2,5 mln euro dla naukowców z Olsztyna na innowacyjne badania

2020-07-09 08:33:24 (ost. akt: 2020-07-09 09:05:48)
naukowsy z PAN

naukowsy z PAN

Autor zdjęcia: archiwum

2,5 mln euro dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Instytucja jest jednym z dwóch polskich, wśród 20 europejskich, laureatów, który uzyskał ważny grant w 2020 r.
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zdobył 2,5 miliona euro w programie ERA Chairs H2020 na realizację 6-letniego projektu, którego celem jest powołanie w Instytucie interdyscyplinarnego centrum doskonałości w badaniach wykorzystujących narzędzia nutrigenomiki* do oceny wpływu odżywiania na genetyczne predyspozycje do tzw. chorób dietozależnych.

Podstawą tego działania będzie zatrudnienie światowej klasy naukowca i zarazem managera nauki oraz powołanie nowej grupy badawczej, która będzie jednocześnie brała udział w innowacyjnym kształceniu w interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Rolniczych, prowadzonej przez IRZiBŻ PAN wspólnie z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym PBI w Puławach.

Projekt ma wzmocnić integrację badań prowadzonych w obu oddziałach instytutu: Oddziale Nauk o Żywności i Oddziale Biologii Rozrodu. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, dyrektor IRZiBŻ PAN.  

— Projekt Welcome2 pozwoli zwiększyć rozpoznawalność i atrakcyjność Instytutu, a tym samym rozwinąć istniejące już strategiczne partnerstwo z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i stać się pożądanym członkiem międzynarodowych konsorcjów badawczych. Te procesy będą dodatkowo wspierane takimi działaniami w obszarze otwartej nauki jak szerokie udostępnianie wyników badań naukowych w ramach działania „Science as public good” czy powołanie “Rising Managers Academy” przygotowującej przyszłych liderów nauk — mówi prof. Piskuła.

Projekty z programu ERA Chairs mają za zadanie oddziaływać również na rozwój regionu, w którym są realizowane, zarówno w sferze zarządzania i prowadzenia badań, jak i podnoszenia ich aplikacyjności i innowacyjności. W historii programu ERA Chairs do Polski trafiło łącznie 7 projektów.

inf. IRZiBŻ PAN, opr. bar

dział nauki zajmujący się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby. Jednym z celów nutrigenomiki jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko wystąpienia choroby i poprawiającej stan zdrowia poszczególnych osób i społeczeństw.
Nutrigenomika jest nauką interdyscyplinarną obejmującą genetykę, żywienie molekularne, biologię molekularną, farmakogenomikę, medycynę molekularną i bioinformatykę.
Źródło: Wikipedia

*Nutrigenomika:


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD