Zaglądamy do portfeli. Sprawdziliśmy, co mają olsztyńscy radni?

2020-08-08 16:10:23 (ost. akt: 2020-08-07 11:40:12)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Niektórzy mają domy, inni mieszkania, jeszcze inni spore oszczędności. Są jednak i tacy, którym nie udało się zgromadzić żadnych pieniędzy. Żyją na bieżąco z tego, co zarobią. Sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe olsztyńskich radnych za 2019 rok.
Nelly AntoszNelly Elżbieta Antosz, radna
Zgromadziła 12 tys. zł oszczędności w walucie polskiej. Jest właścicielką dwóch mieszkań. Jednego o powierzchni 58,42 mkw. wartego 290 tys. zł, drugiego o powierzchni 48,99 mkw. wartego 290 tys. zł. Dochody z emerytury: 61 808,32 zł. Inne dochody: dieta radnego 26 505,84 zł, stosunek pracy 133 588,11 zł, umowa zlecenie 272 zł. Posiada samochód osobowy marki Nissan Juke (rok produkcji 2017). Zobowiązania pieniężne: kredyt hipoteczny w wysokości 261 tys. zł oraz pożyczka 2750 zł.

Leszek AraszkiewiczLeszek Araszkiewicz, radny
Zgromadził 42 tys. zł oszczędności w walucie polskiej oraz 3950 euro. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 280 mkw. o wartości około 800 tys. zł oraz właścicielem mieszkania o powierzchni 60,5 mkw. wartego w przybliżeniu 280 tys. zł. Dochody z emerytur: 28 403,77. Dieta radnego: 23 620,32 zł.
Inne dochody: 108 zł.

Mirosław ArczakMirosław Arczak, radny
W ramach małżeńskiej wspólności majątkowej zgromadził oszczędności w wysokości 29 928 zł. Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 75 mkw. o wartości 225 799 zł. Dieta radnego: 21 473,04 zł. Inne dochody: umowa o dzieło 900 zł, działalność nierejestrowana 5 739,11 zł.

Jarosław BabalskiJarosław Babalski, radny
Zgromadził 34 146,29 zł oszczędności w walucie polskiej. Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 85,72 mkw. o wartości 410 tys. zł. Inne nieruchomości: działka rekreacyjna o powierzchni 0,1018 ha o wartości 80 tys. zł, dom letniskowy o powierzchni 56 mkw. i wartości 250 tys. zł, 1/196 część (współwłaściciel) garażu wielostanowiskowego stanowiącego odrębną własność — 20 tys. zł, udział 2/752 części jako współwłaściciel nieruchomości gruntowej obejmującej obszar 5 607 mkw. Dochody z emerytury: 82 412,28 zł. Inne dochody: dieta radnego 26 170,32 zł, umowy zlecenia i o dzieło 45 978,92 zł. Posiada samochód osobowy marki Suzuki SX 4 (rok produkcji 2014).


Halina CiunelHalina Teresa Ciunel, radna
Zgromadziła 10 tys. zł oszczędności w walucie polskiej. Jest właścicielką mieszkania o powierzchni 70 mkw. o wartości 300 tys. zł. Inne nieruchomości: działka letniskowa 700 mkw. z domem 110 mkw. o wartości 250 tys. zł, garaż 25 mkw. oraz działka 200 mkw. w cenie mieszkania. Posiada udziały w dwóch spółkach handlowych (w obu po 95 udziałów o wartości 4750 zł). Dochody z emerytury: 37 467 zł. Dieta radnego: 25 016,05 zł.

Zbigniew Dąbkowski, radny Zbigniew Dąbkowski, radny
Posiada oszczędności w wysokości 126 400 zł w walucie polskiej, 31 758 dolarów i 9 557 euro. Ponadto ubezpieczenia o wartości 348 446 zł, fundusze inwestycyjne 965 600 zł oraz obligacje skarbowe 201 463 zł. Jest współwłaścicielem działki o powierzchni 14 tys. mkw. zabudowanej domem o powierzchni 608,6 mkw. o wartości 3,7 mln zł. Dieta radnego: 24 492,74 zł.
Jest właścicielem pięciu pawilonów handlowych. Posiada samochód osobowy marki Mercedes CLA 200 (rok produkcji 2016) oraz 10 samochodów dostawczych marki Mercedes Sprinter, rok produkcji: 2008 — szt. 2, 2010 — szt. 2, 2011 — szt. 1, 2012 — szt. 2, 2013 — szt. 1, 2015 — szt. 1, 2017 — szt. 1. Zobowiązania pieniężne: umowy leasingowe na kwotę 432 198,72 zł, podżyrowanie umowy kredytu hipotecznego na zakup domu 193 649,19 zł.

Krystyna Flis, radna
W oświadczeniu majątkowym nie wymienia żadnych oszczędności. Jest właścicielką 1/2 domu o powierzchni 82,4 mkw. o wartości 285 tys. zł. Posiada działkę o powierzchni 240,58 mkw. (pod budynkiem i wokół posesji). Dochody z emerytury: 58 071,76 zł. Dieta radnego: 23 620,32 zł. Zobowiązania pieniężne: kredyt hipoteczny konsumpcyjny na remont mieszkania w wysokości 20 139,48 zł.

Tomasz Głażewski, radny
Zgromadził 30 tys. zł oszczędności. Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 44 mkw. o wartości 250 tys. zł oraz mieszkania o powierzchni 57 mkw. o wartości 300 tys. zł. Dieta radnego: 25 445,51 zł. Umowa o pracę 48 634,06 zł.

Mirosław GornowiczMirosław Gornowicz, radny
W ramach małżeńskiej wspólności majątkowej zgromadził oszczędności w wysokości ok. 740 tys. zł oraz ok 19,7 tys. dolarów. Jest współwłaścicielem działki o powierzchni 610 mkw. z domem o powierzchni 123 mkw. o wartości ok. 600 tys. zł. Dieta radnego: 25 015,05 zł. Inne dochody: dochód z tytułu zatrudnienia i innej działalności zarobkowej: 173 376 zł, dywidenda z funduszu inwestycyjnego 4 421 zł. Jest współwłaścicielem samochodu osobowego marki Citroen C-5 (rok produkcji 2008) o wartości ok. 18 tys. zł oraz współwłaścicielem samochodu osobowego citroen c-3 (2012 r.) o wartości ok. 20 tys. zł.

Wanda Agnieszka JabłońskaWanda Agnieszka Jabłońska, radna
Posiada oszczędności w walucie polskiej w wysokości 176 tys. zł. Jest współwłaścicielką domu o powierzchni 120 mkw. o wartości 450 tys. zł oraz właścicielką mieszkania o powierzchni 32 mkw. o wartości 27 tys. zł (1/6 mieszkania). Inne nieruchomości: 11,76 arów nieruchomości związanej z domem, działka rolna o powierzchni 8,71 arów i wartości 26 130 zł oraz działka rolno o pow. 8 arów i wartości 5 tys. zł. Dieta radnego: 23 835,04 zł.
Inne dochody: zatrudnienie 172 703,50 zł, umowa o dzieło 1,8 tys. zł. Jest współwłaścicielką samochodów marek: Volvo XC (2015 rok produkcji), Volvo S 40 (2003 r.), Renault Megane 4 (2018 r.) oraz współwłaścicielką motocykla marki BWM RT (2004 r.).

Marta Kamińska radnaMarta Kamińska, radna
Zgromadziła oszczędności w wysokości 94 000 zł oraz 50 euro. Jest właścicielką mieszkania o powierzchni 37,90 mkw. o wartości 211 tys. zł. Dieta radnej: 22 832,98 zł. Inne dochody: dieta za udział w komisji wyborczej 350 zł. Posiada kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości 153 641,67 zł.

Paweł KlonowskiPaweł Klonowski, radny
Posiada środki pieniężne w wysokości 70 tys. zł, 556 EUR oraz 110 USD. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 51,6 mkw o wartości 250 tys. zł. Dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć: umowy cywilnoprawne/ kontrakty/ zlecenia — dochód: 95 106,41 zł, pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 25 445,51 zł. Posiada samochód marki Hyundai Tucson z 2016 roku.

Łukasz Łukaszewski, radny
Zgromadził 20 tys. zł oszczędności. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 65,6 mkw. o wartości 290 tys. zł oraz współwłaścicielem mieszkania o pow. 71,5 mkw. o wartości 250 tys. zł. Dochody z tytułu umów o pracę: 96 034,3 zł. Diety z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich: 26 574,8 zł. Jest współwłaścicielem samochodu marki Citroen C5 z 2015 roku.
Posiada kredyt hipoteczny w wysokości 123 672,17 zł.

Edyta Markowicz
Edyta Markowicz, radna
W ramach małżeńskiej wspólności majątkowej zgromadziła 21 471,94 zł oszczędności oraz papiery wartościowe notowane na GPW o łącznej wartości 62 334,66 zł. Jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 65,16 mkw. o wartości 300 tys. zł. Inne nieruchomości: garaż indywidualny o pow. 20,8 mkw. (w budynku mieszkalnym) oraz 19,4 mkw. gruntu przynależącego do garażu o wartości 30 tys. zł, grunt przynależny do mieszkania o powierzchni 60,96 mkw, działka rolna o pow. 6,35 arów o wartości 17 100 zł, działka rolna o pow. 5,31 arów o wartości 14,3 tys. zł. Dieta radnej: 1789,42 zł. Inne dochody: umowy o prace 74 117,81 zł, umowy zlecenia 9 366,76, akcje 4 393,46 zł. Zobowiązania pieniężne: kredyty gotówkowe o łącznej kwocie 25 469,97 zł, pożyczka na remont mieszkania z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego 15 750,00 zł, pożyczka z Samorządowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty 7 470,00 zł.

Czesław Jerzy Małkowski, radny
W oświadczeniu majątkowym nie wymienia oszczędności czy nieruchomości. Dochody z emerytury: 44,6 tys. zł. Dieta radnego: 18 709,46 zł. Jest współkredytobiorcą kredytu na budowę domu w wysokości 500 tys. zł.
Posiada kredyt w wysokości 60 tys. zł na obsługę prawną procesu sądowego.

Joanna MisiewiczJoanna Misiewicz, radna
Posiada oszczędności w walucie polskiej w wysokości 435 001,79 zł oraz papiery wartościowe na kwotę 390 082,26 zł. Jest właścicielką domu o powierzchni 300 mkw. o wartości 950 tys. zł oraz mieszkania o powierzchni 50 mkw. o wartości 250 tys. zł. Inne nieruchomości: działka rolna o pow. 1300 mkw. o wartości 80 tys. zł, działka rolna o pow. 1790 mkw. o wartości 20 tys. zł (współwłasność). Posiada 1/7 udziałów w spółce Pantamed Sp. z o.o. Prowadzi działalność gospodarczą — dochód: 442 958,33 zł. Inne dochody: dieta radnego 25 764 zł, emerytura 50 503,56 zł, inne 800 zł. Posiada samochód osobowy marki Volkswagen Passat (rok produkcji 2010) oraz samochód osobowy volvo xc 60 z 2018 roku. Zobowiązania pieniężne: leasing — zakup samochodu 215 037,41 zł.

Krzysztof NarwojszKrzysztof Narwojsz, radny
Zgromadził 45 tys. zł oszczędności w walucie polskiej. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 44 mkw. o wartości 264 tys. zł oraz współwłaścicielem mieszkania o pow. 23 mkw. o wartości 161 000. zł.
Inne nieruchomości: domek letniskowy o pow. 35 mkw. o wartości 70 tys. zł. Dieta radnego: 23 029,82 zł. Dochody wynikające z umowy o pracę: 53 086,01 zł. Posiada samochód marki Hyundai Tucson z 2018 roku. Zobowiązania pieniężne: kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania 21 598,20 zł, kredyt na zakup samochodu w kwocie 71 085,00 zł.

Radosław NojmanRadosław Nojman, radny
Posiada środki pieniężne w wysokości 269 tys. zł oraz 100 euro. Osiągane dochody: stosunek pracy 60 557,88 zł, pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 33 879,60 zł, umowy zlecenia 2 400,00 zł.

Monika Rogińska-StanulewiczMonika Rogińska-Stanulewicz, radna
W oświadczeniu majątkowym nie wymienia żadnych oszczędności. Jest właścicielką działki o powierzchni 377 mkw. z domem o pow. ok. 200 mkw. o wartości 700 tys. zł. Posiada 50 proc. udziałów w spółce Szustan Sp. z o.o. Dieta radnego: 21 750,39 zł. Inne dochody: 8,4 tys. Zobowiązania pieniężne: kredyt na kwotę 620 tys. zł, kredyt firmowy ok. 48 tys. zł, kredyt ok. 47 tys. zł, kredyt ok. 75 tys. zł, kredyt firmowy ok. 21 tys. zł, pożyczka 80 tys. zł (ze współmałżonkiem), ZUS Olsztyn 20 tys. zł.

Zdzisława TołwińskaZdzisława Tołwińska, radna
Zgromadziła 8 000 zł oszczędności w walucie polskiej. Jest właścicielką działki o powierzchni 486 mkw. wraz z domem o pow. 180 mkw. o wartości 650 tys. zł. Dieta radnego: 25 767,60 zł. Inne dochody: stosunek pracy 136 719,56 zł, działalność wykonywana osobiście 4 800 zł. Posiada kredyt hipoteczny na spłatę domu w wysokości 130 000 zł.

Elżbieta WirskaElżbieta Wirska, radna
Nie wymienia żadnych oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 60 mkw. o wartości 250 tys. zł. Nie podaje kwoty otrzymanych dochody z tytułu wynagrodzenia oraz diety radnej. Jest właścicielką samochodu marki Renault Clio II z 2008 roku. Zobowiązania pieniężne: kredyt mieszkaniowy 15 693,95 zł, kredyt gotówkowy 34 524,01 zł.

Wiktor WójcikWiktor Wójcik, radny
Posiada oszczędności w wysokości 9 565,94 zł. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 90 mkw. o wartości 270 tys. zł oraz współwłaścicielem mieszkania o pow. 89.86 mkw. o wartości 450 tys. zł. Inne nieruchomości: miejsce w hali garażowej, udział w gruncie oraz częściach wspólnych budynku przynależnych do posiadanego mieszkania o wartości 17 2000 zł. Dieta radnego: 25 338,14 zł. Inne dochody: 141 032,38 zł. Jest współwłaścicielem samochodu marki Toyota Avensis z 2010 roku. Zobowiązania pieniężne: kredyt hipoteczny na mieszkanie — 81 227,10 CHF, kredyt gotówkowy na zakup samochodu — 10 662,15 zł.

Ewa ZakrzewskaEwa Renata Zakrzewska, radna
Posiada oszczędności w walucie polskiej w wysokości 376 tys. zł oraz papiery wartościowe o wartości 20 tys. zł. Jest współwłaścicielką działki budowlanej wraz z domem o powierzchni 140 mkw. o wartości 450 tys. zł oraz współwłaścicielką mieszkania o pow. 54 mkw. o wartości 300 tys. zł. Prowadzi działalność gospodarczą — dochód: 73 535,38 zł. Dochód z emerytury: 46 726,62 zł. Inne dochody: dieta radnej 25 338,14 zł, wojewódzki konsultant zdrowia publicznego 1050 zł. Posiada samochód marki Peugeot 3008 z 2014 roku oraz Peugeot 3008 z 2018 roku.

Marian ZdunekMarian Zdunek, radny
Zgromadził oszczędności w kwocie 23 tys. zł oraz 3600 dolarów. Jest współwłaścicielem działki o powierzchni 584 mkw. o wartości 130 tys. zł, na której stoi dom o pow. 380 mkw. o wartości 1,2 mln zł. Jest także współwłaścicielem mieszkania o pow. 43,30 mkw. o wartości 210 tys. zł.
Inne nieruchomości: grunt pod lokal mieszkalny w Olsztynie o pow. 17,52 mkw. o wartości 1392 zł. Dochód z emerytury: 36 078,90 zł. Dieta radnego: 24 264,50 zł. Inne dochody łącznie 60 047,4 zł. Posiada samochód osobowy marki Mercedes-Benz C 180 (rok produkcji 2018) o wartości 142 tys. zł.

Robert Szewczyk, radny (przewodniczący Rady Miasta)
Posiada oszczędności w wysokości 8 000 zł. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 140 mkw. o wartości 500 tys. zł. Posiada gospodarstwo ogólnorolne o powierzchni 26,153 ha o wartości 500 tys. zł. Z tego tytułu w 2019 roku osiągnął dochód w wysokości 4 732,68 zł. Dieta radnego: 32 209,56 zł. Inne dochody łącznie: 117 038,93 zł. Jest współwłaścicielem samochodu osobowego marki Opel Zafira (rok produkcji 2005) oraz współwłaścicielem opla corsy z 2002 roku.

oprac. Milena SiemiątkowskaCzytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Komentarze (13) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. A #2957827 | 88.156.*.* 9 sie 2020 10:37

  Kieszenie pełne a w głowie pusto!

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

 2. Ciekawostka #2957758 | 88.156.*.* 9 sie 2020 08:32

  Jeżeli w oświadczeniach majątkowych wykazuje się tak niski majątek to: 1. Nie wszystko jest wykazywane (zwykli, pospolici kłamczuszki); 2. Nie potrafią gospodarować własnym majątkiem, próbując gospodarować pieniędzmi mieszkańców WSTYD!

  Ocena komentarza: warty uwagi (5) odpowiedz na ten komentarz

 3. nienawidze lgbt #2957750 | 176.10.*.* 9 sie 2020 08:03

  bym takich wieszał zboków i pasożytów

  Ocena komentarza: warty uwagi (6) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. X #2957748 | 5.184.*.* 9 sie 2020 08:00

   To ja utrzymuje te 25 gęb , zwolnić mnie natychmiast 22 a pieniądze na dom dziecka rozdysponować natentychmiast

   Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   1. sami złodzieje i bydlaki #2957742 | 77.111.*.* 9 sie 2020 07:01

    a ukryte dochody to ile ? te niby ujawnione to skąd mają ? nic nie robili nie robią czyli ukradli

    Ocena komentarza: warty uwagi (5) odpowiedz na ten komentarz

   Pokaż wszystkie komentarze (13)