30-lecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [wideo]

2020-10-29 12:56:32 (ost. akt: 2020-10-29 12:56:35)   Artykuł sponsorowany
W tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie obchodzi swoje 30-lecie. W ciągu 30 lat funkcjonowania, Ośrodek dostosował swoją ofertę do zmieniających się potrzeb społecznych.
Wdrażano nowe formy usług społecznych dla mieszkańców Olsztyna oraz wprowadzano w życie nowe zlecone do realizacji zadania. Zawsze osoby potrzebujące wsparcia mogą liczyć na profesjonalną pomoc i życzliwość ze strony pracowników oraz dyrekcji Ośrodka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie pomaga dzieciom i rodzinom, osobom starszym, z niepełnosprawnościami, bezdomnym, chorym oraz innym, które przeżywają różne sytuacje kryzysowe. Formy i metody wsparcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i sytuacji konkretnej osoby lub rodziny.
- Pomoc społeczna często kojarzy się z wypłatą zasiłków a to tylko jedna z wielu form wsparcia - mówi dyrektor MOPS, Elżbieta Skaskiewicz. - Oprócz wsparcia finansowego prowadzi pracę socjalną, działania aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, zabezpiecza dzieci pozbawione naturalnego środowiska poprzez wspieranie rodzicielstwa zastępczego. Pracownicy Ośrodka dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, prowadzą różne zajęcia, warsztaty i tworzą grupy wsparcia.
MOPS Olsztyn wprowadził również asystenturę jako niezbędne narzędzie w pracy socjalnej. Rolą asystenta jest intensywna praca z osobą lub rodziną, bezpośrednie wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz działania mające na celu wyjście z kryzysu.
Zmieniająca się sytuacja demograficzna i wzrastająca populacja osób starszych powoduje systematyczny wzrost zapotrzebowania na opiekę sprawowaną w miejscu zamieszkania jak również w ośrodkach wsparcia dziennego. Dlatego też w ostatnich latach usługi opiekuńcze oraz usługi realizowane w ośrodkach wsparcia stały się kluczową formą pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Podejmowane są różne działania na rzecz seniorów aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia, dbając jednocześnie o ich opiekunów rodzinnych.
- Olsztyński MOPS systematycznie poszerza swoją działalność, podejmuje nowe inicjatywy poszukując skutecznych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, prowadzi niestandardowe działania - dodaje dyrektor Skaskiewicz. - Pozyskuje również środki zewnętrzne na projekty, które pozwalają na włączenie nowych, dodatkowych form wsparcia. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i lokalną społecznością.
MOPS w bieżącym roku objął wsparciem 3 583 rodziny w tym 5 132 osoby wymagające pomocy.
W związku z realizacją zadań zleconych, czyli "500+", dobry start, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, stypendia szkole, Ośrodek wypłaca należne świadczenia dla około 38 619 rodzin.