Radzą w sposób zdalny. Dzisiaj Rada Miasta rozmawia o „Raporcie o stanie miasta za 2019 rok”. Będzie absolutorium dla prezydenta?

2020-06-24 10:21:55(ost. akt: 2020-06-24 12:42:37)

Autor zdjęcia: Urząd Miasta Olsztyna/ screen

Dzisiejsza sesja Rady Miasta w Olsztynie jest sesją absolutoryjną. Radni będą głosowali nad przyjęciem sprawozdania finansowego i „Raportu o stanie miasta za 2019 rok”. Opozycja zapowiedziała głosowanie przeciw prezydentowi.
Środową sesję prowadzi Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Raport o stanie miasta Olsztyn 2019,
a. debata,
b. podjęcie uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi (nr rob. 400/20)

3. Absolutorium dla Prezydenta Olsztyna:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok, sprawozdania
z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Olsztyna za 2019 rok,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2019 rok,
d) sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Miasta Olsztyna,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) informacja Komitetu Audytu dla Gminy Olsztyn.

4. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok
(nr rob. 397/20)

5. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna
z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok. (nr rob. 398/20)

6. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku,

7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego miasta Olsztyna za 2019 rok:
a) Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie ze stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Olsztyn za 2019 rok,
b) Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie o stanie bezpieczeństwa w mieście Olsztynie oraz powiecie Olsztyńskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok,
c) Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Olsztynie z działalności Straży Miejskiej w Olsztynie za rok 2019,
d) Sprawozdanie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna z działalności Wydziału za 2019 r.,

8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” za rok 2019,

9. Informacja dotycząca aktualnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci drogowej miasta OLSZTYN,

10. Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich,

11. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok, (nr rob. 382/20)

12. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, (nr rob. 383/20)

13. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, (nr rob. 384/20)

14. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w Olsztynie (nr rob. 399/20)

15. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Olsztynie w roku szkolnym 2020/2021, (nr rob. 385/20)

16. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie przez Gminę Stawiguda Miastu Olsztyn zadania
w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Bartąg do Szkoły Podstawowej nr 25 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021, (nr rob. 386/20)

17. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Barczewo częściowej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy (nr rob. 387/20)

18. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Łukta częściowej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy (nr rob. 388/20)

19. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Łukta częściowej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy (nr rob. 389/20)

20. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1050/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym, (nr rob. 390/20)

21. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładownia na terenie Gminy Olsztyn”, (nr rob. 391/20)

22. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, (nr rob. 392/20)

23. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Olsztyn, (nr rob. 393/20)

24. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przyjęcia ,,Planu Adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu do roku 2030”, (nr rob. 394/20)

25. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 395/20)

26. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy (nr rob. 396/20)

27. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

28. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

29. Sprawy różne.

Komentarze (4) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Znieszmacony z olsztyna; #2938590 | 95.160.*.* 24 cze 2020 14:52

  Miasto tonie w dlugach a bezradni udzielaja absolutorium czlowiekowi co nie potrafi rzadzic.Miasto w smieciach trawy po pas,Mowia ze trawa zatrzymuje wode -glupota totalna.Poprostu nie maja kasy ale zaden z tych nieudacznikow bezradnych nie wystapil z wnioskiem o zmiejszenie -diet bo popadli by w biede karierowicze.Kto ich wybiera ze siedza tyle lat jak ta na zdjeciu.Poprostu im to sie nalerzy biedakom.Jak by nie dali absolutorium sami by wyparowali od swych koryt-lobuzeria,

  odpowiedz na ten komentarz

 2. mama #2938547 | 83.9.*.* 24 cze 2020 13:48

  Może jakieś pytanie o olsztyński rower miejski?

  odpowiedz na ten komentarz

 3. hyży_ruj #2938518 | 5.173.*.* 24 cze 2020 13:09

  Może olsztyniacy wrócą do referendum ws.odwołania Małkiewicza - co nie stało się w maju ze względu na Sars

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-4) odpowiedz na ten komentarz

 4. chyba nie doczytałem #2938499 | 81.219.*.* 24 cze 2020 12:47

  a gdzie projekt ustawy o usunięciu dzików?

  Ocena komentarza: warty uwagi (6) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)