Awans Warmii i Mazur w rankingu funduszy unijnych

2020-11-06 08:33:43(ost. akt: 2020-12-09 20:57:13)

Autor zdjęcia: UM

Województwo warmińsko-mazurskie awansowało w rankingu wszystkich regionalnych programów operacyjnych w Polsce. — Wdrożyliśmy 6,7 mld zł i osiągnęliśmy historycznie najwyższe miejsce w zestawieniu — podsumowuje marszałek Gustaw Marek Brzezin.
Mamy piąte miejsce w skali regionów w kontraktacji środków RPO WiM 2014-2020, w porównaniu do poprzedniego miesiąca  awansowaliśmy zatem o siedem pozycji w rankingu województw — mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. — To rezultat między innymi naszych intensywnych prac nad wielkimi inwestycjami w regionie. Stuprocentowe wykorzystanie środków z tego okresu programowania coraz bliżej.

W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych poziom kontraktacji środków na koniec października plasował Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 na 5. miejscu.

— Sukces wynika z naszego długofalowego planu, który realizujemy od lat z żelazną konsekwencją — dodaje marszałek Brzezin. — Mądre zakontraktowanie blisko 8 mld zł, z przeznaczeniem na zrównoważony rozwój całego regionu, to nie jest przecież zadanie na rok. Jednak dzięki dobrej współpracy z beneficjentami, samorządami i przedsiębiorcami poprawialiśmy procedury, upraszczaliśmy wnioski, a realizacja programu ani na chwilę nie stanęła w miejscu. Finalizujemy wielkie inwestycje, szybko także zareagowaliśmy na sytuację pandemiczną. Po konsultacjach z Komisją Europejską udało nam się natychmiast przesunąć środki na wsparcie służby zdrowia, a także ochronę gospodarki i miejsc pracy.

Różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnim poziomem kontraktacji wszystkich RPO wynosi 1,1 p.p. Na koniec października zmniejszyła się o 0,7 p.p. Średni poziom kontraktacji dla 16 regionalnych programów operacyjnych wynosi 85,7 proc. ich alokacji.

W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych poziom wydatkowania środków na koniec sierpnia plasował RPO WiM 2014-2020 na 9. miejscu (województwa pomorskie i podlaskie zajmują ex aequo 7. miejsce). W porównaniu do września województwo warmińsko-mazurskie awansowało o dwie pozycje w rankingu. Różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnim poziomem wydatkowania wszystkich RPO wynosi 1,1 p.p. Na koniec października zmniejszyła się o 0,5 p.p. Średni poziom wydatkowania dla 16 regionalnych programów operacyjnych wynosi 48 proc. ich alokacji.

UM