Przed nami piąta kadencja Rady Dzieci i Młodzieży RP. Ruszył nabór chętnych

2020-07-21 11:36:14 (ost. akt: 2020-07-21 12:08:22)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.
Rada Dzieci i Młodzieży RP składa się z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady. Są to uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
— zaangażowanie w wolontariat,
— zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
— osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach);
— uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata.

Aby mieć szansę dostać się do Rady trzeba wypełnić formularz i nakreślić w nim swoją wizję działalności tego organu. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z załącznikami do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej najpóźniej do 11 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Formularz, zasady naboru oraz informacje o Radzie dostępne >>> TUTAJ.

Źródło: UM Olsztyn, MEN


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl