Razem możemy więcej

2020-11-24 09:53:53(ost. akt: 2020-11-24 09:59:36)
Podpisanie porozumienia w sprawie podjęcia inicjatywy „Południowe Mazury”

Podpisanie porozumienia w sprawie podjęcia inicjatywy „Południowe Mazury”

By jeszcze lepiej wykorzystać potencjał turystyczny powiatu nidzickiego, uwarunkowania przestrzenne czy komunikacyjne, Marcin Paliński, starosta nidzicki, podjął decyzję o przystąpieniu do inicjatywy "Południowe Mazury".
W czerwcu, starostowie czterech powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego podpisali porozumienie w sprawie podjęcia inicjatywy pn. „Południowe Mazury”.

— Celem projektu jest uwzględnienie Południowych Mazur jako odrębnego Obszaru Strategicznej Interwencji w Strategii 2030 i RPO 2021-27. Dzięki temu mamy większe szanse na pozyskanie dodatkowych środków, przy rozdziale których często byliśmy pomijani. A dodatkowe fundusze bez wątpienia pomogą w rozwoju naszego regionu — mówi Marcin Paliński, starosta nidzicki. Przykładem takiej efektywnej współpracy są chociażby Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020, Miasta Cittaslow, Stowarzyszenie Powiatów Miast i Gmin EGO Kraina Bociana.

— Dzięki współpracy możemy realizować szersze, ponadlokalne cele rozwoju. Proponujemy zintegrowany rozwój terytorialny oraz wspólną realizację projektów inwestycyjnych — zaznacza Marcin Paliński. Do wspólnych działań mają należeć m.in.: spójność komunikacyjna, wyeliminowanie deficytów na drogach ekspresowych w województwie, zintegrowany transport pasażerski, sieć połączeń komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

— Przykładem takiego projektu jest utworzenie korytarza transportowego „Via Masuria” łączącego drogę S7 z trasą Via Baltica. Chcemy także postawić na rozwój terenów inwestycyjnych, chociażby w gminach Janowo i Janowiec Kościelny. Kolejnym założeniem jest podniesienie poziomu inwestycji przedsiębiorstw, a co za tym idzie zwiększenie liczby inwestorów zewnętrznych — podkreśla starosta nidzicki. Współpraca między powiatami ma także pozwolić na rozwój usług społecznych i polityki zdrowotnej oraz wzmocnić zielone inwestycje.

— Południowe Mazury to tereny wrażliwe przyrodniczo. Większość wód odprowadzana jest do zalewni Narwi w kierunku południowym, co w sposób szczególny powinno służyć rozwojowi współpracy z gminami Północnego Mazowsza — zaznacza Marcin Paliński. Kolejnym zadaniem jest stworzenie ponadpartyjnego lobby w sejmiku na rzecz Południowych Mazur. — Chcemy też przygotować koncepcję zagospodarowania strefy przylotniskowej w Szymanach, określającej kierunki jej rozwoju. Kolejnym etapem są rozmowy z przedstawicielami MON w sprawie możliwego utworzenia bezpiecznego korytarza transportowego obejmującego transport sprzętu militarnego na trasie port lotniczy —Orzysz, Bemowo Piskie — wymienia Marcin Paliński.

Powiat nidzicki należy do obszaru Zielonych Płuc Polski. Wyróżniają go liczne rezerwaty, do których należą m.in. Źródła Rzeki Łyny czy ,,Koniuszanka". W mieście znajduje się gotycki XIV-wieczny zamek krzyżacki, gotycki dom mieszkalny z końca XIV wieku, zwany klasztorkiem, a w pobliżu Tatar tzw. Kamień Tatarski, największy głaz narzutowy na Mazurach. — Mamy naprawdę piękne tereny i będziemy dążyć do ich rozwoju. Cieszę się, że współpraca ze starostami układa się tak dobrze. Liczę na to, że razem możemy osiągnąć więcej — podkreśla Marcin Paliński.

Zuzanna Leszczyńska