Sprawna obsługa pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w Olsztynie

2020-06-16 12:46:22 (ost. akt: 2020-06-16 12:49:22)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: pixabay

Już prawie 11 tysięcy mikroprzedsiębiorców złożyło wniosek o pożyczkę w wysokości 5 000 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- Chcemy by nasi przedsiębiorcy jak najszybciej otrzymali pomoc - mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna – i dlatego postanowiliśmy usprawnić przyznawanie pożyczek. Do rozpatrywania wniosków skierowaliśmy do dodatkowo 10 miejskich urzędników, a pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy rozpatrują je także w soboty.

Dotychczas rozpatrzono 92% wniosków, na łączną kwotę ponad 46,5 miliona złotych
- W związku z umożliwieniem od 18 kwietnia ubiegania się o pożyczkę przez mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników bardzo wzrosło zainteresowanie pożyczkami – mówi Jolanta Filipek, zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie – Ponadto od 16 maja o pożyczkę mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020r – wcześniej było przed 1 marca 2020r.

Od 22.06 zostanie też wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dotychczas takich podań było blisko tysiąc, a kwota wypłaconych świadczeń wynosi ponad 1,8 miliona złotych.

Również od 22.06 zostanie wznowiony nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Do tej pory olsztynianie złożyli 615 takich podań, a suma wypłaconych świdczeń przekroczyła 4,1 miliona złotych.

Najmniejszym zainteresowaniem na razie cieszy się dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów (o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Do połowy czerwca do Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęły zaledwie 22 takie wnioski, a kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła prawie 1225 tysięcy złotych.

- Łącznie otrzymaliśmy ponad 12,5 tysiąca wniosków od naszych przedsiębiorców potrzebujących wsparcia jakie oferuje tarcza antykryzysowa – podsumowuje Jolanta Filipek – a łączna kwota pomocy przekroczyła 52, 6 miliona złotych.
olsztyn.eu

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD