25 LAT MICHELIN W OLSZTYNIE. Lata 2019-2020

2020-11-13 11:12:32(ost. akt: 2020-12-04 11:27:17)
W tym roku obchodzimy 25 lat obecności Michelin w Olsztynie. W piątkowych wydaniach Gazety Olsztyńskiej przypominamy historię obecności fi rmy w stolicy Warmii i Mazur. 2 grudnia 1995 r. Dyrektor Zarządzający Grupy Michelin François Michelin i Minister Przekształceń Własnościowych Wiesław Kaczmarek podpisali umowę prywatyzacyjną, na mocy której Michelin objął większościowy pakiet akcji Stomilu-Olsztyn.
Dziś przedstawimy lata 2019-2020. Jest to okres, z którego zapamiętamy między innymi największą jednorazową darowiznę Michelin dla Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, kolejne inwestycje i inicjatywy fabryki służące ochronie środowiska, wspieranie bezpieczeństwa drogowego oraz trudny czas walki z epidemią koronawirusa.

2019 r. Fundacja Korporacyjna Michelin podarowała oddziałowi Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, sprzęt medyczny światowej klasy o wartości około 650 000 zł. Była to największa jednorazowa pomoc w historii oddziału. Szpital otrzymał od Fundacji Korporacyjnej Michelin 2 światowej klasy inkubatory, stację centralnego monitorowania wraz z 8 kardiomonitorami, 2 kardiomonitory transportowe, lampę do fototerapii oraz laktatory i różnego rodzaju oprzyrządowanie. Fundacja Korporacyjna Michelin, z siedzibą we Francji, działa w 32 krajach, by pomagać lokalnym społecznościom w obszarach takich jak wspieranie zrównoważonego rozwoju, zdrowie, ochrona środowiska, edukacja, inicjatywy sportowe i artystyczne.2019 r. Olsztyński Michelin zaczyna przechodzić na transport samochodami elektrycznymi. Wymiana fl oty rozpoczęła się od zakupu samochodów Renault ZOE, wyposażonych w opony do pojazdów elektrycznych - MICHELIN ENERGY E-V. Zapowiedziano także powstanie w fabryce, stacji ładowania aut elektrycznych. Fabryka wprowadziła także inne pro ekologiczne rozwiązanie - transport intermodalny – polegający na połączeniu transportu kolejowego i kołowego, czyli przewożeniu wy produkowanych opon, tirami ładowanymi na pocią gi. Rozwiązanie to przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin.2019 r. „Lekcje z odblaskami” – Michelin we współpracy z Policją zorganizował w 21 szkołach podstawowych Warmii i Mazur lekcje dotyczące bezpieczeństwa drogowego. 1800 dzieci otrzymało także elementy odblaskowe. Na zdjęciach Prezes Zarządu fi rmy Jarosław Michalak oraz Dyrektor ds. Public Affairs Grzegorz Wojasiński, w towarzystwie ludzika Michelin wręczają uczniom odblaski.


2019 r. Celem Pikniku Rodzinnego pod hasłem „Włącz Eco z Michelin” było promowanie zasad ochrony środowiska, proekologicznych zachowań , a także prezentacja inwestycji środowiskowych fi rmy. W Pikniku „Włącz Eco z Michelin” wzięło udział 10 tys. osób. W trakcie imprezy uczestnicy mogli odwiedzić liczne stanowiska z eksperymentami, edukacyjne warsztaty i ECO Laboratorium.


2020 r. Fabryka włącza się w walkę z epidemią koronawirusa rozpoczynając produkcję i rozlewanie płynów dezynfekcyjnych. Z 28 tys. litrów spirytusu przekazanego nieodpłatnie przez Polmos Żyrardów, w fabryce wyprodukowano 40 tys. litrów płynu, który trafi ł nieodpłatnie do 189 placówek na Warmii i Mazurach i 22 w powiecie żyrardowskim. Środek do dezynfekcji otrzymały instytucje najbardziej potrzebujące pomocy, takie jak Domy Pomocy Społecznej, Szpitale Powiatowe, Hospicja czy Domy Dziecka. Inicjatorem akcji był Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych. W organizację dystrybucji do placówek w regionie zaangażował się Wojewoda, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Caritas Na zdjęciach: w fabryce strażacy wypompowują spirytus z cysterny, płyn dezynfekcyjny rozlany w fabryce do pojemników, Prezes Zarządu Michalak Jarosław Michalak prowadzi spotkanie z partnerami akcji - tuż przed wyruszeniem transportu do potrzebujących.2020 r. Fabryka Michelin połączyła się z obwodnicą Olsztyna. Nowe rozwiązanie pozwoli ograniczyć ruch na ulicach miasta o około 4,5 tys. pojazdów miesięcznie, ponieważ samochody ciężarowe będą mogły dojeżdżać do fabryki, omijając centrum miasta. Prezes Michelin Polska S.A Jarosław Michalak uroczyście otworzył połączenie z obwodnicą i nową bramę wjazdową. W uroczystości wzięli udział Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz Dyrektor Zakładu Półproduktów Sascha Kettler Tuż obok nowego wjazdu do fabryki przy ul. Bublewicza powstał parking dla samochodów osobowych i ciężarówek, z dodatkowymi miejscami dla niepełnosprawnych oraz motocyklistów i rowerzystów. Na parkingu będą działały dwie stacje ładowania elektrycznego. Przy bramie powstała też łąka kwietna o powierzchni 1600 m2 nazwana łąką dla bąka.


2020 r. Firma Michelin udostępniła wszystkim mieszkańcom Olsztyna całodobową stację ładowania samochodów elektrycznych Punkt znajduje się przed głównym biurowcem fabryki, przy ul. Leonharda 9. Każdy chętny użytkownik auta elektrycznego, będzie mógł skorzystać ze stacji bezpłatnie.