Wywiad z Anną Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

2020-11-27 13:28:56(ost. akt: 2020-12-01 12:37:30)
Czym jest projekt Sternik. Cała naprzód?
Sternik. Cała naprzód! jest konkursem dla firm, szpitali, jednostek administracji (w tym JST) i organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, które nie ustają w walce z żywiołem pandemii COVID 19. To konkurs dla tych, którzy mimo niesprzyjających okoliczności pracują, inwestują, patrzą długofalowo, i swoimi działaniami inspirują innych. Tych, którzy możliwie jak najlepiej wykorzystują dostępne zasoby - zarówno własne, jak i komercyjne, czy też dostępne programy pomocowe, by wzmocnić swoje firmy i utrzymać miejsca pracy.

Organizatorem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z dziewięcioma partnerami:

• Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim
• Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• Narodowym Bankiem Polskim
• Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną
• Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego
• Warmińsko-Mazurskim Klubem Biznesu
• Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
• Grupą WM
• TV Kopernik

BGK zaprosił do projektu Sternik kluczowe instytucje administracji i otoczenia biznesu, które mają realny wpływ na rozwój regionu, a zebrane i usystematyzowane doświadczenia i wnioski uczestników konkursu pozwolą lepiej zrozumieć zmieniającą się rzeczywistość i elastycznie dostosowywać sposoby działania – by jeszcze lepiej wspierać naszych interesariuszy. Mam nadzieję, że to będzie początek dialogu i wzajemnego uczenia się od siebie nawzajem.

Skąd pomysł na konkurs w takim momencie?

Pandemia jest jak sztorm, który przetacza się właśnie przez świat. W tym trudnym czasie potrzebujemy pozytywnego przekazu, wskazówek, wzorów, nowych, nieszablonowych rozwiązań. Potrzebujemy odwagi. Covid zmienia rzeczywistość, spojrzenie nas wszystkich na życie i biznes. Przewartościowuje wiele spraw i ma ogromy wpływ na przedsiębiorstwa, życie ich właścicieli i pracowników oraz ich rodziny. W sposób oczywisty wypływają te wartości, które są dla wszystkich najważniejsze – stanowią fundament życia w społeczeństwie – a zatem chociażby profesjonalizm, uczciwość, otwartość, chęć niesienia pomocy czy solidarność.
Skupienie na tych, którzy z pandemią mierzą się codziennie na biznesowym polu, na leaderach, którzy doświadczają trudności, ale utrzymują bezpieczny kurs, poznanie ich historii, pozwoli połączyć te doświadczenia w całość, usystematyzować i wyciągnąć wnioski. Umożliwi czerpanie z tych doświadczeń w sposób pragmatyczny. Wskaże, jak można dostosowywać usługi i produkty do zmieniających się potrzeb rynku.

Powiedzieliśmy kto może wziąć udział w konkursie. A jakie będą nagrody?
Nagrody są niezwykle atrakcyjne – dobrane tak, by stanowić wartość dodaną dla uczestników. Są to m.in.: profesjonalny film korporacyjny, który pozwoli laureatom promować własna markę, usługi lub produkty, kampania reklamowa w mediach, a także studia podyplomowe na wybranych kierunkach na UWM czy cykl sesji coachingowych. A dla wszystkich uczestników konkursu, niezależnie od wyników, przygotowaliśmy profesjonalne szkolenie z autoprezentacji z elementami storytellingu.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do konkursu?

To bardzo proste, wystarczy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.bgk.pl/sternik-cala-naprzod wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaakceptować regulamin. Nie wymagamy żadnych dokumentów finansowych, jednakże będziemy weryfikować nadesłane nam informacje. Chcemy spotykać się z przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji, szpitalami i organizacjami, które zgłoszą swój akces i zechcą opowiedzieć swoją historię, swój pomysł na dopłynięcie do celu.
Opis można załączyć w formie pliku w dowolnym formacie. Każdy uczestnik może złożyć jeden formularz. Konkurs będzie trwał od 1 grudnia 2020 do 28 lutego 2021.
Kategorie konkursowe:
• firmy
• jednostki administracji, w tym także JST
• szpitale
• organizacje pozarządowe.
W każdej z kategorii przyznamy nagrody. W każdej wybierzemy najbardziej wytrawnych żeglarzy biznesu z naszego regionu.
W regulaminie konkursowym podaliśmy kryteria, w jakich można opisać swoje doświadczenia. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnik może sam złożyć formularz zgłoszeniowy lub może zostać zgłoszony przez inne firmy, pracowników firm/szpitali/instytucji.
Bardzo zachęcam do udziału w projekcie Sternik, zarówno po to by sięgnąć po nagrody i promować swoją markę, ale także po to – by dzielić się z innymi swoimi pomysłami, swoim sukcesem.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Artykuł powstał we współpracy z BGK