Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi - trwają konsultacje

2020-10-26 22:21:15 (ost. akt: 2020-10-26 22:23:03)   Artykuł sponsorowany
Trwają konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021. Na propozycje zadań czekamy do 3 listopada.
Roczny program współpracy Olsztyna z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z III sektorem. To właśnie w Programie określone są narzędzia współpracy pomiędzy miastem a NGO.
- Program uchwalany jest corocznie - mówi pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Bartosz Kamiński. - Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryby ich realizacji.
Wysokość środków na realizację Programu w przedłożonym projekcie przedstawia wartość planowaną, która została wyliczona na podstawie przedstawionych we wrześniu 2020 roku przez jednostki miejskie zadań oraz pieniędzy przewidzianych na realizację poszczególnych zadań w materiałach planistycznych do projektu budżetu na rok 2021.

Realizacja zaplanowanych zadań jest jednak ściśle związana z ich ujęciem w budżecie miasta na kolejny rok. Fundusze na zadania zlecone mogą ulec zmianie na etapie przygotowania planu finansowego Olsztyna.
Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej na adres ngo@olsztyn.eu lub bezpośrednio w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 3 listopada 2020 r.