25 LAT MICHELIN W OLSZTYNIE. Lata 2017-2018

2020-11-06 09:40:31(ost. akt: 2020-12-04 09:47:40)
W tym roku obchodzimy 25 lat obecności Michelin w Olsztynie. W piątkowych wydaniach Gazety Olsztyńskiej przypominamy historię obecności firmy w stolicy Warmii i Mazur. 2 grudnia 1995 r. Dyrektor Zarządzający Grupy Michelin François Michelin i Minister Przekształceń Własnościowych Wiesław Kaczmarek podpisali umowę prywatyzacyjną, na mocy której Michelin objął większościowy pakiet akcji Stomilu-Olsztyn.
W dzisiejszej, ósmej części kalendarium, prezentujemy najważniejsze wydarzenia w latach 2017 – 2018. Jest to czas uruchomienia przez fabrykę wielkiej ekologicznej inwestycji – budowy ciepłowni gazowej. Firma poszerzyła też gamę opon produkowanych pod marką Michelin oraz we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, uruchomiła studia dualne. Fabryka zaangażowała się też w kolejne działania charytatywne i edukacyjne na rzecz lokalnej społeczności.

2017 r. Na światowy rynek wchodzi kolejna nowość – MICHELIN Pilot Sport 4 – opona o ultrawysokich osiągach przeznaczona do samochodów o dużej mocy takich jak BMW M, Ferrari, Ford, Mercedes-AMG czy Porsche. Dzięki szerokiej gamie rozmiarów MICHELIN Pilot Sport 4 S mogą używać także kierowcy Volvo, Audi, Volkswagen, Lexus czy Honda. Formy i kord do produkcji tej opony pochodzą z fabryki w Olsztynie.


2017 r. Zakład Opon Rolniczych wyprodukował 25-milionową oponę. Była to MICHELIN OmniBib.


2017 r. Wyprodukowana zostaje pierwsza opona przemysłowa do koparek i koparkoładowarek – MICHELIN CrossGrip.


2018 r. Firma Michelin zdecydowała o budowie na terenie olsztyńskiej fabryki, nowoczesnej ciepłowni gazowej i gazociągu. Nowa ciepłownia zastąpi dotychczasową ciepłownię węglową.
Celem inwestycji jest uruchomienie źródła wytwarzającego energię zgodnego z przyszłymi bardziej restrykcyjnymi europejskimi normami ochrony środowiska. Przyjazna dla środowiska ciepłownia ograniczy, a w przyszłości wyeliminuje, istniejące w Fabryce węglowe źródła energii. Fabryka ogłosiła, że w 2021 r. planuje ograniczenie zużycia węgla o 60 procent, a po zakończeniu modernizacji ok. 2030 roku całkowicie przejść na gaz.


2018 r. Ruszają Studia Dualne organizowane przez Michelin razem z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Olsztyńska uczelnia jest pierwszym polskim uniwersytetem typu klasycznego, który włączył do oferty dydaktycznej model studiów dualnych, zakładający kształcenie na uczelni oraz bezpośrednio w fi rmie, z dużym udziałem płatnych praktyk zawodowych. Na zdjęciu uroczyste wręczenie studentom UWM listów nominujących na studia dualne.


2018 r. Kolejny wielki rajd rowerowy dla dzieci – Michelin Junior Bike zorganizowany pod Halą Urania w Olsztynie. Na dzieci w wieku 6-10 lat, które wzięły udział w imprezie, czekało ponad 1000 kasków rowerowych. Rajdowi towarzyszyły liczne działania edukacyjne propagujące nie tylko korzystanie z kasków rowerowych, lecz także inne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.