Olsztyn wyróżniony w konkursie

2020-09-28 14:49:11(ost. akt: 2020-09-28 14:57:59)   Artykuł sponsorowany
To kolejne wyróżnienie dla naszego miasta. Tym razem podczas Forum Publiczno - Prywatnego w Płocku. Olsztyn został doceniony za ekociepłownię, której budowa niedawno się rozpoczęła.
W Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki zakończyło się 3. Międzynarodowe Forum PPP. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli samorządów i podmiotów prywatnych, którzy wspólnie debatowali o dobrych praktykach realizacji inwestycji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z punktów spotkania było wyłonienie zwycięzców w kategorii Projekty Realizowane oraz w kategorii Projekty Planowane.

Pierwsze miejsce w kategorii Projekty Realizowane otrzymało miasto Piastów za przebudowę i rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego. Obok laureata wyróżnienie otrzymał także Olsztyn za projekt budowy Ekociepłowni.

- To największy w Polsce projekt PPP - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz - Przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie nie tylko dla Olsztyna, ale również całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nowa instalacja zapewni mieszkańcom Olsztyna dostawy ciepła oraz rozwiąże problem zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego, domykając tym samym system gospodarki odpadami w całym regionie Warmii i Mazur. Przyczyni się również do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i ochrony środowiska.

W ramach projektu firma Dobra Energia dla Olsztyn wybuduje m.in. instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Nowoczesna ekociepłownia będzie spalać frakcję energetyczną z odpadów, a do tego wybudowana zostanie kotłownia szczytowa, gazowo -olejowa, która pokryje szczytowe zapotrzebowanie na ciepło w mieście. Elektrociepłownia, która ma powstać przy ulicy Lubelskiej, pokryje około 30 procent zapotrzebowania miasta w ciepło.

Firma Dobra Energia dla Olsztyna, która została wyłoniona w drodze procedury konkurencyjnej, będzie odpowiedzialna za wybudowanie instalacji oraz przez 25 lat będzie zarządzała obiektem.

- Jak wiadomo, to zapewnienie finansowania jest jednym z najtrudniejszych elementów związanych z realizacją przedsięwzięć - dodaje Grzymowicz - Trzeba podkreślić, iż strona publiczna zapewniła dotację unijną w kwocie 172 mln zł, natomiast pozostałe środki musiał zapewnić partner prywatny. Realizacja przedsięwzięcia w modelu tradycyjnym powoduje, iż wszystkie ryzyka projektu spoczywają na podmiocie publicznym.

Projekt pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 do 100 tys. ton rocznie.