Marszałek Gustaw Marek Brzezin został wiceprezydentem Euroregionu Bałtyk

2021-02-26 08:33:39 (ost. akt: 2021-02-26 09:03:18)

Autor zdjęcia: Materiały prasowe/ Urząd Marszałkowski

Podczas Posiedzenia Prezydium, które odbyło się w czwartek 25 lutego, przewodnictwo w Euroregionie Bałtyk zostało przekazane Regionowi Blekinge w Szwecji, a funkcję Prezydenta objął Johan Sandberg. Wiceprezydenturę ERB powierzono Gustawowi Markowi Brzezinowi, marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego.
Euroregion Bałtyk jest międzynarodową organizacją współpracy regionalnej, zrzeszającą partnerów z Polski, Danii, Litwy, Szwecji i Federacji Rosyjskiej. Województwo warmińsko-mazurskie jest aktywnym członkiem organizacji od 1999 roku.

— Cele, jakie wspólnie sobie postawiliśmy, to współpraca europejska w tym historycznym momencie, troska o młode pokolenie, działania na rzecz rozwoju zrównoważonej gospodarki, czyli m.in. idei zielonego ładu i gospodarki obiegu zamkniętego — mówi nowy wiceprezydent Gustaw Marek Brzezin.

ERB zrzesza samorządowe władze regionalne oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych. Wspiera działania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców, promowania więzi i kontaktów między społecznościami lokalnymi oraz zapewnienia środków na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju w regionie.

Najwyższym organem Euroregionu Bałtyk jest Prezydium, w którym zasiadają przedstawiciele polityczni z każdej z organizacji członkowskich. Prezydium obraduje co najmniej trzy razy w roku. Jego pracami kieruje Prezydent Euroregionu. Funkcja Prezydenta jest pełniona kolejno przez przedstawiciela każdej ze stron, zmiana następuje po rocznej kadencji.

Zgodnie z propozycją Regionu Blekinge priorytetami Euroregionu na najbliższe 12 miesięcy mają być:

1. Program Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk — aktywny udział Euroregionu w procesie opracowania nowej edycji programu oraz przygotowywanie się do realizacji nowych projektów,
2. zrównoważona mobilność – powołanie w Euroregionie Bałtyk nowej grupy roboczej ds. mobilności i określenie jej priorytetów,
3. zrównoważona i innowacyjna turystyka,
4. budowanie kompetencji i współpraca typu ludzie – z ludźmi.

Priorytety Regionu Blekinge były konsultowane z województwem warmińsko-mazurskim, które obejmie przewodnictwo w Euroregionie w 2022 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski