Przepraszam, czy tu warto żyć…?

2020-10-16 10:25:42 (ost. akt: 2020-12-09 20:38:34)

Autor zdjęcia: UM

Mieszkasz na Warmii i Mazurach. Pracujesz, wychowujesz dzieci, uczysz się, odpoczywasz, uprawiasz sport, działasz społecznie… Bez względu na to, jaką drogę wybrałeś dla siebie, jeśli żyjesz w tym regionie, powinieneś wiedzieć, że istnieje wizja i plan jego przyszłości.
Nie każdy z mieszkańców danego województwa zdaje sobie sprawę, że jednym z głównych zadań skutecznego samorządu jest opracowanie i realizowanie strategii rozwoju regionu. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego opiera się już o czwartą generację dokumentu, który jest podstawą wszystkich decyzji i działań mających wpływ na życie mieszkańców Warmii i Mazur. Strategia Warmińsko-Mazurskie 2030 to ciekawe opracowanie ekspertów z różnych dziedzin, związanych z województwem. Zawiera nie tylko analizę przeszłości i status quo, ale przede wszystkim określa aspiracje mieszkańców i władz samorządowych, które zawierają się w haśle „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć…” Jest to wizja regionu, w którym niezależnie od tego skąd pochodzisz i jaki masz plan na życie, to znajdziesz tu miejsce do realizacji swoich ambicji, a także wsparcie w sytuacjach, których żaden plan nie przewiduje. To optymistyczny plan, ale punkt wyjścia bardzo realny. Analizy nie zakłamują rzeczywistości. Nie tylko podkreślają atuty warmińsko-mazurskiego, ale też rzetelnie wskazują dziedziny, w których jest wiele do zrobienia.

— To, jaka będzie przyszłość regionu – czy będzie bogatszy, czy wykorzystamy potencjał tego miejsca i jego mieszkańców, czy umożliwimy rozwój Warmii i Mazur – zależy od decyzji podjętych tu i teraz, zgodnie ze strategicznym planem. Samorząd województwa traktuje Strategię Warmińsko-Mazurskie 2030 jako podstawę naszych działań. Ufamy w rzetelność tej analizy i skuteczność podejmowanych na jej podstawie działań. Przyszłość Warmii i Mazur nie jest tylko hasłem. Zależy nam, by wartość życia w naszym regionie była pod każdym względem coraz wyższa — mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Aby móc zrealizować tego typu strategiczną wizję, samorząd województwa nie działa intuicyjnie. Dlatego też Strategia Warmińsko-Mazurskie 2030 zawiera bardzo konkretnie sformułowane cele oraz metody ich osiągnięcia. Opisuje m.in. obszary strategicznej interwencji, które określają cele polityki rozwoju nie tylko z perspektywy regionu, ale także mniejszych jednostek administracyjnych, ze względu na zróżnicowanie ich zasobów i potrzeb. W strategii zapoznamy się też z planem rozwoju poszczególnych inteligentnych specjalizacji regionu. Jeśli chcemy wiedzieć jakie obszary działalności w najbliższych latach będą wspierane w sposób szczególny, z jaką branżą związać swoją najbliższą zawodową przyszłość, to opis inteligentnych specjalizacji w Strategii… powinien być naszą obowiązkową lekturą.

Tego typu dokument mieszkańcy regionu powinni traktować nie tylko jako informację, ale także pewnego rodzaju zobowiązanie władz samorządowych. Każda decyzja, mająca wpływ na funkcjonowanie regionu, powinna być podejmowana zgodnie z twardymi wytycznymi i w duchu przyjętej strategii.

Jednym z panelistów bloku REGION IV Kongresu Przyszłości będzie prof. Wojciech Dziemianowicz, który doradzał w pracach nad wszystkimi strategiami rozwoju naszego regionu.

Dokument Strategia 2030vWarmińsko-Mazurskie do przeczytania pod adresem: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/
strategia-2030/