Olsztyński Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców

2020-03-25 15:18:18 (ost. akt: 2020-03-25 15:17:58)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Urząd Miasta w Olsztynie

Olsztyn przygotował pakiet informacji i rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców. Już można ubiegać się o wsparcie w związku z epidemią koronawirusa.
Pakiet pomocowy może zostać przyznany na okres od 13 marca 2020 roku do odwołania.
- Ulga w wysokości czynszu najmu i dzierżawy gruntu, ulgi w podatkach od nieruchomości i środków transportu to działania, jakie mogą pomóc naszym przedsiębiorcom - informuje prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Apeluję także do innych właścicieli nieruchomości, aby rozważyli możliwość wprowadzenia ulg dla najemców lokali, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Należy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalności zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, czyli ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Za powyższym idą ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Wymienieni przedsiębiorcy mogą się starać:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
[więcej informacji] [wzory niezbędnych dokumentów]

Ulga w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność gminy Olsztyn
Pakiet Pomocowy umożliwia ulgę w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność gminy Olsztyn. Przedsiębiorca, prowadzący działalność ograniczoną przepisami wynikającymi z rozporządzeń na czas stanu epidemii, może złożyć wniosek. Wnioski należy składać bezpośrednio do jednostki, z którą zawarto umowę (np. ZLiBK, ZDZiT, OSiR, OPN-T, placówki oświatowe).
[wzór wniosku]

Zawieszenie opłaty za gospodarowanie odpadami
Przedsiębiorcy mogą zawiesić opłatę za gospodarowanie odpadami, składając zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja dotyczy pełnych miesięcy, więc żeby uwzględniała okres od marca 2020 roku, trzeba ją złożyć najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku:
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, 10-101 Olsztyn, ul. Wyzwolenia 30.
- złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu E-deklaracje,
- z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Olsztyna dla bezpośredniej obsługi klienta, złożenie deklaracji może odbyć się również poprzez umieszczenie jej w specjalnych urnach, zlokalizowanych w pobliżu wejścia do urzędu od ul. Ratuszowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska pod numerem telefonu 89 527 31 11 wew. 225 i 557.
[wzór deklaracji]

- Czekamy na systemowe rozwiązania rządu, które mogą rozszerzyć zakres pomocy - dodaje prezydent Piotr Grzymowicz. - Zdajemy sobie sprawę z ogromnie trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, zarówno przedsiębiorcy, jak i samorząd. Nasze działania wpisują się w obowiązujące procedury i przepisy ustawowe.
W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy:
biznes@olsztyn.eu.