Samorządy są dla nas ważnym partnerem - wywiad z Anną Bułło, Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

2020-10-02 12:00:00(ost. akt: 2020-10-02 15:16:10)

Autor zdjęcia: BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) od lat jest blisko samorządów i zna ich potrzeby. Czy będą one potrzebowały wsparcia?


Poprawiamy jakość życia Polaków. Dzięki naszemu wsparciu rewitalizowane są centra miast i miasteczek, powstają drogi, nowe bloki energetyczne i realizowanych jest wiele innych potrzebnych polskim regionom inwestycji. Wiemy, że w tych trudnych czasach samorządy i ich spółki mogą potrzebować dalszej pomocy, by utrzymać aktywność inwestycyjną w najważniejszych sektorach. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są dla nas ważnym partnerem w realizacji misji, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju. Pomimo pandemii koronawirusa współpracujemy z sektorem, rozmawiamy o ich potrzebach, angażujemy się w nowe przetargi, składamy oferty na finansowania w różnych trybach. Samorządy są m.in. objęte uproszczoną procedurą zmiany terminów płatności rat kredytowych, a finansowanie płynnościowe spółek komunalnych jest objęte gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Obecnie jesteśmy zaangażowani w 60 proc. transakcji w naszym regionie, a wartość transakcji z naszym udziałem sięga 85 proc. rynku nowych finansowań.

Wiemy, że szczególnie istotna w czasie pandemii koronawirusa jest ochrona zdrowia. Jak Region BGK w Olsztynie wspiera ten sektor?


BGK doskonale orientuje się w tym obszarze i mamy świadomość, jakie wyzwania stoją przed nim – zwłaszcza teraz, w dobie pandemii. Na bieżąco reagujemy na pojawiające się potrzeby. Dzięki finansowemu wsparciu BGK oraz dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) powstaje m.in. Oddział Geriatryczny w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Co warte podkreślenia – do transakcji doszło dzięki poręczeniu wszystkich JST powiatu nidzickiego, które dla dobra swoich mieszkańców wsparły lokalny ZOZ. Dzięki zaangażowaniu BGK i środków z Regionalnego Programu Operacyjnego będących w dyspozycji Województwa Warmińsko-Mazurskiego możliwa była termomodernizacja i przebudowa budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W jej wyniku podniesie się jakość warunków pracy i szkoleń pracowników medycznych - ludzi, którzy co dzień walczą o nasze zdrowie.

Co z pozostałymi sektorami? Czy wspieracie ich inwestycje?


Warto tu powiedzieć, chociażby o transporcie zbiorowym. Zaangażowaliśmy się w finansowanie wymiany części taboru autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie. Inwestycja istotnie wpłynęła na komfort podróży mieszkańców Olsztyna.

Od lat Region BGK w Olsztynie angażuje się także w sektor ciepłowniczy. Współpracujemy np. z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i na przestrzeni lat wspieraliśmy ich bieżące potrzeby.

Zarządzanie odpadami, to teraz również ogromne wyzwanie, zwłaszcza w związku z rosnącymi kosztami utylizacji. BGK współfinansuje modernizację instalacji przetwarzania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, dzięki której spółka będzie działać sprawniej.
Warto również zwrócić uwagę na inne inwestycje, spoza Olsztyna. W zeszłym roku wsparliśmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni Wydminy. Dzięki pozyskanym środkom spółka mogła rozbudować i zmodernizować oczyszczalnie ścieków. Inwestycja pozytywnie wpłynęła na środowisko naturalne oraz na życie lokalnej społeczności. Natomiast poprzez wsparcie, którego udzieliliśmy EPWiK Sp. z o.o. Elbląg, pomogliśmy w budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Karczowiska Górne.

W okresie pandemii jeszcze bardziej wzmocniliśmy swoje działania, wspierając szereg inwestycji, które wpłynęły na rozwój gospodarczy województwa. Są wśród nich także te z obszaru OZE, np. farmy fotowoltaiczne. Tego typu inwestycje na terenie województwa mają duży potencjał do wzrostu, a co więcej przeciwdziałają szkodliwym zmianom klimatu, tym samym pozytywnie wpływają na zdrowie obywateli.

Czy inwestycje samorządów są ważne z punktu widzenia odbudowy gospodarki?


Tak, to właśnie inwestycje publiczne - rządowe oraz samorządowe - będą teraz niezwykle ważne dla gospodarki i rozruszają prywatne projekty inwestycyjne. Dlatego tak ważne są programy i rozwiązania wspierające projekty samorządowe. W ich realizacji ważną rolę odgrywa BGK. Dlatego też pracujemy nad tym, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby samorządów.

Warto przy okazji wspomnieć, że Region Warmińsko-Mazurski BGK z sukcesem realizuje także komercyjne projekty inwestycyjne i jeśli firmy myślą o inwestycjach rozwojowych powinny zapoznać się z ofertą BGK. Tworzymy profesjonalny, zaangażowany zespół ekspertów, którzy zawsze sprawnie analizują wszystkie inwestycje i dzielą się z klientami swoim doświadczeniem. W okresie pandemii jeszcze bardziej wzmocniliśmy swoje działania, realizując szereg inwestycji, które wpłynęły na rozwój gospodarczy województwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Warmińsko-Mazurski, ul. Dąbrowszczaków 21, 10-540 Olsztyn
e-mail: olsztyn@bgk.pl

Obrazek w tresci


Obrazek w tresci

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

artykuł powstał we współpracy z BGK