25 LAT MICHELIN W OLSZTYNIE. Lata 2005-2007

2020-10-09 16:30:25 (ost. akt: 2020-12-03 16:40:57)
W tym roku obchodzimy 25-lecie obecności Michelin w Olsztynie. W kolejnych piątkowych wydaniach Gazety Olsztyńskiej przypominamy historię rozwoju fabryki Michelin w stolicy Warmii i Mazur. 2 grudnia 1995 r. ówczesny Dyrektor Zarządzający Grupy Michelin, François Michelin podpisując umowę prywatyzacyjną, na mocy, której Michelin objął większościowy pakiet akcji Stomilu- Olsztyn, zapowiedział zainwestowanie w Olsztynie 152 milionów dolarów. W 2004 r. przyjęto następny plan inwestycyjny dla olsztyńskiego zakładu, o wartości miliarda złotych.
Był to początek kolejnego okresu inwestycji Michelin w Olsztynie oraz zakrojonego na szeroką skalę procesu modernizacji i rozbudowy.

Integracja olsztyńskiego Zakładu z Grupą Michelin, zagwarantowała fabryce dostęp do nowoczesnych technologii i organizacji pracy, a także dzięki dynamicznemu rozwojowi zapewniła jej obecność na światowych rynkach.

2005 r. Na terenie fabryki realizowany jest plan inwestycyjny wartości miliarda złotych. Grupa Michelin przyjęła dla olsztyńskiej fabryki następny wielomilionowy plan inwestycyjny. Zdecydowano wówczas, że na 82 hektarach należących do terenu fabryki, powstaną kolejne nowocześnie hale produkcyjne i magazynowe. Ruszyły intensywne prace przy budowie Zakładu Opon Osobowych i Dostawczych, Centrum Logistycznego oraz Zakładu Półproduktów. W nowych zakładach pracę znajdzie około tysiąca pracowników oraz hal produkcyjnych Zakładu Opon Osobowych i Dostawczych.

2005 r. Pierwsza edycja edukacyjnej akcji „Ciśnienie pod kontrolą”. W Olsztynie i Warszawie specjaliści Michelin sprawdzali poziom ciśnienia w oponach i udzielali porad dotyczących bezpieczeństwa drogowego w wielu punktach miast. Na zdjęciu akcja w centrum, przed olsztyńskim Ratuszem. Michelin organizował akcję w Polsce w latach 2005 - 2017. Badania dowiodły, że akcja „Ciśnienie pod kontrolą” poprawiła o kilkadziesiąt procent świadomość kierowców dotyczących znaczenia prawidłowego ciśnienia w oponach.

2006 r. Dyrektor Zarządzający Grupy Michelin Michel Rollier otwiera Zakład Opon Osobowych i Dostawczych. W nowo wybudowanych halach zainstalowano najnowocześniejsze na świecie maszyn umożliwiające produkcję opon z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Pierwszą testową oponą wyprodukowaną w Zakładzie była MICHELIN Agilis 81. Pełną moc produkcyjną Zakład Opon Osobowych i Dostawczych osiągnął w 2009 r.

2006 r. Otwarcie Centrum Logistycznego – jednego z największych w Grupie Michelin. Centrum miało powierzchnię 18 ha, z czego 6 ha zajmowały budynki. Różnica poziomów pomiędzy magazynem, a zniwelowanym terenem wynosiła 15 m, a podczas budowy wywieziono milion metrów sześciennych ziemi. Magazyn Centrum mógł pomieścić ok 1 mln. opon osobowych, dostawczych i ciężarowych.

2007 r. Otwarcie Zakładu Półproduktów. W uroczystości wziął udział Dyrektor Zarządzający Grupy Michelin Michel Rollier. Inwestycja miała na celu uniezależnienie fabryki od zewnętrznych dostaw mieszanki gumowej. Budynki Zakładu miały 50 tys. m2 Zostały w nim zainstalowane najnowsze maszyny i wprowadzone nowoczesne technologie Michelin. Na potrzeby zakładu została dobudowana bocznica kolejowa, by dostarczać kauczuk w kontenerach morskich. Pełnię
mocy produkcyjnej Zakład uzyskał w połowie 2008 r.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD