Budżet Iławy już uchwalony: Każda złotówka oglądana cztery razy

2020-12-30 14:27:36(ost. akt: 2020-12-30 16:42:47)
Zdjęcie z sesji budżetowej w 2019 r., wtedy jeszcze nic nie zapowiadało nadchodzącego krachu gospodarczego. Dawid Kopaczewski i Joanna Wiśniewska

Zdjęcie z sesji budżetowej w 2019 r., wtedy jeszcze nic nie zapowiadało nadchodzącego krachu gospodarczego. Dawid Kopaczewski i Joanna Wiśniewska

Autor zdjęcia: Edyta Kocyła-Pawłowska

Radni miejscy, choć niejednogłośnie, to jednak przyjęli budżet miasta na przyszły rok. Konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego, by sfinansować deficyt. Zadłużenie miasta to nadal 40 milionów zł, co "stagnacją" nazwał jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziś (30 grudnia) odbyła się najważniejsza sesja w roku, bo dotycząca finansów miasta na cały rok.

Najpierw uchwalono wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2029. Wpływy i wydatki omawiano już wcześniej, na komisjach, szczegółowo. – Trudno cokolwiek planować – mówił na sesji burmistrz Dawid Kopaczewski. – Chciałbym się skupić na pozytywach. Działania inwestycyjne udało się utrzymać na przyzwoitym poziomie. Czekam z utęsknieniem na nową perspektywę unijną (...). Trzeba liczyć każdą złotówkę, bo nie wiadomo, co się stanie (...). Mamy zabezpieczone środki na spłatę kredytów. Przewidziany kredyt, który jest nam potrzebny, by wszystkie zadania zrealizować, jest o wiele niższy, niż w ubiegłym roku – zapewniał burmistrz.
Zgodnie z procedurą skarbnik miasta Joanna Wiśniewska odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prognozy finansowej.
Planowane dochody: 193.854.277,72 zł
Wydatki 194.224.877,58 zł
Deficyt: 370.599,86 zł

Również stałe komisje rady miasta wyraziły pozytywne opinie. Przewodniczący rady miasta Michał Młotek otworzył dyskusję, która dotyczyć miała i wieloletniej prognozy, i budżetu na przyszły rok.
Rozpoczął Ryszard Foryś z PiS: – Nie będę już przytaczał cyfr (...), skupię się na deficycie. Urząd Miasta wystąpił z projektem innym, niż jest w rzeczywistości (...). Czy tak można zmieniać? Jeszcze dziś dostaliśmy link, że jest zmiana w budżecie. RIO ustosunkowała się do tego deficytu niskiego, a rzeczywistość jest inna – mówił. – Stan zadłużenia miasta się nie zmienia, nadal to 40 milionów 300 tysięcy zł, to już trzeci rok z tym samym zadłużeniem, jest tak zwana stagnacja (...), a to nie jest rozwój.

Skarbniczka wyjaśniała: – 16 listopada projekt został przedstawiony RIO, (...) po to jest miesiąc jeszcze, by stworzyć ostateczną wersję, a projekt musi być zgodny z uchwałą. (...) planujemy długoterminowy kredyt zaciągnąć 7 milionów 600 tysięcy zł (...) planuje się przejściowy deficyt w celu zabezpieczenia wydatków, które nie zostaną pokryte dochodami. Taka jest konstrukcja budżetu.
Do słów radnego Forysia odniósł się burmistrz: – Ciężko mi się zgodzić z tą analizą pana Forysia, (...) twierdzi pan, że miasto jest w stagnacji, a oczekuje pan, że pana wnioski do budżetu zostaną uwzględnione. (...) gdyby budżet był bardzo rozwojowy, musielibyśmy wziąć o wiele wyższy kredyt (...). Do tego dotacja państwa na oświatę jest niewystarczająca plus świadczenia MOPS, w tym 500+ (...). Ale wtedy bym pewnie usłyszał od radnego Forysia, że zadłużenie rośnie. (...) nie da się inwestować bez wzięcia kredytu. (...) pana opinia jest szkodliwa, panie rady Foryś – mówił m.in. burmistrz.
Foryś odniósł się także do pandemii, zwracając się do Kopaczewskiego: – Jeśli pan uważa, że pandemia skończy się po zastrzykach i będzie można coś tam realizować, to jest pan w wielkim błędzie (...). Mówi pan, że powinienem zgłosić poprawki wcześniej. Zgłosiłem. Dwóch chyba pan nawet nie odczytał. (...) Rozumiem, że robić sztukę dla sztuki - radny poddał w wątpliwość konieczność remontu ratusza, okolic fosy i wykonanie za milion złotych placu zabaw przy ul. Szeptyckiego (co było już kilkakrotnie przekładane w czasie).

Radny Włodzimierz Ptasznik zwrócił uwagę, że na sesjach dyskusje nie powinny być tak przedłużane: – Dużo więcej rzeczy powinniśmy omawiać na komisjach, a sesja już powinna zawierać o wiele bardziej ogólne rzeczy.
Następnie radny odniósł się szczegółowo do prognozy finansowej. Przekazał stanowisko klubu radnych Dla Iławy: – Budżet tworzony w tak trudnym czasie (...) to także zobowiązanie, by każde działanie było impulsem dla gospodarki. Tego jako klub oczekujemy (...). 2021 r. będzie wyjątkowo trudnym rokiem. Uda się przez niego przejść, jeśli osiągniemy maximum zrozumienia między naszymi organami, burmistrzem a radnymi (...). Poparcie dla tego budżetu to duży kredyt zaufania (...) pod warunkiem, że będziemy się traktować na partnerskich zasadach (...). Oczekujemy, że jeśli w ciągu roku pojawią się dodatkowe środki finansowe, będziemy o tym wspólnie decydować. (...) każda złotówka musi być oglądana z każdej strony. (...) urząd, jednostki i spółki miejskie powinny pracować na zwiększonych obrotach. (...) poprzeczkę przed burmistrzem i współpracownikami stawiamy wysoko. (...) mamy sporo wątpliwości co do poszczególnych wydatków (...) ale to nie czas na kruszenie kopii (...). Wybrano nas, byśmy stawali na wysokości zadania, nawet jeśli nie wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli (...). Poprzemy ten budżet, bo tego wymaga sytuacja (...)

Dawid Kopaczewski odniósł się ponownie do słów Forysia: – Jestem rzetelnym pracownikiem, dlatego zawsze mówię o konkretach, by nie zafałszować rzeczywistości (...). Pana wypowiedzi są niespójne i głęboko się pan myli (...). Ratusz się rozpada, o tym też mówią mieszkańcy (...) co do placu zabaw i parku linowego: młodzi mieszkańcy cały czas mówią, że takich miejsc rozrywki brakuje. (...) nie mamy starówki, o jakiej marzymy, a fosa jest historycznym centrum naszego miasta. (...) place zabaw są bardzo drogie, bo konieczne są atesty urządzeń.
(...) Co do tego, że się nie odniosłem do sprawy chodnika przy SP5 (...) punktów w pana piśmie jest osiem.

Następnie długo opowiadał o meczach AZS w Iławie, broniąc tej pozycji w budżecie. O tym pisaliśmy m.in. tu: 100 tysięcy na Indykpol AZS Olsztyn
Na sesji budżetowej nie ma już czasu na zmiany - uchwałę radni mogą przyjąć lub odrzucić w całości. Zatem ten punkt pozostał w budżecie.

W pewnym momencie z ust Kopaczewskiego padło retoryczne pytanie: – Ile możemy jeszcze dołożyć do budżetu i kiedy staniemy pod ścianą?

Foryś nadal drążył temat swoich wniosków do budżetu: – Pan burmistrz mi zarzucił wyimaginowany punkt w temacie chodnika. Złożyłem dwa pisma do pana (...). W swoich wypowiedziach powoływał się wiele razy na anonimowe komentarze z internetu, co skomentował przewodniczący rady Michał Młotek, mówiąc, że oprócz opinii komisji należałoby do porządku obrad dodać anonimowe opinie z internetu.
Radna Ewa Jackowska odniosła się negatywnie do prowadzonej przez Forysia dyskusji w stylu "słowo za słowo"; w zamian usłyszała zarzut, choć nie wprost do niej skierowany, że niektórzy chcieliby "posiedzieć godzinkę i do domu".
To najwyraźniej wzburzyło radną: – Jestem ostatnią osobą, która przychodzi na kawę na komisje – podniosła wręcz głos Ewa Jackowska. – Każdemu daję się wypowiedzieć.
Podkreślała, że jako przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów nie skraca dyskusji na posiedzeniach po to, by jak najszybciej wrócić do domu.
Wiele minut trwała "dyskusja o dyskusji".

Radny PiS Andrzej Rykaczewski skomentował wypowiedź burmistrza w kwestii nie otrzymania przez miasto bezzwrotnej dotacji rządowej z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: – Wnioski o dofinansowanie były do tej pory źle przygotowywane, a nie, jak to zawsze u pana burmistrza, wina PiS i rządu.
– Złożymy prośbę do premiera o uzasadnienie, co było nie tak – odpowiedział burmistrz. – Tylko dwie gminy z naszego powiatu otrzymały takie dofinansowanie (...). Zdumiewające jest mówienie, że wnioski źle były przygotowane (...). (...) tylko 500 znaków we wniosku - zmieścić uzasadnienie wielomilionowej inwestycji jest niemożliwym – podkreślał Kopaczewski.

Radna Anna Pogodowska wtrąciła kilka słów o parku linowym, street work out i placu zabaw: – Nie czepiajmy, słuchajmy mieszkańców, gdy mówią, że jeżdżą do Lubawy i Ostródy w takie miejsca.

Wyniki głosowania:
15 Za
3 Przeciw
2 Wstrzymały się
1 Nieobecni

Następnie radni usłyszeli odczytaną przez skarbnik miasta uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Iławy na 2021 r. i o możliwości sfinansowania deficytu. Jest to opinia pozytywna.

Kolejnym punktem było odczytanie opinii komisji budżetu przez przewodniczącą Ewę Jackowską. – W czasie pandemii, a w efekcie w zmiennych warunkach, tworzenie (...) było dużym wyzwaniem (...). Trudno było oszacować wpływy z CIT. (...) Zasadne jest zatem obecne szacowanie wydatków budżetowych (...). przyjęcie ostrożnej polityki finansowej należy uznać (...) za konieczne – uzasadniała pozytywną opinię komisji. – Napięty budżet, więc wiele zadań nieuwzględnionych - mówiła Jackowska. – Zawsze tak jest, że budżet nie podoba się wszystkim – stwierdziła radna Pogodowska.
Deficyt budżetowy planuje się na wysokość 998.965,86 zł, sfinansowany zostanie z kredytu w wysokości 7.600.000 zł; zostanie on także przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Planowane zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 40 milionów 300 tysięcy zł.

Komisja budżetowa oceniła te plany pozytywnie, choć niejednomyślnie zaopiniowała uchwałę budżetową. Stałe komisje również pozytywnie, choć niejednomyślnie.

Głosowanie w sprawie budżetu:
15 Za
3 Przeciw
1 Wstrzymały się
2 Nieobecni

Na zakończenie wypowiedział się jeszcze raz burmistrz: – Rozumiem, że nie jest to budżet, który by zaspokajał nasze aspiracje, jednak (...) różnie może wyglądać sytuacja w ciągu 2021 r. Bardzo serdecznie dziękuję za głosowanie (...) za zaufanie i mam nadzieję, że ta współpraca będzie wyglądała jak do tej pory.


Edyta Kocyła-Pawłowska
ilawa@gazetaolsztynska.pl

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Iława #3031868 | 79.191.*.* 31 gru 2020 22:04

    tzn. nadal ne wiem, jak wyglada budżet, czy ktoś moglby w koncu zalaczyc dokument? lub podac link do niego?

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

  2. ? #3031176 | 176.221.*.* 30 gru 2020 20:12

    O ile Pan radny Foryś jest taki biegły i mądrala w konstrukcji budżetu miasta to proszę go za trzy lata burmistrzem zrobić - proszę państwa. Faktem jest że w mądrzeniu ten pan na każden temat prym wiedzie jak nikt w Iławie. Dlaczego wy nie zatrudnicie tego pana w Ratuszu a będzie wam wszystkie budżety układał.

    odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)