Piotr Rakoczy z absolutorium

2020-06-23 13:50:00 (ost. akt: 2020-06-23 14:15:11)
23 czerwca odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Podczas sesji, radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Piotrowi Rakoczemu.
Na początku sesji przewodnicząca Marianna Malinowska przedstawiła porządek obrad. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt Piotr Rakoczy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Mówił w nim m.in. o tym, że okres objęty sprawozdaniem nie obfitował w spotkania czy imprezy, jak to było przed ogłoszeniem pandemii.

— Wiele imprez, które były w tym okresie zaplanowane- odwołano. Odwołano m.in. Seminarium Historyczne, Konkurs Piosenki Religijnej, Dni Rodziny przyjęły całkowicie inną formę. Odwołano Senioriadę czy Powiatowe Dni Strażaka, łącznie z obchodami 100-lecia jednostki OSP w Janowcu Kościelnym. W czasie pandemii ogłosiliśmy wiele konkursów, m.in. na kalendarz gminny czy wiersz o Janie Pawle II w ramach obchodów Dni Papieskich. Podczas tego trudnego dla nas okresu odbywały się regularne wideokonferencje z udziałem wójtów, burmistrza i starosty. Podczas tych konferencji rozmawialiśmy i podejmowaliśmy wspólne decyzje — mówił Piotr Rakoczy - wójt gminy Janowiec Kościelny.

Radni 14 głosami za, 1 przeciw udzielili wójtowi wotum zaufania. Po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok przez komisje stałe oraz Regionalną Izbę Obrachunkową radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rakoczemu- wójtowi gminy Janowiec Kościelny.

— Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu za 2019 rok. Opinie RIO i komisji rewizyjnej były pozytywne, ale bez udziału całej rady, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek pomocniczych nie byłoby to możliwe. Zrealizowanie budżetu nie jest łatwe, zwłaszcza że oczekiwania społeczeństwa są duże. Nie jesteśmy w stanie zrealizować inwestycji na terenie każdego sołectwa. Na każde zadanie staramy się pozyskać środki unijne. Są zadania, które realizowaliśmy bez środków zewnętrznych, ale wynikało to z potrzeby. Dziękuję i takiej współpracy sobie życzę na pozostałe lata służby na rzecz społeczności janowieckiej — mówił Piotr Rakoczy- wójt gminy.

Głos zabrała także przewodnicząca rady gminy Marianna Malinowska. — Dziękujemy panie wójcie. My również jako rada dziękujemy wszystkim pracownikom, dyrektorom, kierownikom, wójtowi. Nikt panie wójcie nie powiedział, że będzie łatwo. ale najważniejsze, żebyśmy dawali radę. Gratulujemy i życzymy dużo wytrwałości — mówiła przewodnicząca.

zl


Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

[fbpost]https://www.facebook.com/nidzica.wm/videos/276820693430143/">