Premier Mateusz Morawiecki: Więcej firm zapłaci niższe podatki. Jak są założenia ustawy budżetowej?

2020-09-28 14:11:16(ost. akt: 2020-09-28 16:35:28)

Autor zdjęcia: Krystian Maj/ KPRM

W czasie dzisiejszego (28 września) spotkania z mediami premier Mateusz Morawiecki mówił o ustawie budżetowej.
- Zza horyzontu wyłania się już powoli rok 2021 i dzisiaj podczas posiedzenia Rady Ministrów dyskutowaliśmy ustawę budżetową na ten rok. Wiemy, z jakimi perturbacjami mieliśmy do czynienia i jakie były niespodzianki związane z COVID-19 w 2020 - mówił Mateusz Morawiecki.

- Nasz cel jest niezmienny - jak najlepiej płatne miejsca pracy dla Polaków i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, będących bardzo często w trudniejszej sytuacji niż te większe przedsiębiorstwa. To co niespełna rok temu pokazaliśmy jako program jest realizowane - zapewniał premier.

- Wykonaliśmy już w małej działalności gospodarczej zmianę, która prowadzi do mniejszej płatności za ZUS. Ogłosiliśmy też estoński CIT, który zamierzamy od 1 stycznia 2021 rozszerzyć w stosunku do wcześniej anonsowanych zasad - zapowiedział Morawiecki. I dodał: - Chodzi o zerowy podatek dla firm, które swój zysk inwestują w Polsce. Dlatego te firmy, które nie wyciągają zysku w postaci dywidendy będą mogły w wysokości do 100 mln zł obrotów korzystać z estońskiego CITu - zamiast do 50 mln.

Co jeszcze czeka przedsiębiorców?
- Punkt, który wiązał się z naszą Piątką dla przedsiębiorców, to zwiększenie możliwości dla firm do ryczałtowego rozliczenia podatku. Do tej pory poziom obrotów, który uprawniał do takiej metody to 250 tys. euro - był niższy. Zwiększamy go do 2 mln euro - tłumaczył premier.Premier mówił też o konieczności walki z tzw. rajami podatkowymi.

- Zapowiadałem wielokrotnie i proponowałem naszym partnerom w UE walkę z rajami podatkowymi. Również kraje UE posługują się tymi mechanizmami zabierania podatków należnych danemu państwu, np. Polsce do swojej jurysdykcji podatkowej. Raje podatkowe to są niedobre mechanizmy optymalizacji. Żeby skuteczniej z tym walczyć proponujemy pewne rozwiązania w pakiecie uszczelniającym.


Po konferencji prasowej premiera na stronach rządowych opublikowano komunikat, w którym przedstawiono najważniejsze ustalenia dotyczące projektu ustawy budżetowej. Treść informacji udostępnionej przez rząd, zamieszczamy w całości:


28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 r. po konsultacjach z Radą Dialogu Społecznego. Dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł. 82,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.


Dziś przyjęto też Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych, która zakłada m.in. spadek relacji państwowego długu publicznego do PKB w 2024 r do 48,1%.

„Projekt budżetu na rok 2021 to nie tylko plan dochodów i wydatków na kolejny roku. To plan, który zapewni Polsce powrót na ścieżkę wzrostu po okresie zamrożenia gospodarki i spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19. Przewidujemy w nim środki pobudzające gospodarkę, a także wspierające polskie rodziny. Budżet został przygotowany tak, aby łagodzić skutki pandemii i zwiększyć w kolejnym roku PKB o 4 proc.” – mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Zaznacza, że wprowadzone po RDS poprawki miały w większości charakter techniczny.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto:
*) prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 404,4 mld zł,
*) limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486,7 mld zł,
*) deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł,
*) deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB,
*) dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:
*) wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc.,
*) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc.,
*) wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc.,
*) wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na rok 2021 zakłada:
*) dochody budżetu środków europejskich: 80,5 mld zł,
*) wydatki budżetu środków europejskich: 87,3 mld zł,
*) deficyt budżetu środków europejskich: 6,9 mld zł.

Dochody
Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę 1, 3 mld do budżetu państwa z zysku NBP.

Wydatki
Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem Stabilizującej Reguły Wydatkowej.

Kwota wydatków na 2021 r. została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków, które wynikają z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 r. Tym samym projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa i przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na rok 2021 zapewniamy m.in.:

*) finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41mld zł),
*) zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 11,6 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.),
*) waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),
*) realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł),
*) finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
*) finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB,
*) wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
*) finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
*) zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej.


Dług publiczny i koszty jego obsługi
„Rząd przyjął dziś strategię zarządzania długiem publicznym – to nasz plan stopniowego spadku długu publicznego w relacji do PKB, do 48,1 % w 2024. Zakładamy również obniżenie kosztów obsługi długu w przyszłym roku oraz kolejnych latach” – powiedział minister Tadeusz Kościński.

Założenia Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024:

*) wzrost relacji państwowego długu publicznego do PKB do 50,4% w 2020 r. i 52,7% w 2021 r., a następnie spadek do 48,1% w 2024 r.,
*) wzrost relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB do 61,9% w 2020 r. i 64,1% w 2021 r., a następne spadek do 59,5% w 2024 r.,
*) spadek kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do PKB z 1,33% w 2020 r. do 1,19% w 2021 r. i do 0,75% - 0,76% w 2024 r.,
*) utrzymanie elastycznego podejścia do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do celu minimalizacji kosztów obsługi długu przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka,
*) głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, a udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25%.

Ustawa okołobudżetowa
Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ustawy okołobudżetowej na 2021 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w nim propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.


Źródło: Ministerstwo Finansów, red.Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Komentarze (4) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. aldona #2978037 | 176.221.*.* 29 wrz 2020 11:07

  ja nie chcę żeby oni mi coś dawali , niech przestaną zabierać mydlenie oczu tymi systemami podatkowymi które de facto i tak wyjmą nam kasę z kieszeni

  odpowiedz na ten komentarz

 2. loo #2978036 | 83.15.*.* 29 wrz 2020 11:06

  Oj Mateusz wajchę przełóż.... i przestań kłamać w końcu

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 3. TROL WARMIŃSKI #2977889 | 83.5.*.* 29 wrz 2020 00:26

  Pinokio znowu kłamie !!!!!

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

 4. Katolik #2977753 | 31.0.*.* 28 wrz 2020 17:03

  Opodatkować kościół i będzie kasa...

  Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz