Technikum nr 6 z certyfikatem

2020-12-08 20:52:00 (ost. akt: 2020-12-08 20:51:31)   Artykuł sponsorowany
Do Olsztyna trafił Certyfikat Technikum Roku. Placówka z naszego miasta działająca w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych została zwycięzcą ogólnopolskiego programu Certyfikacji Krajowej.
Dokument jest potwierdzeniem wdrażania w szkole najlepszych praktyk edukacyjnych oraz przyjaznej kultury organizacyjnej. To dowód dobrej jakości nauczania, realizacji autorskich programów, różnorodności stosowanych metod.
Pierwsze próby uzyskania certyfikatu placówka zaczęła podejmować w 2014 roku, gdy dyrektorem był Krzysztof Salczyński. Intensyfikacja działań nastąpiła dwa lata temu. W 2018 i 2019 roku szkoła była laureatem programu "Firma roku", a teraz zdobyła certyfikat w kategorii "Technikum roku".
- Uzyskanie go zależy nie tylko od wyników uczniów, pracowników czy nauczycieli, ale od tego, jak szkołę postrzegają absolwenci oraz jak środowisko lokalne, biznesu postrzega szkołę i absolwentów - wyjaśnia dyrektor ZSEiT, Grzegorz Górski. - Jestem przekonany, że w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych mamy świetną kadrę pedagogiczną oraz kadrę administracji i obsługi. A przede wszystkim jeszcze bardziej fantastyczną młodzież.
Sam proces nie był skomplikowany, natomiast takim jest ocena. Zależy bowiem od wielu czynników, nie dokońca mierzalnych. Aby wziąć udział w rankingu wystarczy się zarejstrować i poddać weryfikacji na podstawie ogólnodostępnych danych zewnętrznych. To pierwszy etap. Natomiast drugi to plebiscyt internetowy, w którym wszyscy mogą głosować na placówki oświatowe które przeszły do tej fazy. Zwycięzcę ogłasza się na podstawie spełnienia warunków formalnych oraz wyników plebiscytu.
- Dla mnie ten certyfikat jest nagrodą podsumowującą ciężkie, ale obfite w satysfakcję trzy lata mojej kadencji - przyznaje dyrektor Górski. - Umacnia mnie w przekonaniu, że kierunki zmian, które obrałem, były słuszne. Jest też potwierdzeniem potencjału szkoły czyli tego, że mamy super młodzież, fantastycznych nauczycieli, wzorowych pracowników administracji szkoły oraz zaangażowanych rodziców, przyjaciół szkoły, w tym absolwentów, środowiska biznesu i środowiska naukowe.
Certyfikat pomoże w promocji szkoły. Podobnie, jak inne tego dokumenty, które placówka dotychczas uzyskała. To m.in. certyfikat NO 02/2019 Przedsiębiorcza Szkoła czy dyplomy "Szkoła pamięta" przyznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W ZSEiT zatrudnionych jest 99 nauczycieli, 40 pracowników administracji i obsługi. W Technikum nr 6 uczy się 733 uczniów. Co roku na kursach zawodowych szkoli się między 100 a 200 słuchaczy.