Wojewoda: Radni podjęli uchwałę z istotnym naruszeniem prawa

2021-03-29 10:55:10(ost. akt: 2021-03-29 14:03:46)
Uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu burmistrz Beaty Sokołowskiej radni podjęli na sesji w dniu 1 marca br.

Uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu burmistrz Beaty Sokołowskiej radni podjęli na sesji w dniu 1 marca br.

Autor zdjęcia: UM Biała Piska

Radni podjęli uchwałę z istotnym naruszeniem prawa – tak orzekł wojewoda warmińsko-mazurski. Tym samym stwierdził nieważność podjętej przez Radę Miejską w Białej Piskiej uchwały dotyczącej wygaszenia mandatu burmistrz Beaty Sokołowskiej.
Wojewoda, w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 24 marca 2021r. stwierdził m.in. cyt: (...) starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną administracji rządowej, a stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej i radnych klubu „Dobro Wspólne” w tej sprawie było błędne i nie znajdywało oparcia w obowiązujących przepisach prawa (...).

Ponadto orzekł, że rada przeprowadziła postępowanie wyjaśniające z naruszeniem zasady oficjalności. Organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza, jak również do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym zakresie, jest rada gminy, a nie poszczególni radni, czy też przewodniczący, działający samodzielnie i z własnej inicjatywy.

Przypomnijmy. W poniedziałek (1 marca) na XXXVI publicznej sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej radni klubu „Dobro Wspólne” (Marek Grabowski, Marcin Siejk, Iwona Piechowska, Sławomir Duda, Jerzy Brzózka, Eugeniusz Niedźwiecki, Dariusz Gąska i Janusz Połujański) zagłosowali za podjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Beaty Sokołowskiej, burmistrz Białej Piskiej.

Zdaniem tychże 8 radnych burmistrz Białej Piskiej złamała ustawę o samorządzie gminnym. Dlaczego? Bo, jak twierdzą, Beata Sokołowska nadal jest pracownikiem administracji rządowej.

Beata Sokołowska przed objęciem funkcji burmistrza zajmowała stanowisko naczelnika wydziału strategii rozwoju, promocji, integracji europejskiej i informacji w Starostwie Powiatowym w Piszu. Po wygranych wyborach wzięła bezpłatny urlop. Radni, którzy zagłosowali za podjęciem uchwały o wygaszeniu mandatu Beacie Sokołowskiej uważają, że wydział, którego nadal (mimo urlopu bezpłatnego) jest pracownikiem, realizuje zadania zlecane przez administrację rządową, a to jest równoznaczne z zatrudnieniem jej w strukturach administracji rządowej.

Natomiast Beata Sokołowska jest zdania, że to radni działają w kolizji z prawem, a wspomnianą wyżej uchwałę podjęli niezgodnie z zasadami jej procedowania.
— Przede wszystkim uchwała nie została zaopiniowana przez radcę prawnego, choć wymaga tego statut gminy Biała Piska. Poza tym projekt uchwały dostarczony został bez wymaganego uzasadnienia, które to wpłynęło dopiero na 1,5 godziny przed rozpoczęciem sesji. Nie miałam więc możliwości zapoznania się z uzasadnieniem w ustawowo przyjętym terminie — mówiła podczas sesji burmistrz Sokołowska.

Argumenty Beaty Sokołowskiej poparło i zagłosowało przeciw podjęciu uchwały 5 radnych (Anna Albińska, Katarzyna Cybula, Alicja Nowak, Zbigniew Dąbkowski oraz Jerzy Muszyński). Głosów wstrzymujących się nie było. Na sesji nieobecne były dwie radne - Małgorzata Piotrowska oraz Monika Ryży.