Stanowisko w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli

2020-05-05 10:36:21 (ost. akt: 2020-05-05 10:37:22)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Urząd Miasta w Olsztynie

29.04.premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym etapie znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, umożliwiającym otwarcie od 6 maja żłobków i przedszkoli.
Jednocześnie ostateczne decyzje w tej sprawie pozostawił w gestii organów prowadzących te placówki, tj. samorządu, osób fizycznych i prawnych, zastrzegając, iż zasady ich funkcjonowania powinny spełniać wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego oraz ministerstw resortowych.

Po wnikliwej analizie uwzględniającej zarówno aspekty sanitarne, jak i organizacyjne stwierdziłem, że nie ma możliwości otwarcia placówek dla których organem prowadzącym jest samorząd w terminie od 6 maja. Uruchomienie żłobków i przedszkoli może nastąpić najwcześniej od dnia 18 maja 2020 r. i tylko wówczas, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach. Zdrowie dzieci i ich opiekunów jest dla nas najwyższym priorytetem.
Data wskazana przez rząd nie uwzględnia wszystkich aspektów ponownego uruchomienia placówek w czasie pandemii a warunki epidemiologiczne określone w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia mają bardzo ogólnikowy i życzeniowy charakter. Problemy, które nie pozwalają na szybkie otwarcie żłobków i przedszkoli obejmują zarówno wielkość grup, dobór dzieci i system uzgodnień

z rodzicami, możliwość ograniczania kontaktów i utrzymania reżimów sanitarnych a także możliwości kadrowe oraz zabezpieczenie w środki ochrony personelu w/w placówek. Lista zadań została przez nas zdefiniowana i jest długa a ich rozwiązanie wymaga czasu oraz współpracy z innymi organami administracyjnymi. Dlatego uznałem, że termin 18 maja jest pierwszym realnym, a w konsekwencji bezpiecznym terminem otwarcia żłobków i przedszkoli - dla których organem prowadzącym jest samorząd - w naszym mieście.
Ponadto informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzję o otwarciu żłobków i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego podejmują ich organy prowadzące.

Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD