ASF wciąż groźny dla zwierząt!

2020-06-25 16:00:00 (ost. akt: 2020-06-24 09:54:36)

Autor zdjęcia: Szymon Wyrostek

Na początku czerwca w Polsce wyznaczono trzecie ognisko ASF. O afrykańskim pomorze świń oraz stosowaniu zasad bioasekuracji rozmawiamy z Wojciechem Kościńskim- Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Działdowie.
W jakim okresie zwierzęta są najbardziej narażone na zakażenie ASF?
— Doświadczenie z ubiegłych lat wskazuje, że chorobę u świń najczęściej stwierdza się w sezonie letnim oraz wczesną jesienią, tj. od czerwca do końca października – w miesiącach występowania intensywnych prac polowych i zwiększonej migracji ludzi w lasach, na polach i uprawach oraz łąkach - w miejscach bytowania dzików. Na teren gospodarstwa wirusa przenieść mogą również zwierzęta domowe i dzikie oraz ptaki, mające możliwość poprzez nieszczelności w drzwiach, oknach i ścianach przedostania się na teren chlewni lub zanieczyszczenia paszy dla świń. Ostatnio coraz częściej wśród wektorów szerzenia się ASF zwraca się uwagę również na owady, głównie muchy, których udziału w wywiązywaniu się choroby definitywnie wykluczyć nie można. Zatem jedynie odizolowanie świń od innych zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich; szczelny system w ich utrzymywaniu, niewpuszczenie do pomieszczeń chlewni osób nieuprawnionych, stosowanie dezynfekcji rąk i obuwia oraz oddzielnych ubrań roboczych, przeznaczonych tylko do pracy w chlewni, zwalczanie gryzoni oraz much, uporządkowanie terenu obejścia oraz stosowanie niezużytych mat lub niecek o prawidłowych rozmiarach (szerokość wjazdu i długość obwodu największego koła środka transportu) we wszystkich wjazdach i bramkach (szerokość bramki i długość co najmniej 1 m) prowadzących na teren gospodarstwa oraz mat wejściowych do pomieszczeń chlewni (szerokość wejścia i długość co najmniej 1 m) nasączonych nieprzerwanie, prawidłowo sporządzonym roztworem środka dezynfekującego, może uchronić od wybuchu choroby w stadzie świń.
Wymienione powyżej podstawowe wymogi bioasekuracji posiadają umocowanie prawne. Należy wyraźnie zaznaczyć , że w przypadku stwierdzenia w gospodarstwie afrykańskiego pomoru świń, z równoczesnym występowaniem niezgodności w zakresie bioasekuracji oraz identyfikacji i rejestracji świń, odszkodowanie za straty nie może być przyznane.

Gospodarstwa są kontrolowane pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji?
— Aktualnie wznowione zostały i są prowadzone dokumentowane kontrole gospodarstw (zdjęcia fotograficzne, kopie dokumentacji prowadzonej w gospodarstwie) w zakresie spełnienia wymogów biasekuracji. W przypadku stwierdzenia zaniedbań, podmiotom odpowiedzialnym za ich powstanie, może być wymierzona kara pieniężna.

ASF to choroba groźna dla człowieka? Jak się przed nią chronić?
— Afrykański pomór świń to choroba niegroźna dla życia i zdrowia ludzi natomiast śmiertelna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń i dzików. Należy zatem prowadzić redukcję dzików, zmierzającą do zmniejszenia ich zagęszczenia, w tym poprzez ich odstrzał sanitarny, który obecnie jest prowadzony na terenie powiatu, oraz eliminować ze środowiska padłe dziki stanowiące potencjalny materiał zakaźny. Z drugiej zaś strony, w gospodarstwach utrzymujących świnie należy codziennie pamiętać o stosowaniu takich zabezpieczeń, zarówno w postępowaniu osób jak również wymogach strukturalnych, aby wirus nie przedostał się na teren gospodarstwa.

Jak objawia się zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń?
— Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób: gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, w stadzie mogą wystąpić padnięcia bez innych wyraźnych objawów - dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów, należy zgłosić podejrzenie ASF do powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF.

Jakie działania podejmowane są w przypadku stwierdzenia ASF u świń?
— Pamiętać należy, że nie stosując bioasekuracji w zakresie ASF możemy zaszkodzić nie tylko sobie, ale również innym hodowcom trzody chlewnej. W przypadku stwierdzenia ASF u świń wyznaczony zostanie obszar zagrożenia (strefa niebieska) o znacznej powierzchni z restrykcjami w przemieszczaniu świń oraz dodatkowymi obostrzeniami dla hodowców znajdujących się na tym obszarze. Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach, gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice. Należy więc dopełnić wszystkich obowiązków i wymogów, aby do tego nie doszło, o co raz jeszcze apeluję!