Pierwszeństwo pieszych i ograniczenie prędkości. Ustawa z podpisem prezydenta

2021-03-08 12:54:29(ost. akt: 2021-03-08 13:26:47)

Autor zdjęcia: Pixabay

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ruchu drogowym. Przewiduje ona rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim pieszych.
Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy wchodzący na przejście będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Ustawa wprowadza także zakaz używania telefonów komórkowych.

Nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym określa dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km/h niezależnie od pory dnia. Dotychczas w porze nocnej (w godzinach 23-5) dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h.

Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Ustawa wchodzi w życie 1 czerwca 2021 r.