Region przyszłości jest smart

2020-11-13 16:20:55 (ost. akt: 2020-12-09 21:00:50)

Autor zdjęcia: UM

Innowacyjność przedsięwzięć gospodarczych, kreatywny i zaangażowany społecznie kapitał ludzki, a także przyjazne warunki życia, pracy i zaawansowane usługi publiczne dzięki rozwiązaniom teleinformatycznym. Czy już jesteśmy smart regionem?
Rok 2020 uwidocznił nam jak dotychczas żaden inny, że cyfryzacja jest dziś jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania. Waga tej dziedziny daje o sobie znać natychmiast, kiedy okazuje się, że tradycyjne schematy postępowania są niemożliwe do odtworzenia. W tym roku pandemia obnażyła rzeczywiste możliwości społeczeństw w zakresie funkcjonowania w tzw. trybie zdalnym. Kiedy nie możesz osobiście stawić się w szkole, pracy, załatwić sprawy urzędowej czy nawet zrobić zakupów – świat cyfrowy i komunikacja zdalna to jedyna możliwość utrzymania się w nurcie codziennego życia.
Życie w cyfrowej rzeczywistości to temat wielowymiarowy. Perspektyw jest tak wiele, jak wielu użytkowników tej rzeczywistości. Z perspektywy regionu i zapewnienia jego cyfrowego funkcjonowania – istotne jest, aby konsekwentnie poruszać się drogą wytyczoną w kierunku spełniania jak najwięcej kryteriów tzw. smart regionu.

– To działania na poziomie strategicznym, które dążą do uzyskania funkcjonalnej korelacji w obszarach takich jak: inteligentna administracja publiczna, inteligentna gospodarka, środowisko i energia, inteligentna mobilność oraz inteligentne społeczeństwo. Dla postępującej cyfryzacji niezbędne będą odpowiednio przygotowane kadry zdolne do dokonania skoku w przyszłość cyfrową opartą na nowych technologiach – wyjaśnia Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Nowe technologie to nowoczesne systemy, które wykorzystywane na kilku poziomach, przez wielu użytkowników np. indywidualnych mieszkańców, firmy, urzędy, instytucje oświaty czy kultury, a także poszczególne jednostki administracyjne – łączą się i działają w jednym podstawowym celu – życie na każdym z tych poziomów ma być prostsze. Smart region pozwala odczuć, że nasze działania w cyfrowym świecie nie są przypadkowe, że np. system urzędu i szkoły, obsługa klienta i komunikacja, zakupy i ochrona zdrowia nie są odizolowanymi przypadkami w informatycznej chmurze, ale zgodnie z założeniami inteligentnego życia powodują, że nasza codzienność jest mniej skomplikowana.

– Oczywiście takie podejście rodzi również pytanie, na ile społeczeństwo jest gotowe na cyfrowe rozwiązania administracji publiczne. Łatwo sobie wyobrazić, że seniorzy lub mieszkańcy regionów ze słabą infrastrukturą cyfrową, mogą mieć utrudniony dostęp do e-usług. To ważne zagadnienie leży w podstawowym kręgu naszych działań, stale finansujemy kolejne projekty infrastruktury cyfrowej w regionie, monitorujemy dostęp.
Współpracujemy z gminami, powiatami w zakresie informatyzacji szkół, czy też propagujemy ideę wsparcia cyfrowych kompetencji seniorów. Inteligentny region jest dla mieszkańców, nigdy odwrotnie – podkreśla marszałek Brzezin.


Obrazek w tresci