Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu – biznes i ekonomia społeczna

2020-09-30 13:42:49(ost. akt: 2020-09-30 13:43:24)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu

Warto uczyć się udzielania pierwszej pomocy – to umiejętność, dzięki której można uratować drugiemu człowiekowi życie. Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu przeszkoliła z zasad udzielania pierwszej pomocy prawie 1000 osób. Były to głównie przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, ale także ich rodzice i opiekunowie. Szkolenie prowadzili doświadczeni specjaliści – nie instruktorzy po kursie, tylko ratownicy medyczni, którzy na co dzień pracują w swoim zawodzie. Nauka była oczywiście bezpłatna. Część środków na ten cel przekazał samorząd, resztę dołożyła Fundacja.
Całkowicie bezpłatne były także warsztaty w bibliotece w Rajgrodzie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Pod okiem fachowców dzieci uczyły się historii swojej miejscowości i najbliższych okolic.

Fundacja była również współorganizatorem Forum Medycznego. Przez trzy dni ci pracownicy służby zdrowia, którzy w sytuacjach zagrożenia życia są na pierwszej linii, doskonalili swoje umiejętności. W Forum wzięło udział 200 ratowników medycznych, dyspozytorów pogotowia ratunkowego, pielęgniarek i lekarzy. Uczestnicy ponosili jedynie część kosztów szkolenia.

To tylko kilka spośród wielu projektów zrealizowanych przez Fundację Wsparcia Nauki i Biznesu, które pokazują szeroki zakres możliwości. Ale przykłady te pokazują jeszcze więcej – ideę szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Fundacja realizuje oczywiście swoje cele biznesowe, ale jednocześnie, dzięki zarobionym pieniądzom - za pomocą różnych działań - wspiera lokalne środowiska.

Początki


Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu powstała w Ełku na początku 2018 r. Jej prezesem został Adam Waszkiewicz. Głównym celem Fundacji jest wspieranie lokalnego biznesu poprzez świadczenie wysokiej jakości usług doradczych i różnego rodzaju szkoleń. Nie mniej ważnym aspektem działalności jest wspieranie nauki i szeroko rozumianej edukacji, obejmującej wszystkie pokolenia – od przedszkolaków przez młodzież aż do seniorów. Zespołowi Fundacji przyświeca jeszcze jeden ważny cel – przywracanie pamięci o byłych mieszkańcach tych ziem.

Chociaż FWNiB jest młodą organizacją, to zaznaczyła się już na mapie nie tylko Warmii i Mazur. Jej pracownicy dbają o to, żeby część tego, co zarobią w danym mieście, właśnie tam została. Tak było przy okazji realizacji projektu biznesowego w Bydgoszczy. Część wypracowanego wówczas zysku Fundacja przeznaczyła na dofinansowanie ekologicznego konkursu dla pracowników jednej z tamtejszych wyższych uczelni.

Współpraca z samorządami


Fundacja ceni sobie współpracę z samorządami różnego szczebla – od gminnych przez miejskie i powiatowe aż po samorząd województwa. Chętnie staje do konkursów dla organizacji pozarządowych i realizuje różne zadania samorządu. Dobrym przykładem takiej współpracy są „Spacery z przewodnikiem”. To projekt realizowany w Ełku i cieszący się dużym powodzeniem wśród mieszkańców i turystów. Jego założeniem jest przybliżenie historii miasta i poznanie jego zakątków. Po Ełku oprowadza chętnych licencjonowany przewodnik. Udział w takiej wycieczce jest oczywiście bezpłatny.

Innym przykładem współpracy jest „Słup dobrych wiadomości”. To projekt zrealizowany dzięki grantowi otrzymanemu od samorządu. Na ulicy Małeckich w Ełku, tuż obok kamienicy, w której mają swoją siedzibę organizacje samorządowe, stanął słup. Wśród słupów ogłoszeniowych w mieście wyróżnia się intensywnym czerwonym kolorem. Jest oszklony, dzięki czemu informacji tu umieszczanych nie zniszczą deszcze czy wiatr. Organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne mogą bezpłatnie umieszczać różne ogłoszenia i informacje o swoich działaniach.

Współpraca z samorządem to nie tylko realizacja zadań zleconych. Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu organizuje również szkolenia dla kadry urzędniczej, która musi nadążać za często zmieniającymi się przepisami. Fundacja wspiera również szkoły prowadzone przez samorządy poszerzając ich ofertę edukacyjną poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów. Wymienić tutaj można chociaż wspomniane już wcześniej warsztaty z historii regionalnej dla uczniów z Rajgrodu.

Współpraca z biznesem


Ważną częścią działalności Fundacji jest wszelkiego rodzaju współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Jej podstawą są tematyczne szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów i szkoleniowców oraz doradztwo. Warto tu również wyraźnie podkreślić to, że pracodawca podejmując się współpracy z Fundacją, nie tylko kupuje u niej konkretną usługę – np. jakieś szkolenie. Dzięki tej inwestycji, wspiera również działalność społeczną, bo część zysków ze swojej pracy Fundacja przeznacza na takie właśnie cele. Przedsiębiorca może więc liczyć na podwójne korzyści – przeszkolonych pracowników oraz wsparcie jakiegoś szlachetnego celu. Dlatego warto o tym pamiętać przy wyborze szkolenia i stawiać na organizację pozarządową a nie firmę komercyjną. Zwłaszcza, że usługi świadczone przez tą pierwszą są naprawdę na wysokim poziomie, o czym świadczą opinie uczestników szkoleń i uzyskany Certyfikat Jakości Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać nawet do 80% refundacji kosztów szkoleń. Fundacja wspiera ich przy tym na każdym kroku – pomaga w przygotowaniu pełnej dokumentacji i w otrzymaniu dofinansowania.

Obrazek w tresci


FWNiB wspiera przedsiębiorców nie tylko oferując różnego rodzaju szkolenia pracowników. Współpracuje również z Działdowską Agencją Rozwoju. Dzięki temu w Ełku otwarty został punkt pożyczek unijnych. Przedsiębiorcy z regionu mogą tu nie tylko składać wnioski, ale także uzyskać pomoc w przygotowaniu potrzebnych dokumentów.

Ekonomia społeczna


Ekonomia społeczna to idea, która przyświeca w codziennej pracy Fundacji. Co ona oznacza dla jej pracowników? Ich zdaniem, w prowadzeniu działalności gospodarczej nie powinno chodzić tylko o wypracowanie zysku. Stąd np. Fundacja pomaga osobom, które z różnych względów mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Daje pracę, nie tylko wykwalifikowanym fachowcom, ale również tym, którzy są z różnych powodów wykluczeni.

Od początku swojego istnienia Fundacja kładła duży nacisk na to, żeby część wypracowanych dochodów przeznaczać na szeroko pojętą działalność społeczną. Dowodem na to są różnego rodzaju działania kulturalne czy organizacja pikniku sąsiedzkiego, dzięki któremu mieszkańcy jednej z ełckich ulic mogli poznać swoich najbliższych sąsiadów. Działalność poza biznesowa Fundacji to także projekty skierowane na zachowanie dziedzictwa kulturowego tych ziem, ale o tym warto wspomnieć osobno.

Realizując idee ekonomii społecznej Fundacja współpracuje z departamentem ekonomii społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Zainteresowani powinni zajrzeć na ich stronę internetową es.warmia.mazury.pl. Można tam znaleźć więcej informacji na temat ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach oraz działaniach ROPS w tym obszarze.

Zachować w pamięci


Chociaż wydawać by się mogło, że Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu ma niewiele wspólnego z kulturą, to jest to wrażenie mylne. Dla jej pracowników zachowanie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w tak bardzo zróżnicowanym pod tym względem regionie Warmii i Mazur, jest niezwykle istotne. Poprzez pielęgnowanie pamięci o tych, którzy tutaj na przestrzeni wieków żyli i działali, poznajemy lepiej historię tej ziemi. Mamy też większą świadomość własnych korzeni.

Pierwszą inicjatywą podjętą przez Fundację, której miała na celu ocalenie od zapomnienia kawałka historii Ełku, było upamiętnienie ełckich Żydów. Mało kto wiedział, że przy placu Jana Pawła II w sąsiedztwie pagórka, z którego chętnie zimą dzieci zjeżdżają na sankach, był kiedyś żydowski cmentarz. Teraz taką świadomość ma już każdy, kto tędy przechodzi. Na dawnym miejscu pochówków stanął kamień z tablicą informującą, że był tu, założony w XIX wieku, cmentarz żydowski. Napisy wykonano w trzech językach – po hebrajsku, po polsku i po niemiecku.

FWNiB przypomniała również ełczanom o wybitnym fotografiku, którego wyjątkowe prace w dużej mierze przyczyniły się do uznania fotografii za dziedzinę sztuki. Alfred Böhmer ostatnie lata swego życia spędził w Ełku. Po jego tragicznej śmierci w 1908 roku postawiono nad brzegiem Jeziora Ełckiego poświęcony mu pomnik. Przez lata obelisk popadał w ruinę. Dzięki Fundacji w tym samym miejscu stanął nowy kamień i tablica, a ełczanie poznali dawnego, wybitnego mieszkańca tego miasta.

Obrazek w tresci

Profesjonalizm


Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu dokłada wszelkich starań, by jakość świadczonych przez nią usług była na jak najwyższym poziomie. Pracownicy są pomocni i kompetentni, a do prowadzenia szkoleń zatrudniani są doświadczeni specjaliści m.in. Michał Siegieda, Paweł Tkaczyk. Tematyka szkoleń jest konsultowana z lokalnymi biznesmenami, urzędnikami i innymi zainteresowanymi instytucjami. Przez to dostosowana jest do potrzeb rynku i aktualnych przepisów. Fundacja posiada znakomicie wyposażoną, własną salę szkoleniową.

Profesjonalizmem i dbałością o każdy szczegół wyróżnia się też działalność społeczna. W przypadku głazów upamiętniających ełckich Żydów czy fotografa Alfreda Böhmera, obeliski już z daleka przyciągają wzrok i doskonale wkomponowują się w otoczenie. Podczas odsłonięcia tablicy na dawnym cmentarzu żydowskim, organizatorzy uroczystości zadbali również o odpowiednią jej oprawę. Modlitwę za zmarłych odmówili kapłani dwóch wyznań – był więc rabin i dwoje ewangelickich pastorów.

Chociaż Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu jest młodą organizacją, to jej działania zostały już docenione. Praca Fundacji znalazła uznanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przyznało jej Certyfikat Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019. Tym samym ministerstwo potwierdziło wysoką jakość świadczonych przez Fundację usług przy jednoczesnym dużym zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego z kolei przyznał Fundacji Certyfikat „Zakup Prospołeczny”. Otrzymują go te podmioty, które zysk z każdej zakupionej od nich usługi przeznaczają na działalność społeczną.

Obrazek w tresci