Jaka ma być współpraca miasta z NGO w 2021?

2020-09-24 11:51:13(ost. akt: 2020-09-24 11:51:01)   Artykuł sponsorowany
fot. Pixabay

fot. Pixabay

Jakiego wsparcia potrzebujecie? Co ułatwiłoby udział w konkursach? Jakie macie propozycje współpracy? Między innymi takie pytania kierujemy do organizacji pozarządowych działających na terenie Olsztyna. Zapraszamy do konsultacji społecznych.
- Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi - tłumaczy pełnomocnik
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Celem konsultacji, oprócz zebrania wniosków do przygotowania programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji.

Współpraca pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi może mieć formę finansową jak i pozafinansową. Współpraca finansowa odbywa się poprzez zlecanie zadań publicznych wskazanych w programie współpracy. Realizacja zaplanowanych zadań jest jednak ściśle związana z ich ujęciem w budżecie miasta na rok kolejny (Program współpracy na mocy ustawy musi być uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego jego realizację, czyli znacznie wcześniej niż budżet miasta).

Do współpracy pozafinansowej zaliczyć możemy m.in. wzajemne informowanie się o prowadzonych działaniach, pomoc w przygotowaniu ofert do zadań publicznych organizowanych przez miasto, udostępnianie sal na potrzeby organizacji pozarządowych czy współpraca w ramach zespołów opiniująco-doradczych oraz wiele innych działań.

Konsultacje, ze względu na wyjątkową sytuację, związaną z koronawirusem, odbędą się
w formie elektronicznej. Propozycje można składać do dnia 12 października 2020 r:

mailowo: ngo@olsztyn.eu
bezpośrednio: w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna
podczas spotkania on line, które odbędzie się 7 października 2020 r.
Więcej informacji znajduje się na Platformie Konsultacji Społecznych.