CYFROWY ŚWIAT 360°

2021-03-29 10:50:35 (ost. akt: 2021-04-02 10:01:45)   Artykuł sponsorowany
Postęp technologiczny wpływa na życie każdego z nas. Możemy osobiście doświadczyć błyskawicznego tempa zmian w branży geoprzestrzennej. Codziennie, choć czasem nieświadomie, korzystamy z możliwości, które dają informacje przestrzenne.
Przed podróżą w nowe miejsce sprawdzamy zdjęcia okolicy, wykorzystujemy nawigację satelitarną, by bezpiecznie dotrzeć do celu, wykorzystujemy geoportale, by sprawdzić adres, zlokalizować interesującą nas działkę czy ocenić potencjał inwestycji, sprawdzając miejscowy plan zagospodarowania. Co więcej, pandemia dodatkowo przyspieszyła procesy cyfryzacji i wdrażania nowych rozwiązań. To właśnie podczas samoizolacji inwestorzy i urzędnicy, a także osoby z branży geodezyjnej i nieruchomości mogły szczególnie dostrzec znaczenie łatwego dostępu do zaawansowanych technologii geoprzestrzennych.
Cyfrowe odwzorowanie otaczającego nas świata nie jest jedynie ładnym obrazkiem, na który możemy spojrzeć, gdy z utęsknieniem wyczekujemy możliwości swobodnego podróżowania i zwiedzania wspaniałych miejsc. Zobrazowania miast dają praktycznie nieograniczone możliwości prowadzenia analiz. Jest to nieoceniona pomoc dla specjalistów zajmujących się dostosowywaniem przestrzeni miejskiej, by lepiej służyła społeczeństwu. Branża geoprzestrzenna dostarcza ogromnych ilości danych. Efektywne łączenie, integrowanie i wdrażanie danych oraz zarządzanie nimi przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa – to właśnie cyfrowy świat 360°.
Obecnie cyfrowy świat nie jest zwykłym dodatkiem do codziennej pracy, ale koniecznością i kierunkiem rozwoju, do którego dąży również OPEGIEKA. Firma implementuje nowoczesne technologie i rozwiązania na rynku danych przestrzennych. Bazując na doświadczeniach zagranicznych partnerów, firma modyfikuje i dostosowuje najlepsze praktyki do realiów polskiego rynku. Dokonuje wdrożeń i dostarcza dane, dzięki którym samorządy mogą wprowadzać inteligentne rozwiązania w swoich miastach. Holistyczny obraz miast tworzony jest na podstawie różnych typów danych pozyskiwanych dzięki innej technologii. To jest właśnie perspektywa 360°, na którą składają się następujące elementy:


PERSPEKTYWA LOTNICZA


Dotychczas głównym problemem przy wykorzystaniu pionowej fotografii lotniczej była różnica w interpretacji obiektów widzianych z perspektywy człowieka oraz na ortofotomapie. Niewątpliwie dla wielu użytkowników zdjęcia pionowe o rozdzielczości nawet 450 megapikseli stanowią przewagę. Jednakże pełny podgląd z każdej perspektywy, pozwalający realnie myśleć o możliwości zastąpienia wizyt terenowych zdalnymi analizami, przyniosło pozyskiwanie danych lotniczych wykonywanych pod kątem 45° w stronę każdego z czterech kierunków świata. Zobrazowania ukośne, bo o nich mowa, pozwalają na wykonywanie skomplikowanych analiz i pomiarów każdego elementu odwzorowanego na zdjęciach, nawet jeśli ten znajduje się na elewacji wysokiego budynku. Firmy wykorzystujące nowoczesne technologie poszły o krok dalej, aby jeszcze bardziej zwiększyć dokładność i przydatność danych lotniczych. Do pomiarów zaczęto wykorzystywać skaner laserowy o wydajności pomiaru równej dwóm milionom punktów na sekundę, do jednoczesnego zbierania chmury punktów w trakcie przelotu. Takie połączenie pozwala realizować prace z dokładnością nawet do 1 cm, przewyższając tym samym standardowo realizowane opracowania o dokładności 5 cm. OPEGIEKA nie tylko wykorzystuje nowoczesną technologię, ale również korzysta z doświadczeń partnerów, gdzie wymiana informacji i doświadczeń ma kluczowe znaczenie. Dzięki pozyskanej wiedzy zadecydowano o zakupie skanera Leica CityMapper-2, który pozwala na pozyskanie 3 produktów — zdjęć ukośnych, pionowych i skaningu laserowego w jednym przelocie pojedynczą kamerą lotniczą. Dzięki niemu OPEGIEKA wprowadza na rynek nowy rodzaj usług opartych o opracowaną technologię łączącą wielopłaszczyznowe zobrazowania lotnicze z platformą analityczną wykorzystującą najnowsze osiągnięcia z obszaru sztucznej inteligencji.


https://m.wm.pl/2021/03/orig/2-model-3d-zespolu-konkatedry-pw-sw-stanislawa-biskupa-meczennika-w-ostrowie-wielkopolskim-698758.jpg

Model 3D konkatedry pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim


PERSPEKTYWA MOBILNA


Oprócz obecnie dostępnych produktów z pułapu lotniczego w wizję cyfrowego świata wpisują się również wysokiej rozdzielczości zdjęcia i dane 3D gromadzone z perspektywy ulicy. Obrazy lotnicze i inne warstwy przestrzenne można połączyć z danymi mobilnymi, aby utworzyć kompleksową chmurę punktów z ortogonalnym i ukośnym pokryciem zobrazowaniami wybranego fragmentu. OPEGIEKA wraz z holenderskim partnerem Cyclomedia rozwija i obsługuje zaawansowane mobilne systemy mapowania. Łączą one pięć niezależnych kamer, system skanowania LiDAR oraz nowoczesne systemy pozycjonowania. Dzięki temu możliwe jest dokładne mapowanie obszarów wysoko zurbanizowanych. Symultaniczna rejestracja umożliwia tworzenie metrycznych danych, pozwalających na określanie pozycji 3D pojedynczego piksela na każdym obrazie, a także przeprowadzanie złożonych analiz geoprzestrzennych dla wybranych obszarów. Zaawansowane zastosowanie cyfrowego kartowania umożliwia precyzyjne analizowanie i planowanie rozwiązań skoncentrowanych na korzyści obywateli. Mobilne dane wzbogacone o innowacyjne rozwiązania analityczne oparte na technologii sztucznej inteligencji pozwalają na wykorzystanie ich w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostępności, działań prośrodowiskowych czy poziomu innowacyjności. Wykorzystanie uczenia maszynowego podnosi możliwości generowania dodatkowych warstw analitycznych, tj. wyznaczenie lokalizacji, wysokości i wymiarów billboardów oraz reklam, jak również detekcja oznakowania drogowego pionowego i poziomego wraz ze stanem jego zniszczenia i widoczności z perspektywy kierowcy. Takie rozwiązania wspierają inteligentne miasto, które oparte na wiarygodnej i precyzyjnej informacji przestrzennej służy mieszkańcom i odpowiada coraz wyższym standardom stawianym przez rozwijające się potrzeby społeczne.


https://m.wm.pl/2021/03/orig/3-detekcja-billboardow-szyldow-i-reklam-z-mobilnego-mapowania-698748.jpg

Detekcja billboardów, szyldów i reklam z mobilnego mapowania


PERSPEKTYWA TERMALNA


Dzięki specjalistycznym kamerom termalnym uzyskujemy zobrazowania pozwalające na określenie temperatur gruntu i obiektów na dużych obszarach, np. na terenach miejskich. Przetworzenie tych zobrazowań do postaci map termalnych umożliwia wskazanie miejsc utraty ciepła, zawilgoceń czy zrzutu ścieków. Posiadane przez OPEGIEKA urządzenia rejestrują promieniowanie cieplne i różnice temperatur rzędu 0,005°C. Kamera termowizyjna to nieocenione narzędzie diagnostyczne w wielu dziedzinach, ponieważ może wykrywać anormalne ciepłe lub zimne obszary. Innymi słowy, analizując mapę termalną, można szybko wykrywać problemy, których nie widać gołym okiem. Innowacyjne mapy umożliwiają zlokalizowanie miejsc strat ciepła w publicznych i prywatnych budynkach. Pozwala to na wytyczenie priorytetów przyszłych termomodernizacji i dociepleń. Tak zaplanowane działania nie tylko wpływają na obniżenie śladu węglowego miasta, ale również na obniżenie kosztów ogrzewania.

https://m.wm.pl/2021/03/orig/4-fragment-mapy-termalnej-z-modelem-3d-698751.jpg

Fragment mapy termalnej z modelem 3D


INTEGRACJA


Techniki hybrydowego zbierania danych przestrzennych z różnych perspektyw pozwalają na dokładniejsze i bardziej ekonomiczne przekształcanie surowych informacji w inteligentne, cyfrowe dane 3D, które następnie można wykorzystać w realizacji wielu projektów. Należy pamiętać, że wszystkie dane nie mogłyby być efektywnie wykorzystywane, gdyby nie odpowiednie narzędzia i systemy. Ich celem jest zapewnienie integracji, bezpieczeństwa i przejrzystości danych przestrzennych wraz z kompleksowym zarządzaniem informacjami znajdującymi się w zasobie. Firma OPEGIEKA opracowała autorski system do zarządzania danymi GeoARA. Jest to rozwiązanie integrujące dane zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych rejestrów oraz pozwalające na ich jednoczesne wyświetlanie na mapie i prowadzenie analiz. Dane mogą być uznane za użyteczne, kiedy są dobrze zorganizowane i łatwo dostępne w codziennej pracy. Aby to ułatwić, GeoARA umożliwia załatwienie spraw między wnioskodawcą a instytucjami za pośrednictwem portalu integrującego informacje z różnych źródeł.
Opisane wyżej możliwości zastosowania oraz łączenia nowoczesnych rozwiązań pomiarowych i informatycznych nie są wyłącznie teoretycznymi rozważaniami. Realia rynku oraz doświadczenie OPEGIEKA pokazują, że wdrożenia oparte na usługach dostarczanych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi ułatwiają funkcjonowanie milionom ludzi. Użytkownicy dostarczonych rozwiązań udowadniają, że potrafią wykorzystać potencjał integracji wielu danych przestrzennych. Dobrym przykładem jest Amsterdam, gdzie początkowo pozyskane były jedynie zdjęcia panoramiczne z jednostki mobilnej. W trakcie ich aktualizacji zakres danych poszerzono
o skaning laserowy, uzyskując efekt 3D i zwiększając możliwości analiz i pomiarów. Taki bieg zdarzeń zaowocował wykorzystaniem uczenia maszynowego do klasyfikacji obiektów wokół drogi, jak na przykład sygnalizacja świetlna. Dodatkowo ułatwiło to walkę z plagą reklam i billboardów, z którymi miasto od wielu lat bezskutecznie się zmagało. W celu uzyskania pełnego spektrum danych pozyskano zdjęcia ukośne i pionowe wraz z implementacją wszystkich danych w jednym systemie. W efekcie doprowadziło to do uporządkowania przestrzeni miejskiej, a to przełożyło się na racjonalne i spójne zagospodarowanie. Ten przykład pokazuje, że wspomniane dane służą każdemu mieszkańcowi, ponieważ efekty ich rzetelnego przeanalizowania możemy zaobserwować w otaczającej nas przestrzeni publicznej. Przytoczona historia wyraźnie pokazuje, że ten technologiczny wyścig ma jeden cel nadrzędny — wspieranie tworzenia przyjaznej przestrzeni w oparciu o cyfrowy świat 360°.aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
tel. +48 (55) 237 60 00, fax +48 (55) 237 60 01
poczta@opegieka.pl, www.opegieka.pl
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.