Rozmowa z Anną Bułło - dyrektorem Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

2020-06-30 12:00:00 (ost. akt: 2020-07-06 10:34:05)
Obrazek w tresci

Anna Bułło, Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

Jak przedsiębiorcy Warmii i Mazur zareagowali na kryzys wywołany koronawirusem?
Ten kryzys dla wszystkich był zaskoczeniem, także dla przedsiębiorców działających w regionie. Nagle zamrożone zostały gospodarki na całym świecie, w tym w Polsce, a firmy znalazły się w sytuacji niepewności. Ich podstawową potrzebą stało się utrzymanie płynności finansowej, aby móc utrzymać działalność, regulować zobowiązania i nie musieć zwalniać pracowników. Zachwianie w gospodarce było widoczne zarówno po stronie popytu, jak i podaży. W naszym regionie, podobnie jak i w innych częściach Polski, najmocniej ucierpiały turystyka, branże produkcyjna, transportowa czy różnego rodzaju usługi.

Jak Bank Gospodarstwa Krajowego zareagował na potrzeby klientów?
BGK już na początku kryzysu podjął aktywne działania, aby pomóc przedsiębiorcom zachować płynność i przetrwać trudny czas. We współpracy z resortami finansów i rozwoju oraz sektorem bankowym bardzo szybko wprowadziliśmy korzystne zmiany w udzielaniu gwarancji de minimis, z których mogą korzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Opracowaliśmy cały pakiet rozwiązań pomocowych, które są częścią tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Pracownicy BGK są do dyspozycji klientów we wszystkich regionach Polski. W Regionie Warmińsko-Mazurskim BGK szczególną uwagę zwracamy na inwestycje, wiemy, jak ważne są dla naszego województwa, a szczególnie potrzebne będą w czasie wychodzenia z kryzysu. Dlatego jesteśmy otwarci na współpracę i wspieramy naszych klientów. W krótkim czasie od ogłoszenia pandemii przygotowaliśmy finansowanie dla kilku projektów inwestycyjnych.

Na czym polega przygotowany przez państwa pakiet pomocowy dla firm?
Przygotowaliśmy rozwiązania pomocowe dla wszelkiego rodzaju firm. Kryzys najmocniej dotknął przedsiębiorców z sektora MŚP, ale wsparcia potrzebują też duże firmy. Nasz pakiet pomocowy opiera się na trzech fi larach: systemach gwarancyjnych, wsparciu z wykorzystaniem funduszy europejskich i krajowych środków oraz funduszu dopłat do oprocentowania kredytów, który niebawem powinien zostać wdrożony. Przygotowane rozwiązania to ułatwienia w już realizowanych przez bank programach, ale wprowadziliśmy także zupełnie nowe programy.

A z którego rozwiązania firmy korzystają najczęściej?
Spośród programów pomocowych BGK największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się gwarancje de minimis udzielane na nowych warunkach. Gwarancja de minimis to zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie, dzięki niej bank udzielający kredytu ma pewność, że zobowiązanie w części zabezpieczonej przez BGK zostanie spłacone. Jak dotąd udzieliliśmy gwarancji de minimis w nowej formule już dla prawie 13 tysięcy transakcji, a wartość zabezpieczonych w ten sposób kredytów to blisko 7 miliardów złotych. Zmiany, które wprowadziliśmy w warunkach udzielania tych gwarancji, to zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80 proc. kwoty kredytu oraz wydłużenie okresu kredytu obrotowego, który
może być objęty gwarancją, z 27 na 39 miesięcy. Zrezygnowaliśmy też z prowizji pobieranej przez BGK za udzielenie zabezpieczenia za pierwszy rok gwarancji; wcześniej prowizja wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji w skali roku.

Z jakich rozwiązań mogą skorzystać duże firmy?
Dla dużych i średnich przedsiębiorców uruchomiliśmy Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielamy gwarancji spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej firmom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. To zabezpieczenie, podobnie jak gwarancja de minimis, obejmuje do 80 proc. kwoty kredytu. Udzielane jest na maksymalnie 27 miesięcy i może objąć kredyt w wysokości nawet 250 mln zł. Duże firmy będą też mogły skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów bankowych; to rozwiązanie będzie przeznaczone także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Warmia i Mazury to obszar atrakcyjny turystycznie. Czy BGK oferuje wsparcie przedsiębiorcom z branży turystycznej?
Tak, przez pośredników finansowych udzielamy preferencyjnych pożyczek w projekcie „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – turystyka”. Można z nich sfinansować budowę, remont lub modernizację obiektów noclegowych i gastronomicznych, infrastruktury turystycznej, a także inwestycję w transport turystyczny. W związku z trudną sytuacją gospodarczą wprowadziliśmy zmiany w tym programie zarówno dla przedsiębiorców, którzy już skorzystali z pożyczki, jak i tych, którzy się na nią zdecydują. Teraz pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii mogą skorzystać z możliwości przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek lub z półrocznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. Oprocentowanie pożyczek może zostać obniżone o połowę. Aby skorzystać z tych rozwiązań, należy złożyć u pośrednika finansowego wniosek wraz z uzasadnieniem, że kryzys związany z epidemią wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki decydują pośrednicy finansowi.

Wspierają też państwo innowacyjne firmy. Niedawno ruszył nowy nabór wniosków o premię technologiczną. Na czym polega to wsparcie i czym obecny nabór różni się od poprzednich?
Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w komercyjnym banku. O kredyt na innowacje technologiczne mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają zdolność kredytową, chcą rozwinąć i podnieść konkurencyjność swojej firmy. Najważniejsze zmiany w kredycie technologicznym to możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa, a nie – jak dotąd – na skalę krajową. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą wprowadzić nowe lub znacząco ulepszone produkty, procesy lub usługi, których dotąd nie oferowali. Zniesiony został limit 6 mln zł premii technologicznej, dzięki temu firmy realizujące duże projekty, w których 70 proc. kosztów stanowi więcej niż 6 mln zł, będą mogły otrzymać wyższe wsparcie. Premia technologiczna udzielana na nowych zasadach będzie mogła sfinansować więcej rodzajów kosztów niż dotychczas. Zmiany w tym programie są efektem współpracy BGK i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czy ze wsparcia BGK mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy?
Pakiet pomocy BGK jest skierowany do przedsiębiorstw, bo ich najbardziej dotknęły gospodarcze skutki pandemii. Wśród przygotowanych przez nas rozwiązań jest jednak także wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej. Nasz pakiet pomocy jest naprawdę szeroki, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej banku. Przypominam, że wciąż bardzo ważnymi klientami są dla nas spółki komunalne i szpitale. Współpracujemy też z ponad połową samorządów w województwie warmińsko-mazurskim.

Dziękujemy za rozmowę.


Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn e-mail: olsztyn@bgk.pl

Obrazek w tresci

Siedziba Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK, Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21artykuł powstał we współpracy z BGK

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD