Nasi topowi profesorowie z UWM

2020-12-28 12:00:42(ost. akt: 2020-12-28 12:11:00)

Autor zdjęcia: Archiwum prywatne/ UWM

Ośmioro naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego należy w swoich dyscyplinach do prestiżowych 2 proc. najlepszych naukowców świata. Tak wynika z rankingu opublikowanego przez Uniwersytet Stanforda w USA.
Zestawienie najlepszych naukowców zostało opracowane w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczek i badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów. Te wskaźniki są dowodem na to, że prace badaczy wywierają wpływ na środowisko akademickie. Kto z UWM znalazł się na tej prestiżowej liście?

Uniwersytet Stanforda w USA opracował ranking TOP 2%, czyli listę najlepszych naukowców na świecie. Zestawienie objęło prawie 160 tysięcy badaczek i badaczy z całego świata. Naukowcy zostali podzieleni na 22 dziedziny naukowe i 176 dyscyplin. Wśród nich 726 osób to uczeni z Polski.

Prof. dr hab. Krzysztof SiwickiPo pierwsze: prof. Andrzej Siwicki, czyli kierownik Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
Działalność naukowa profesora ukierunkowana jest na zagadnienia związane z mikrobiologią i immunologią kliniczną oraz oceną wpływu chemioterapeutyków i ksenobiotyków na organizmy zwierząt. Wśród swoich największych osiągnięć naukowych profesor wymienia badania prowadzone we współpracy z ośrodkami naukowymi w USA, Japonii i Francji. Dotyczyły one m.in. opracowania skutecznych metod stymulowania nieswoistych mechanizmów obronnych.
Teraz, jak przyznał w rozmowie z nami, jest bardzo zajęty, ponieważ angażuje się w kwestie niezwykle istotne dla pandemii — ocenę szczepionek.


prof. dr hab. n. med. Krzysztof SelmajDrugi z „topowych” naukowców, prof. Krzysztof Selmaj, jest kierownikiem Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego. — Naukowo zajmuję się chorobami wywoływanymi przez procesy autoimmunologiczne — wyjaśnia. I dodaje: — Moje osiągnięcia dotyczą przede wszystkim badań nad stwardnieniem rozsianym.

Wyniki prac pana profesora tłumaczą przyczyny stwardnienia rozsianego, a jego ustalenia przyczyniły się też do rozwoju nowych, skutecznych leków tej ciężkiej choroby. — Postęp w terapii stwardnienia rozsianego jest jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich dwóch dekadach — przyznaje prof. Selmaj.

dr n. med. Anna Nowak-Węgrzyn, prof. UWMProf. Anna Nowak-Węgrzyn z Katedry Pediatrii Klinicznej specjalizuje się w alergiach pokarmowych. To właśnie one, jak mówi pani profesor, „eksplodowały” na przestrzeni ostatnich 20 lat. - Zwiększyła się znacznie ilość nowych przypadków reakcji anafilaktycznych spowodowanych pokarmami, coraz cięższy przebieg ma alergia na mleko krowie… — wymienia prof. Anna Nowak-Węgrzyn. Pani profesor zajmuje się problemami ważnymi z punktu widzenia zdrowia dzieci. — Tematem moich badan są alergia na mleko krowie, białko jaja kurzego, zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi oraz nowe immunoterapie dla alergii pokarmowej.

prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski Prof. Andrzej Grzybowski, który na Wydziale Lekarskim kieruje Katedrą Okulistyki, tłumaczy, że dziedzina, którą się zajmuje, bardzo się rozwinęła. — Operacja zaćmy jest dzisiaj bardzo precyzyjnym i mało inwazyjnym zabiegiem, który daje możliwość nie tylko pozbycia się samej zaćmy, jak było to dawniej, ale również pozbycia się wady wzroku oraz implantacji soczewki, która np. umożliwia widzenie z bliska bez okularów — mówi okulista. I dodaje: — Algorytmy sztucznej inteligencji zostały zastosowane w okulistyce jako pierwsze w całej medycynie i umożliwiają dzisiaj wczesne wykrywanie chorób oka, np. retinopatii cukrzycowej, bez udziału lekarza. Siatkówka oka wykorzystywana jest coraz częściej jako źródło wiedzy na temat chorób pozaocznych. Mam przyjemność prowadzić międzynarodowe badania z najlepszymi światowymi partnerami dotyczące m.in. właśnie tych tematów.

prof. dr hab. Lech PolkowskiProf. Lech Polkowski jest kierownikiem Katedry Metod Matematycznych Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki. Jest jednym z nielicznych badaczy, którzy publikują prace dotyczące zarówno matematyki, jak i informatyki, i robią to w najbardziej prestiżowych czasopismach na świecie. — Od 1992 roku zajmuję się też teorią rough sets należącą do obszaru analizy danych i AI (sztucznej inteligencji) i mam zaszczyt być wśród tych, którzy tę polską teorię Zdzisława Pawlaka wprowadzili do nauki światowej — przyznaje profesor. Zapytany o to, dlaczego jego prace są tak chętnie cytowane, mówi po prostu: — Widocznie są one przydatne jako wskazania teoretyczne dla badań aplikacyjnych.

dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWMProf. Dorota Kulikowska pracuje w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Geoinżynierii. — Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na oczyszczaniu ścieków i odcieków ze składowisk odpadów komunalnych oraz zagospodarowaniu odpadów organicznych z zachowaniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym — mówi pani profesor. — Takie podejście oznacza, że odpady traktowane są jako zasoby. Od kilku lat uczestniczę również w badaniach dotyczących remediacji, czyli oczyszczania, gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.
Prof. Kulikowska zwraca też uwagę na to, że jej wyróżnienie jest wynikiem pracy zespołowej. — Należy podkreślić, że dorobek naukowy, który był podstawą wyróżnienia, to nie tylko moja zasługa, ale również koleżanek i kolegów z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska, którzy są współautorami prac.

dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWMA skoro o zespole mowa, to w gronie najlepszych naukowców jest też prof. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, która pracuje w tej samej katedrze, co prof. Kulikowska.

— W badaniach zajmuję się wykorzystaniem nowoczesnych metod, w tym biologii molekularnej, w inżynierii i ochronie środowiska — mówi prof. Cydzik-Kwiatkowska, która w świecie naukowym jest ceniona za badania związane z mikrobiologicznymi i technologicznymi podstawami granulacji tlenowej. To innowacyjna technologia umożliwiająca bardzo sprawne oczyszczanie ścieków.
Czym aktualnie zajmuje się pani profesor? — Wraz z zespołem koncentruję się na zagadnieniach związanych z usuwaniem mikroplastiku ze środowiska oraz na produkcji zielonej energii w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych — wyjaśnia badaczka.

dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWMProf. Magdalena Zielińska z Katedry Inżynierii Systemów na Wydziale Nauk Technicznych prowadzi z kolei badania z pogranicza inżynierii mechanicznej oraz technologii żywności i żywienia. A konkretniej? — Moje prace badawcze dotyczą m.in. wstępnej obróbki materiałów z wykorzystaniem, jak również procesów odwadniania materiałów biologicznych w suszarkach hybrydowych wykorzystujących niekonwencjonalne źródła ciepła — opowiada o swojej pracy pani profesor. Jak przyznaje, fakt, że jej publikacje są cytowane przez naukowców z całego świata, wynika z tego, że mają one charakter nie tylko naukowy, ale i praktyczny.

Z sukcesu cieszą się nie tylko sami naukowcy, ale i przedstawiciele władz UWM. „Rankingi, cokolwiek o nich mówić, są przydatne, bo pokazują miejsce, w którym się w danym momencie znajdujemy. Ten jest bardzo ważny, bo dotyczy rozpoznawalności uczonych w swoich dziedzinach” — czytamy na stronie uniwersytetu słowa prof. Jerzego Jaroszewskiego. Prorektor ds. polityki naukowej i badań UWM zwrócił też uwagę, że polscy naukowcy pracują efektywniej niż ich koledzy z krajów, gdzie nauka jest lepiej finansowana.
Daria Bruszewska-Przytuła

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci