Żłobki tylko dla bogaczy. Radni dziś głosują nad podwyżką opłat!

2020-11-25 09:29:22 (ost. akt: 2020-11-25 10:56:52)
XXVII sesja Rady Miasta Olsztyna

XXVII sesja Rady Miasta Olsztyna

Autor zdjęcia: fot. Stanisław Kryściński

W Olsztynie rozpoczęła się o godzinie 10 sesja rady miejskiej. Radni będą głosowali między innymi nad podwyżką za dziecko w żłobku z 227,92 zł na 520,00 zł miesięcznie, a za wyżywienie z 4,84 zł dziennie na 6 zł.
Olsztyńskie sesje już tradycyjnie odbywają się w ostatnią środę miesiąca. Dzisiejsza sesja jest bardzo ważna dla rodziców tych milusińskich, którzy są posyłani do żłobków.
Miasto chce podwyższyć opłaty w miejskich żłobkach. Projekt uchwały ma być dyskutowany i głosowany w połowie programu środowej sesji. Możliwe więc, że decyzja będzie podejmowana wczesnym popołudniem.
Już na początku sesji w jej programie pojawiły się istotne zmiany. Kilka dni wcześniej było głośno o likwidacji kilku ośrodków zajmujących się pomocą społeczną, w tym świetlicy romskiej. Władze miasta najwyraźniej chcą wycofać się przynajmniej z części swojej kontrowersyjnej propozycji. Projekt uchwały w tej sprawie został zmieniony i w tej chwili na liście do likwidacji jest tylko DPS przy ulicy Fałata w Olsztynie.
Sesja 26 listopada, już na swoim początku stała się miejscem politycznego sporu. Do porządku obrad, przy głosach odrębnych wyrażonych w zaprotokołowanej części sesji, wprowadzono głosowanie nad projektami uchwał w sprawie sprzeciwu wobec weta dla unijnego budżetu oraz listu radnych do ministra klimatu dotyczącego narzuconych przez niego zmian cen odbioru śmieci od prowadzących działalność gospodarczą.
Środowa sesja od swojego początku o godzinie 10 rano zapowiada się na pełną emocji i sporów. Zmiany zostaną wprowadzone też do projektu uchwały związanej z odmową zgody na budowę budynków planowanych przy ulicy Emilii Plater.


25 listopada 2020 roku (środa) godz. 10.00 XXVII sesję Rady Miasta Olsztyna
posiedzenie odbędzie się zdalnie
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna,
3. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2021,
4. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia wysokości opłat obwiązujących w 2021 roku za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarach wodnych Miasta Olsztyna, (nr rob. 472/20)
5. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za lata 2020-2022, (nr rob. 473/20)
6. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwalę nr XXIV/345/16 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 r., (nr rob. 474/20)
7. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmiany statutu Olsztyńskiego Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznego, (nr rob. 475/20)
8. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Olsztynie przy ulicy Trylińskiego 8, 12, 16 stanowiących własność Gminy Olsztyn na okres trzech lat z dotychczasowymi najemcami, (nr rob. 476/20)
9. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn położonego w Olsztynie przy ulicy Kopernika 14 A na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą, (nr rob. 477/20)
10. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”, (nr rob. 478/20)
11. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat, (nr rob. 479/20)
12. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (nr rob. 480/20)
13. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie likwidacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nasza Chata” przy ul. Mickiewicza 17/1, Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. J. Fałata 23, Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12, Romskiej Świetlicy Rodzinnej przy Al. Warszawskiej 16/1 oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,
(nr rob. 481/20)
14. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Olsztyn, (nr rob. 482/20)
15. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, (nr rob. 483/20)
16. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/419/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, (nr rob. 484/20)
17. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym najemcą, kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Olsztyn, (nr rob. 485/20)
18. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu stanowiącego własność Gminy Olsztyn, (nr rob. 486/20)
19. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
20. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Sprawy różne.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Komentarze (26) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Ania #3012309 | 95.49.*.* 26 lis 2020 08:21

  Jeszcze na stronie BIP nie ma zamieszczonej informacji o tym jak kto głosował. Za parę dni dowiemy sie. Mam j radny już zagłosował za oddaniem kościołowi działki za bezcen. Zobaczę czy teraz się ześwinił znowu.

  odpowiedz na ten komentarz

 2. :) #3012271 | 176.221.*.* 26 lis 2020 07:48

  No i zaczął się na forum kwik socjalnych biorców 500+ i innej jałmużny którą pobierają bo są tak niezaradni, że bez pomocy nie dają rady.

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz

 3. Ferrero #3012109 | 5.173.*.* 25 lis 2020 20:28

  I tak dostają się po znajomości a normalni muszą płacić prywatne

  odpowiedz na ten komentarz

 4. Pieter #3012040 | 83.5.*.* 25 lis 2020 18:41

  Posiadanie dzieci nie jest obowiązkiem. Korzystanie ze żłobka też nie.

  odpowiedz na ten komentarz

 5. TROL WARMIŃSKI #3012034 | 83.5.*.* 25 lis 2020 18:32

  Cyganiakom świetlicę chcą zabrać. Gdzie będą chlać i obmyślać kolejny kwadrat?

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz

Pokaż wszystkie komentarze (26)
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD