Sytuacja w szpitalu jest stabilna

2020-06-22 08:15:00 (ost. akt: 2020-06-22 08:16:26)
ilustracja do treści

ilustracja do treści

Autor zdjęcia: Karol Wrombel

Pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła, mimo że wciąż znoszone są obostrzenia. Działdowski szpital również również pomału wraca do "starego" funkcjonowania. Jak przedstawia się sytuacja szpitala? Zapytaliśmy dyrektora Ireneusza Weryka.
Działdowski szpital, jak większość szpitali powiatowych miał problemy finansowe jeszcze przed wybuchem pandemii. Koronawirus tę sytuację pogorszył.

— Sytuacja finansowa SPZOZ w Działdowie jest ustabilizowana. Otrzymaliśmy kredyt obrotowy, porozumieliśmy się z NFZ, co do płatności w trakcie ograniczenia ilości wykonanych świadczeń, uregulowaliśmy stan obsługi zadłużenia związanego ze zobowiązaniami publicznoprawnymi (US, ZUS), otrzymaliśmy pomoc od Wojewody, samorządów wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnych, jak również pomoc od społeczeństwa. Zachowujemy płynność finansową. Oczywiście stan epidemii to wiele nowych wydatków, a ograniczenie przychodów, zatem należy przewidywać, że ogólnie zła sytuacja szpitali powiatowych ulegnie dalszemu pogorszeniu — opowiada dyrektor SPZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk.

5 czerwca dyrektor zamieścił informację m.in o przywróceniu przyjęć planowych na oddziały zabiegowe i zachowawcze, planowych zabiegów operacyjnych, możliwości odbywania porodów rodzinnych, wykonywaniu badań diagnostycznych i leczniczych.

— Wszystkie planowe świadczenia dotychczas zawieszone zostaną stopniowo zrealizowane. Z oczywistych powodów będzie to rozłożone w czasie, ale dołożymy wszelkich starań aby jak najszybciej „nadrobić” zaległości. Wymaga tego potrzeba społeczna oraz płatnik, czyli NFZ — informuje Ireneusz Weryk.

Dyrektor podkreśla, że pandemia koronawirusa nie skończyła się. Wciąż należy zachowywać ostrożność w kontaktach międzyludzkich, dbać o higienę i przestrzegać zasad i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

— Obecnie największy problem to dostosowanie funkcjonalno-organizacyjne szpitala do zagrożeń epidemiologicznych, które nie minęły, zmiana procedur związana z sytuacją w naszym województwie po zmianie funkcjonowania tzw. szpitali jednoimiennych, i to w sytuacji gdy istnieje potrzeby zniesienia ograniczeń w udzielaniu świadczeń i jak wspomniano powyżej wręcz konieczności ich intensyfikacji. Musimy zachować wszelką ostrożność i czujność epidemiologiczną, utrzymać wiele często uciążliwych i kosztownych procedur służących identyfikacji zagrożeń, ich eliminacji lub minimalizacji ewentualnych skutków. „Odmrażanie” wszystkich aspektów życia społecznego oraz zbliżający się sezon wakacyjno-turystyczny, to wyzwania do których musimy być przygotowani — kończy dyrektor szpitala.