Lidzbark Warmiński coraz bliżej uzdrowiska

2020-10-30 09:36:43(ost. akt: 2021-03-12 09:02:33)
Szesnastotysięczny Lidzbark Warmiński jest liderem w województwie warmińsko-mazurskim z pozyskiwania środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Niebawem stanie się uzdrowiskiem. Kończy właśnie pierwszy etap budowy infrastruktury, ale miasto dba też o inne kierunki rozwoju.
— Już na początku swojej pierwszej kadencji wyznaczył pan cztery kierunki rozwoju Lidzbarka Warmińskiego. Jakie?
— Cztery kierunki rozwoju naszego miasta to uzdrowisko, turystyka, sport i kultura oraz rozwój przedsiębiorczości, przy czym głównie skupiamy się na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, ale nie tyko. W mieście znajduje się Strefa Przedsiębiorczości. Stworzyliśmy w niej bardzo dobre warunki, dlatego przyciąga inwestorów. W tej chwili zostało w niej jedynie trzy działki do wykupu.
Dbamy oczywiści również o te firmy, które już u nas są. Nasze inwestycje, a mamy ich sporo, są wykonywane często przez lokalne firmy, co nas bardzo cieszy, bo pomaga to w tych trudnych czasach utrzymać miejsca pracy. Poza tym, dzięki temu, mimo pandemii, wszystkie podjęte przez nas inwestycje są realizowane zgodnie z planami.

— Jeśli mówimy o inwestycjach, to warto wspomnieć, że Lidzbark Warmiński jest liderem w wykorzystaniu środków unijnych.
— Rzeczywiście Lidzbark Warmiński bardzo aktywnie pozyskuje środki z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego, a także z innych programów rządowych. Niedawno odebrałem dyplom za 3. miejsce w rankingu "Wykorzystanie środków z funduszy UE" pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym wydatki ze środków unijnych z perspektywy na lata 2014- 2019 w kategorii miasta powiatowe. Od kilku lat jesteśmy liderami w województwie warmińsko-mazurskim.
To wynik pracy całego urzędu miejskiego. Cieszy nas fakt, że prowadzona kontrola Najwyższej Izby Kontroli potwierdziła prawidłowość przygotowywania oraz rozliczania projektów zrealizowanych przez Gminę Miejską z udziałem środków RPO. Rozliczenie projektów nie jest sprawą łatwą.

— Skoro tak dużo środków udało się pozyskać z Unii Europejskiej i innych programów, to znaczy, że i inwestycji też robicie dużo.
— Tak. Mamy bardzo pracowity rok. Przede wszystkim inwestujemy w uzdrowisko. Kończymy pierwszy etap i zaczniemy budowę pawilonu zdrowia. Sprzedaliśmy działkę pod budowę szpitala uzdrowiskowego. Inwestujemy też w infrastrukturę całego miasta. Wyremontowaliśmy jedną z najdłuższych ulic miasta – ul. Dąbrowskiego, a także w jesteśmy w końcowej fazie remont ul. Dębowej.
Warto wspomnieć, że powstaje komunikacja miejska, ruszyła rewitalizacja dworca, trwa budowa kolejnego nowego wielorodzinnego domu Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Polnej, gdzie także remontujemy chodniki i oświetlenie uliczne. Termomodernizujemy budynek urzędu miejskiego.
Cieszymy się, że mimo trudnego czasu pandemii na razie udaje się dotrzymać terminów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

— Skoro Lidzbark Warmiński ma być uzdrowiskiem, to musicie dbać o czyste powietrze.
— I dbamy. Zainstalowaliśmy trzy czujniki badające jakość powietrza w naszym mieście. Planujemy następne. Wzmogliśmy kontrole straży miejskiej, która sprawdza, czy w piecach i na działkach nie są spalane niedozwolone odpady.
Prowadzimy program dotacji zachęcający mieszkańców do zmiany kotłów i przyłączy energetycznych do energetyki cieplnej. Także czynnie uczestniczymy w przygotowaniach wdrażania drugiej odsłony programu „Czyste powietrze”. W mieście staramy się realizować wiele przedsięwzięć prośrodowiskowych, na przykład poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów w licznych miejscach.

— Czy w dobie tak rozchwianej gospodarki i niepewności jutra widzi pan szanse na dalszy tak dynamiczny rozwój miasta?
— Oczywiście. Duża dywersyfikacja kierunków rozwoju naszego miasta w oparciu o środowisko, a także dużą dbałość o ochronę zdrowia z jednoczesnym aplikowaniem o źródła zewnętrznego finansowania, dają i będą dawały w przyszłości szanse pokonania przeciwności gospodarczych i społecznych z jednoczesnym rozwojem miasta w oparciu o wcześniej wspomniane cztery kierunki rozwoju.

Lidzbark Warmiński — nowoczesne miasto turystyki uzdrowiskowej