Olsztyn: Kto leje, ten płaci

2020-05-21 06:30:00 (ost. akt: 2020-05-21 12:55:30)

Autor zdjęcia: Kamil Foryś

Jeżeli nie z ideologicznych, to choć z powodów finansowych warto spróbować żyć zgodnie z zasadami zero waste. Czyli produkować jak najmniej śmieci i wykorzystywać powtórnie wszystko, co da się wykorzystać. Bo kolorowych pojemników pod naszymi domami będzie przybywać. A przecież tak naprawdę wrzucamy do nich nie śmieci, ale nasze pieniądze.
Płacić za śmieci można w Polsce na trzy sposoby: od głowy, od metra kwadratowego i od wody. Ten ostatni sposób staje się coraz to bardziej popularny. Przymierza się do niego między innymi Warszawa, a także stolica naszego regionu.

Prezydent Warszawy wstrzymał jednak chwilowo projekt powiązania cen opłaty za śmieci z zużyciem wody. Warszawski ratusz chce ponownie przeliczyć stawki.— Warszawa kolejny raz przywołuje nowelizację tzw. ustawy odpadowej z lipca 2019 roku, dzięki której za wywóz śmieci płacą mniej właściciele nieruchomości niezamieszkałych. Chodzi tutaj przede wszystkim o galerie handlowe, czy biurowce. Zdaniem warszawskiego magistratu koszty wywozu śmieci z tych nieruchomości pokrywają mieszkańcy stolicy — pisze portal money.pl.

Olsztyńscy radni debatować nad zmianą systemu opłaty za śmieci będą dyskutować na sesji 27 maja. Jeżeli się na nią zgodzą, to zgodnie z projektem wodą za śmieci mieszkańcy Olsztyna będą płacić od 1 kwietnia 2021 roku.

Jak miasto będzie wyliczać zużycie wody?

Tam gdzie są wodomierze:
"Ilość zużytej wody z nieruchomości określa się jako średniomiesięczne zużycie wody w okresie
ostatnich kolejnych 12 miesięcy, ustalone w oparciu o wodomierz główny, ujęte na fakturach lub rozliczeniach wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne".

Tam, gdzie ich nie ma
"W przypadku braku na nieruchomości wodomierza lub gdy używana jest woda
z własnego ujęcia lub nieruchomość jest wyposażona w wodomierz główny, ale w okresie krótszym, niż jeden miesiąc, ilość zużytej wody stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i przeciętnej normy zużycia wody, w wysokości 3,28 m3"

Podlewamy bez śmieci
Przy określaniu ilości wody...nie uwzględnia się wody zużytej bezpowrotnie, to jest takiej, która nie trafia do kanalizacji lub innych urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych (w tym do podlewania terenów zielonych, napełniania basenów i oczyszczania nieruchomości). Ilość wody zużytej bezpowrotnie odejmuje się od ilości wody zużytej na nieruchomości pod warunkiem, że ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza i jest ujęta na fakturach lub rozliczeniach wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w analogicznym okresie.

Z projektu uchwały nie dowiemy się jednak jaka będzie śmieciowa stawka za metr wody. W Warszawie ma to być 12,73 złotego na osobę od metra wody. W Tarnowie, gdzie nowe prawo wprowadzono w lutym, stawka wynosi 7 złotych od osoby za m3. Co ciekawe tarnowianie za śmieci posegregowane płacili do tego czasu tyle samo co mieszkańcy Olsztyna, czyli 18 złotych.

W Tarnowie ustalono jednak górną granicę opłaty dla gospodarstwa domowego na 112 złotych. Może warto skopiować ten pomysł w Olsztynie?

Według danych GUS statystyczny obywatel RP zużywa około 3 metrów sześciennych wody miesięcznie. Gdyby przyjąć taki wskaźnik dla Olsztyna jak w Tarnowie, to zamiast 18 złotych płacilibyśmy około 21. Ale przy zużyciu 4 litrów już 28 złotych, czyli 10 więcej niż teraz. Można mieć tylko nadzieję, że cena ustalona w Olsztynie będzie bliższa tarnowskiej niż warszawskiej. Ani w projekcie uchwały, ani w jej uzasadnieniu nie zostało bowiem podana.

Skąd nagle wziął się ten pęd na wiązanie śmieci z wodą. Ano stąd, że nikt nie jest w stanie sprawdzić ile osób mieszka w naszych miastach. A śmiecimy przecież wszyscy.

— Obserwowany jest rozdźwięk pomiędzy liczbą mieszkańców wykazywaną w deklaracjach o wysokości opłaty...a rzeczywistą liczbą mieszkańców Olsztyna. Wraz ze wzrostem wysokości stawki odnotowany został spadek liczby mieszkańców zgłoszonych do systemu, z 145 069 osób na koniec 2018 r. do 143 533 osób na koniec 2019 r. Przewidując wzrost wysokości opłat...wynikający z rosnących kosztów obsługi systemu, należy się spodziewać dalszego spadku liczby zadeklarowanych mieszkańców — czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Według szacunków za śmieci może nie płacić nawet 15 tysięcy mieszkańców Olsztyna.

Zużywano miesięcznie na terenie Olsztyna w 2019 roku

471 tysięcy m3 wody:

Na rewolucję śmieciową w Olsztynie jednak i tak będziemy musieli poczekać. Uchwała, po przegłosowaniu przez radnych, ma bowiem zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2021 roku.
Projekt uchwały


UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6k ust. 1 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 2 i ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 1579 oraz z 2020 r.
poz. 150 i poz. 284) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. W zakresie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ilość zużytej wody z nieruchomości określa się jako średniomiesięczne zużycie wody w okresie
ostatnich kolejnych 12 miesięcy, ustalone w oparciu o wodomierz główny, ujęte na fakturach lub rozliczeniach
wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. W przypadku, gdy na nieruchomości woda była zużywana w okresie krótszym niż ostatnich 12 miesięcy,
ilość zużytej wody określa się jako średniomiesięczne zużycie wody w tym okresie, ustalone w oparciu
o wodomierz główny, ujęte na fakturach lub rozliczeniach wystawionych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.
3. Przy określaniu ilości wody, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 nie uwzględnia się wody zużytej
bezpowrotnie, to jest takiej, która nie trafia do kanalizacji lub innych urządzeń służących do gromadzenia
nieczystości ciekłych (w tym do podlewania terenów zielonych, napełniania basenów i oczyszczania
nieruchomości). Ilość wody zużytej bezpowrotnie odejmuje się od ilości wody zużytej na nieruchomości pod
warunkiem, że ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza
i jest ujęta na fakturach lub rozliczeniach wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w analogicznym okresie.
4. W przypadku braku na nieruchomości wodomierza lub gdy na nieruchomości używana jest woda
z własnego ujęcia lub nieruchomość jest wyposażona w wodomierz główny, ale w okresie krótszym, niż jeden
miesiąc, ilość zużytej wody stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
i przeciętnej normy zużycia wody, w wysokości 3,28 m3
.
5. Na nieruchomościach, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, na potrzeby ustalania opłaty zużycie wody pomniejsza się o zużycie wody na części
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Pomniejszenia zużycia wody, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, można dokonać pod warunkiem, że zużycie wody na części nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy jest opomiarowane.
6. Liczbę określającą średniomiesięczne zużycie wody zaokrągla się w ten sposób, że setne części liczb
mniejsze niż 0,05 pomija się, a równe lub większe niż 0,05 zaokrągla się do pełnej części dziesiętnej. Traci moc
Uchwała Nr V/30/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/30/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
Id: 22C60EDB-8B01-470F-8F86-887A4DD9B79F. Projekt Strona 1
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Czytaj e-wydanie


Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w czwartek i piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl


W czwartkowym (21 maja) wydaniu m.in.


Cena paliw w dółKoniec taniej benzyny
Paliwo nadal jest sporo tańsze niż przed pandemią, ale eksperci przewidują stopniowy wzrost cen na stacjach, co zresztą już widać.

przedszkole Koronalojalki coraz bliżej Olsztyna
Oświadczenia mają zmienioną formę, bo podpisywać je będą nie tylko wychowawcy, ale i rodzice. Poza tym konsultacje ogłoszone przez MEN mają być nielegalne, a nauczyciele nie dostaliby za nie pieniędzy. Co dalej z chaosem w szkołach?


Rejestruj się online
Zakazy związane ze stanem pandemii niejednemu zabrały pracę. W Olsztynie ponad 500 osób trafiło na bruk. Kiedy idą do pośredniaka, trafiają na zamknięte drzwi. Sprawdziliśmy, co ma robić bezrobotny, żeby zarejestrować się w Urzędzie Pracy.Komentarze (18) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Lex #2923939 | 37.47.*.* 21 maj 2020 18:22

  Wspaniały pomysł. W związku z tym, zaprzestać należy segregacji śmieci. Niech sortowanie popracują. Zużywam dużo wody,ale nie produkuję śmieci. I co, mam płacić za innych?

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

 2. N0Lek #2923919 | 5.174.*.* 21 maj 2020 17:20

  Płacić $ :))

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-2) odpowiedz na ten komentarz

 3. Real #2923869 | 88.156.*.* 21 maj 2020 15:35

  Już raz napisałem, lecz nadgorliwość pewnych osób powoduje, że NIEWYGODNE wpisy są usuwane. Napiszę zatem raz jeszcze. Wyrzucam w miesiącu: 5 worków 35L (175L) śmieci mieszanych, 6 worków 35L (210L) z plastykiem, 6 worków 35L (210 L) z papierem oraz około 20 różnych opakowań szklanych. Daje to razem 175L odpadów mieszanych i ok 450L odpadów sortowanych. Można sobie przeliczyć na metry sześcienne. Gołym okiem widać, że niewiele. I teraz KTOŚ "mądry" próbuje powiązać opłaty ze zużyciem wody. I tak wg wykazów licznikowych oboje z żoną zużywamy w przeliczeniu na miesiąc ok 6 m3 wody zimnej+ok 3 m3 wody podgrzanej czyli razem 9 m3 wody. Jak to się będzie miało do FAKTYCZNEGO "zaśmiecania"???????? Jak pięść do oka!!!!!!! Nie jak MtEverest do Górki Jasia!!!!!!!!Ostatecznie jeśli zostaniemy obciążeni kwotą "z sufitu" (bo zużycie wody a wytworzenie ilości śmieci NIJAK nie pasuje do siebie) nie pozostanie nam nic innego jak: -wytoczenie powództwa cywilnego miastu za NIEUCZCIWE NALICZENIE… albo….OLANIE oszczędzania, sortowania i takich tam bzdetów, ponieważ i tak WYMUSI się na nas płacenie przynajmniej 5 razy drożej od RZECZYWISTEGO kosztu!!!!!!!!!

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz

 4. nikt ważny #2923818 | 83.31.*.* 21 maj 2020 13:32

  No to będziemy śmierdzieć aż miło. Koronawirus nam będzie nie straszny, bo każdy wirus czy bakteria "wymięknie" przed takim smrodem i brudem.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 5. obywatel #2923787 | 88.156.*.* 21 maj 2020 11:56

  "Według danych GUS statystyczny obywatel RP zużywa +/- 3 litry wody." ?????????

  Ocena komentarza: warty uwagi (6) odpowiedz na ten komentarz

Pokaż wszystkie komentarze (18)
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.