Kraina Tysiąca Jezior trafi na uniwersytet

2021-02-16 15:30:40(ost. akt: 2021-02-16 14:56:11)

Autor zdjęcia: Władysław Katarzyński

Mazurski Uniwersytet Ludowy w Ełku to inicjatywa Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu nawiązująca do idei Karola Małłka, zasłużonego działacza mazurskiego, który zalecał „umiłowanie Krainy Tysiąca Jezior”.
Pomysł ełckiej Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu nawiązuje do Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego. Został on założony tuż po wojnie, w 1945 roku, przez Karola Małłka, folklorystę mazurskiego, pisarza i nauczyciela. Małłek był przede wszystkim społecznikiem zaangażowanym w rozwijanie polskości na Warmii i Mazurach oraz podtrzymywanie regionalnych tradycji tej części kraju.

Mazurski Uniwersytet Ludowy był rodzajem szkoły, w której kursy nauki języka polskiego oraz czytania, a dalej — historii i literatury Polski — przechodzili Mazurzy znający język niemiecki lub gwarę mazurską (ale poza Mazurami, kształcili się tam także Warmiacy). Ważną misją placówki, która istniała w latach 1945-50 i 1957-60 było prowadzenie zajęć praktycznych z rolnictwa, gospodarstwa itd. Kursy trwały około pół roku, odbywały się w siedzibie uniwersytetu, która znajdowała się w poniemieckim budynku uzdrowiska w Rudziskach Pasymskich na Mazurach.

Od lewej: Hubert Górski i Adam Waszkiewicz z Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu w siedzibie organizacji
Fot. Maciej Chrościelewski
Od lewej: Hubert Górski i Adam Waszkiewicz z Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu w siedzibie organizacji

Współczesna inicjatywa mówiąca o powołaniu ełckiego Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego ma z oryginałem wiele wspólnego, jeżeli chodzi o niektóre cele.
Mazurski Uniwersytet Ludowy w Ełku został powołany w Fundacji w grudniu 2020 roku. Będzie to miejsce, w którym zostaną skupione wszystkie działania dotychczas realizowane przez fundację z zakresu turystyki oraz propagowania dziedzictwa kulturalnego — mówi Hubert Górski, rzecznik Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu.

Ełcki uniwersytet nie jest reaktywacją placówki, z którą kojarzony był Karol Małłek, a raczej rozwinięciem pewnych jej założeń. XXI wiek i w dużej mierze cyfrowa rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, sama w sobie jest wielokulturowa i wielonarodowa. Mazurski Uniwersytet Ludowy w Ełku odnosi się do małłkowskiej idei krzewienia wartości regionalnych i bliskiej relacji z małymi ojczyznami.

Odnosimy się do działań związanych z mazuroznawstwem, takich, które mają przybliżać historię ludu mazurskiego, ale także tę z dzisiejszej perspektywy, po wielu badaniach, po 75 latach istnienia Mazur w granicach Polski — precyzuje Hubert Górski.

MUL w Ełku zajmie się także pielęgnowaniem tradycji i pamięci o regionalnej kulturze: pieśniach, gawędach i bajaniach z Krainy Tysiąca Jezior.
„Krzewmy wielkie umiłowanie Krainy Tysiąca Jezior, która nas wszystkich jednako przyjęła i jednako do łona przytuliła” — przytacza cytat Karola Małłka rzecznik fundacji, pytany o główną ideę przyświecającą twórcom ełckiego MUL-u.

Izba pamięcie Karola Małłka w Mazurskim Parku Krajobrazowym.
Fot. Waldemar Bzura
Izba pamięcie Karola Małłka w Mazurskim Parku Krajobrazowym.

Kursantów czekają warsztaty: artystyczne, kulturalne, gastronomiczne (kuchnia mazurska), ale również te, które są rozwinięciem dotychczasowych działań prospołecznych podejmowanych przez FWNiB, takich jak np. wycieczki krajoznawcze po regionie. Fundacja podejmie także działalność wydawniczą w ramach działania placówki. Warsztaty i atrakcje oferowane w Ełku przez fundację docelowo mają być bezpłatne.

Maciej Chrościelewski