Chcą, żeby ocena przestała być mitem

2021-03-10 11:49:35(ost. akt: 2021-03-10 14:59:00)
Wpis Mirosława Arczaka dotyczący dokumentu na temat oceny infrastruktury dla osób niepełnosprawnych

Wpis Mirosława Arczaka dotyczący dokumentu na temat oceny infrastruktury dla osób niepełnosprawnych

Autor zdjęcia: Mirosław Arczak

Radny Mirosław Arczak ma dosyć mydlenia oczu. Bo tak określa ocenę przystosowania infrastruktury miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych, która, według niego, od 5 lat ma niezmienną, ogólną, zdawkową i nic niewnoszącą treść.
Radny Mirosław Arczak wstawił na Facebooku zdjęcie chodnika na ulicy Jagiellończyka. W skrócie można powiedzieć, że takich chodników w Olsztynie jest naprawdę sporo. Ale nie o to chodzi we wpisie radnego, a o dokument, który, według niego, jest kompletnie bez sensu.


"Był sobie dokument, który od 2016 r. służy tylko temu, aby „odhaczyć” temat, który... wyraźnie widać na tym obrazku. Napis nie jest czytelny i wydaje się bez sensu? Dokładnie tak samo, jak to opracowanie, które ZDZiT oficjalnie omawia na kilku komisjach, a potem podczas sesji Rady Miasta"— pisze radny na Facebooku. I dalej:
"Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi (wózki)" od 5 lat ma niezmienną, ogólną, zdawkową i nic niewnoszącą treść. Wraz ze (stowarzyszeniem — red.) Wspólny Olsztyn postanowiliśmy to wreszcie przerwać, aby tytułowa „ocena” była realna, dawała możliwość okresowych porównań i wyznaczała konkretne cele. Po moim nieudanym wniosku o zdjęcie tego punktu z ostatniej sesji Rady Miasta („za” zagłosowało 5 radnych) złożyłem interpelację z 13 wytycznymi i wskaźnikami, które powinny pomóc w stworzeniu rzetelnego materiału o obecnym stanie infrastruktury miejskiej (ulice, budynki, schody, przystanki i pojazdy komunikacji miejskiej) i zarysują jej docelowy stan przewidziany na kolejne lata. Oby tak się stało. Odpowiedź otrzymam około połowy marca."

W moim wpisie nie chodziło mi o chodniki, a o dokument, który corocznie powinien nam dostarczać rzetelnych informacji o tym, co robimy, żeby polepszyć infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych — podkreśla Mirosław Arczak. — Od 2016 roku ten dokument nie informuje o niczym ważnym, nie daje możliwości oceny i obrazu tego, co prezydent planuje w tym zakresie. To mydlenie oczu trwa 5 lat. A od 2 lat regularnie do tego dokumentu miałem konkretne uwagi, którymi ZDZiT nie zaprzątał sobie głowy — dodaje. — Przedstawia dokładnie tę samą treść, zmieniając tylko kilka akapitów. To suche przedstawienie listy ulic, na których wykonano remonty, ale bez powiedzenia co było remontowane, ile kosztowało, albo czy było elementem jakiegoś większego planu. Pomija się rady osiedli, czy oficjalny głos tych, których wymienia się w tytule tego opracowania. A ono nie mówi o wszystkich mieszkańcach, tylko o seniorach, niepełnosprawnych i rodzicach z wózkami — przypomina radny Arczak. — Głosów tych grup w ogóle w tym dokumencie nie ma. Nikt nie pokusił się choćby o ankietowe podsumowanie. Dokument nie jest więc tym, co zapowiada się w tytule. Na ostatniej sesji w akcie desperacji zaproponowałem zdjęcie tego punktu z porządku obrad, bo uważam, że jest niegodny tego, żeby traktować go na poważnie podczas sesji. Nie twierdzę, że on jest niepotrzebny, ale na pewno nie w takiej formie. Nie jesteśmy w ogóle poinformowani o tym, w jakim stanie jest infrastruktura dla tych grup. Osiem stron to wypis przepisów stosowanych przez ZDZiT. Zależy mi na merytorycznym podejściu, a nie opracowywaniu materiałów dla samego przygotowania — podkreśla.

Oprócz Mirosława Arczaka za zdjęciem punktu z porządku obrad głosowali: Radosław Nojman, Krzysztof Narwojsz, Zdzisława Tołwińska, Elżbieta Wirska.

Oceny za rok 2016 i 2021 można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Olsztynie. Dzięki temu możemy je porównać i faktycznie stwierdzić, że są bardzo podobne i napisane dość "urzędowo".

W ocenie za 2021 rok czytamy, że głównym źródłem zagrożeń na sieci drogowej dla osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi są „podwyższone krawężniki na przejściach dla pieszych, brak na przejściach dla pieszych płytek typu „stop”, brak sygnalizatorów dźwiękowych dla osób niewidomych i niedowidzących, schody bez zjazdów dla wózków, a także nierówne i zdegradowane nawierzchnie chodników, które stanowią utrudnienie w bezpiecznym przemieszczaniu się osób starszych i niepełnosprawnych”.

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu zaznacza, że:

"Przy głównych ciągach komunikacyjnych na zdecydowanej większości przejść dla pieszych krawężniki zostały obniżone w latach poprzednich w ramach realizowanych przez miasto inwestycji jak również z dofinansowaniem z funduszu PFRON. Do wykonania obniżeń krawężników pozostały głównie przejścia dla pieszych na starych osiedlach o zabudowie jedno- i wielorodzinnej oraz przekazywanych Zarządowi Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie drogach wewnętrznych. Płytki typu „stop” od kilku lat montowane są na wszystkich przejściach i przystankach autobusowych przy okazji realizacji nowych inwestycji oraz remontów istniejących chodników. W 2020 roku ZDZiT wykonał między innymi remonty wraz z obniżeniem krawężników lub montażem płytek „stop” na fragmentach ulic: Dworcowa, Promienista, Gębika, Morwowa, Agrestowa, Wańkowicza, Jagiellończyka, Barczewskiego, Małeckiego, Gdyńska, Augustowska, Kalinowskiego, Wańkowicza, Herdera, Zamenhofa, Grunwaldzka, Jagiellończyka, Żurawskiego, Wilczyńskiego, Turowskiego, Hozjusza. W ramach remontów bieżących wykonano także odcinkową wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni takich ulic, jak: Kołobrzeska, Dworcowa, Pstrowskiego, Wilczyńskiego.

W 2020 roku ZDZiT zrealizował również roboty budowlane polegające na budowie sieci oświetleniowej doświetlającej osiem przejść dla pieszych na terenie Olsztyna”. W drugim etapie zadania doświetlono kilka ulic (m.in. Synów Pułku, Żołnierską, Warszawską) za kwotę ok. 200 tys. zł."

Zapytaliśmy też miasto o dokument, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Do tematu będziemy wracali.

Co ważne — w 2021 roku będą realizowane zadania zgłoszone do obecnej edycji OBO. Wiele z nich ma związek z naprawą dróg i chodników. Może dlatego Zarząd Dróg Zieleni i Transportu podaje je w "ocenie przystosowania infrastruktury..."

Prezentujemy tabelę, którą w opracowaniu przedstawia ZDZiT:

Wykaz OBO ze ZDZiT na 2021
Wykaz OBO ze ZDZiT na 2021
Wykaz OBO ze ZDZiT na 2021