Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

2021-03-16 09:54:03(ost. akt: 2021-03-16 11:49:54)

Autor zdjęcia: Pixabay

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy był już kilkukrotnie przedłużany. Rada Ministrów zdecydowała o kolejnym wydłużeniu o dwa tygodnie.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli:

- w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały
- w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19


Kto ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

- rodzicom dzieci w wieku do lat 8 ubezpieczonym rodzicom dzieci
- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą


Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy — wyjaśnia Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego wydłużono do 28 marca.