PPP nową siłą napędową inwestycji samorządowych?

2020-10-09 08:00:00 (ost. akt: 2020-10-12 10:17:23)
Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Warmińsko-Mazurski, ul. Dąbrowszczaków 21, 10-540 Olsztyn;  e-mail: olsztyn@bgk.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Warmińsko-Mazurski, ul. Dąbrowszczaków 21, 10-540 Olsztyn; e-mail: olsztyn@bgk.pl

Autor zdjęcia: BGK

Prawdopodobne ograniczenie środków UE po perspektywie 2014-2020 oraz spodziewana gorsza sytuacja budżetowa samorządów spowodowana pandemią mogą przyczynić się do wzrostu znaczenia projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), które umożliwiają zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych.
Partnerstwo publiczno-prywatne nie stanowi instrumentu finansowego a jest formą realizacji inwestycji na podstawie długoterminowej umowy zawartej pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.

Istotą PPP jest określenie przez podmiot publiczny produktu końcowego, który chce otrzymać (obiekt i usługi mające być świadczone). Natomiast zadaniem partnera prywatnego jest znalezienie najbardziej efektywnego rozwiązania spełniającego oczekiwania podmiotu publicznego i zapewniającego usługi w najlepszej cenie w całym okresie życia projektu. Dlatego niewątpliwą zaletą tej formuły jest połączenie etapu budowy i zarządzania w jednym zamówieniu publicznym. Dzięki temu projekt stanowi całość złożoną ze ściśle powiązanych ze sobą elementów, a nie jest szeregiem oddzielnych, kolejno realizowanych etapów.

Współpraca z partnerem prywatnym przy takich projektach często umożliwia zastosowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, których pozyskanie przy pomocy tradycyjnego PZP byłoby trudne. Wyższa jakość świadczonych usług jest szczególnie widoczna w projektach dotyczących efektywności energetycznej, w których to partner prywatny gwarantuje osiągnięcie zakładanych oszczędności. Z naszego doświadczenia wynika, że tego typu inwestycje realizowane w formule PPP mogą osiągać lepsze efekty ekonomiczne niż te realizowane w sposób tradycyjny.

W ostatnich latach podpisywano średnio około 15 umów PPP rocznie. Jak jednak wynika z obserwacji BGK zainteresowanie samorządów realizacją inwestycji w formule PPP jest coraz większe. Nabierają one większego znaczenia w związku z prawdopodobnym ograniczeniem środków pochodzących z UE po perspektywie 2014-2020. W obliczu rosnących potrzeb inwestycyjnych wpływających na jakość życia Polaków wyzwaniem dla samorządów będzie sprostanie oczekiwaniom społeczności lokalnych. Przy możliwych ograniczeniach budżetowych niezbędne będzie poszukiwanie innych źródeł finansowania. Partnerstwo publiczno-prywatne może być interesującą alternatywą dla tradycyjnych źródeł finansowania, ponieważ z jednej strony pozwala na aktywizację kapitału prywatnego (w tej formule to partner prywatny zwyczajowo pozyskuje finansowanie na projekt), a z drugiej pozwala odroczyć w czasie wydatki samorządowe (pierwsze płatności z tytułu umowy PPP po stronie podmiotu publicznego następują dopiero po oddaniu obiektu do użytkowania).

Należy jednak pamiętać, że PPP nie będzie lekiem na wszystkie potrzeby inwestycyjne, ponieważ nie w każdym obszarze zaangażowanie partnera prywatnego w realizację przedsięwzięcia przyniesie wymierne efekty ekonomiczne. Nawet w krajach, w których rozwinięta jest ta formuła, jak np. w Wielkiej Brytanii, udział PPP sięga średniorocznie 15-20 proc. wszystkich inwestycji o charakterze publicznym.

W Polsce w formule PPP najczęściej realizowane są szkoły, drogi, obiekty sportowe i rekreacyjne. Natomiast ten sposób realizacji inwestycji zaczyna być wykorzystywany również w innych, bardziej skomplikowanych lub mniej oczywistych obszarach. W Żywcu po raz pierwszy zastosowano PPP przy budowie szpitala powiatowego. W Nowym Sączu powstał budynek sądu rejonowego i jest to pierwsza inwestycja rządowa w Polsce realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dworzec PKP w Sopocie to natomiast przykład pierwszego w Europie projektu współfinansowanego z programu Jessica.

Podmioty publiczne i prywatni inwestorzy decydując się na PPP i poszukując finansowania w BGK mogą liczyć na więcej niż tylko pomoc finansową. Równie istotne może okazać się wsparcie merytoryczne i doświadczenie naszych pracowników. Eksperci BGK są gotowi do przedstawienia swoich uwag i komentarzy do założeń biznesowych projektów oraz wzorów umów PPP pod kątem wymogów instytucji finansowych, tak aby przygotowanie i realizacja projektu mogły zakończyć się sukcesem.

Anna Łopaciuk
Menedżer ds. sektora
Biuro Sektora Paliwowego i Infrastruktury
Bank Gospodarstwa Krajowego
Obrazek w tresci

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Artykuł powstał we współpracy z BGK

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. GMATWU GMATWU #2986594 | 80.52.*.* 15 paź 2020 22:19

    PPP czyli lokalne mafie do Przewałki Publicznych Pieniędzy?

    odpowiedz na ten komentarz

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD