W powiecie olsztyńskim rusza Powiatowa Komunikacja Zbiorowa

2020-08-28 11:50:53(ost. akt: 2020-08-28 12:02:40)

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Od 1 września mieszkańcy Purdy będą mogli korzystać z pięciu regularnych linii autobusowych łączących gminę z Olsztynem, jak i jej poszczególne miejscowości.
Podpisanie przez zarząd powiatu olsztyńskiego i wójta gminy Purda umowy operatorskiej oraz skierowanego do wojewody wniosku o dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) zakończyło etap formalny prac związanych z uruchomieniem pierwszego w powiecie olsztyńskim projektu dotyczącego tworzenia sieci połączń Powiatowej Komunikacji Zbiorowej.

– To znacząca poprawa jakości życia naszych mieszkańców i spełnienie podnoszonych od lat postulatów dotyczących likwidacji wykluczenia komunikacyjnego wielu naszych miejscowości – mówi Teresa Chrostowska, wójt gminy Purda. – Poza tym jest to rozwiązanie atrakcyjne cenowo, a operator gwarantuje regularność i trwałość połączeń.

Koncepcja rozwoju Powiatowej Komunikacji Zbiorowej (PKZ), zakładająca utworzenie jednorodnej sieci połączeń autobusowych obejmującej wszystkie gminy z terenu powiatu olsztyńskiego, powstała w Starostwie już jesienią ubiegłego roku. Była ona podstawą do rozpoczęcia negocjacji między innymi z gminami Kolno i Świątki, które wyraziły zainteresowanie uruchomieniem linii pilotażowych na swoim terenie. Na tej podstawie władze powiatu wystąpiły wówczas wojewody warmińsko-mazurskiego o objęcie dopłatami dwóch planowanych linii pilotażowych. W drodze przetargu wyłoniono też potencjalnego ich operatora.

Jednak przedstawiona gminom analiza ekonomiczna kosztów realizacji tej koncepcji uwzględniająca dofinansowanie przewozów ludności z rządowego FRPA w wysokości 1 zł za tzw. wozokilometr, nie zyskała ich aprobaty. Przy takim wsparciu ze strony rządu wiązała się ona bowiem ze zbyt dużym obciążeniem dla budżetów samorządów, gdyż oznaczała konieczność pokrycia reszty realnych kosztów. Te oszacowane zostały na poziomie 7 zł za wozokilometr do pokrycia przez poszczególne gminy i powiat.

– Cieszę się, że rząd zdecydował się na podniesienie wysokości dotacji w ramach Funduszu do 3 złotych za wozokilkometr, co całe przedsięwzięcie uczyniło możliwym do zaakceptowania dla gmin – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Trzeba pamiętać, że my jako powiat wzięliśmy na siebie koszty organizacji i obsługi całe sieci – co oznacza wydatki na poziomie około miliona złotych rocznie. Reszta kosztów, szacowanych na 8 zł za wozokilometr, finansowana jest z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa (FRPA), budżetów gmin oraz przychodów z biletów.

Na dofinasowanie przewozów w ramach olsztyńskiej PKZ Purda przeznaczyła ze swojego budżetu w tym roku 400 tys. złotych.

Najtańszy bilet normalny obejmujący przejazd w I strefie (do 15 km) kosztuje 4 zł, a miesięczny – 98 zł; najdroższy: normalny w IV strefie (powyżej 40 km) – 7 zł, a miesięczny 127,5 zł. Bilet ulgowy dla uczniów będzie kosztował na ternie gminy maksymalnie 55 zł. Gmina zapewnia również bezpłatny przejazd dla opiekunów dzieci do lat 7 – dotyczy to dowozów do przedszkoli i szkół samorządowych. – To rozwiązanie atrakcyjne zarówno dla portfeli naszych mieszkańców, jak dla finansów naszej gminy – dodaje wójt T. Chrostowska.

Powiatowa Komunikacja Zbiorowa w Purdzie będzie realizowała przejazdy na 5 liniach, tzw. „pięćsetkach” – autobusami opatrzonymi tablicami z prefixem 5xx (506, 511, 513, 550, 551). Ich operatorem – wyłonionym w przetargu – jest firma Inter Trans z Dobrego Miasta.

Starostwo olsztyńskie liczy, że do PKZ przyłączą się wkrótce kolejne gminy.

– Od roku mamy przygotowaną, skonsultowaną z naszymi samorządami całościową koncepcję sieci połączeń wewnętrznych, jak i międzygminnych, jako powiat zapewniamy też stronę organizacyjną dla tego przedsięwzięcia – więc decyzja o uruchomieniu połączeń praktycznie leży już tylko w gestii władz gmin – dodaje Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński. – Mam nadzieję, że przykład Purdy będzie „zaraźliwy”, zwłaszcza, że kilka z nich już od pewnego czasu rozbudowuje własne systemy połączeń autobusowych.

Fot. Starostwo Powiatowe w Olsztynie


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl