum - Wielki Czwartek

Autor zdjęcia: pixabay

Triduum Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej, która celebrowana jest w Wielki Czwartek wieczorem i upamiętnia ustanowienie przez Chrystusa Eucharystii. Tak właściwie modlitwy, które rozpoczną się w Wielki Czwartek, trwają nieprzerwanie do poranka Niedzieli Zmartwychwstania. Te trzy dni należy traktować, jakby to była jedna, wielka liturgia.
W Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej cały Kościół gromadzi się w wieczerniku, aby dać świadectwo wiary. Podczas niej odbywa się obrzęd obmycia nóg. Wszystko po to, aby podkreślić gotowość służby bliźnim. Zwyczaj ten w dawnej Polsce pielęgnowali również królowie - Zygmunt III czy Stanisław August. Ten ostatni po obmyciu nóg starcom, usługiwał im nawet przy stole.

Po uroczystej Mszy w procesji przenosi się Najświętszy Sakrament na miejsce zwane "ciemnicą". Najczęściej jest to boczny ołtarz z wizerunkiem ubiczowanego Chrystusa. Po uroczystej adoracji następuje obrzęd obnażenia ołtarza głównego oraz otwarcia pustego tabernakulum.

Obrazek w tresci

Jedno z najbardziej znanych przedstawień Ostatniej Wieczerzy (wg Leonarda da Vinci, 1498)

Wcześniej, bo jeszcze przed południem w kościołach katedralnych sprawowana jest Msza Krzyżma. Na niej gromadzi się duchowieństwo całej diecezji pod przewodnictwem biskupów. Podczas mszy kapłani odnawiają przyrzeczenia złożone w dniu święceń: celibatu, prowadzenia świętości życia i jedności z biskupem. Święcony jest olej krzyżma, którego używa się przy udzielaniu chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, biskupich oraz podczas poświęcania kościoła. Święcony jest także olej chorych, jak wskazuje nazwa, przeznaczony dla tych, którzy borykają się ze zdrowiem lub są w podeszłym wieku.

Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia sakramentów Eucharystii oraz kapłaństwa. Są ze sobą ściśle złączone, bo nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. Jest to więc czas, w którym wierni powinni pamiętać o nich przede wszystkim w modlitwie.

wkŹródło: Gazeta Olsztyńska