Dbajmy o siebie nawzajem [ROZMOWA]

2020-03-20 13:14:27(ost. akt: 2020-03-20 13:18:04)
Marszałek Gustaw Marek Brzezin: Bądźmy odpowiedzialni za siebie, za naszych bliskich, miejmy na uwadze ludzi starszych i samotnych

Marszałek Gustaw Marek Brzezin: Bądźmy odpowiedzialni za siebie, za naszych bliskich, miejmy na uwadze ludzi starszych i samotnych

Autor zdjęcia: UM

Wprowadzamy rozwiązania, które zmniejszają niepewność i zabezpieczają zdrowie mieszkańców Warmii i Mazur – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.
— Jak bieżąca sytuacja epidemiologiczna wpływa na kształt życia na Warmii i Mazurach?
— Należy mieć świadomość, że jest to poważne zagrożenie dla wszystkich – nie mieliśmy jeszcze z takim do czynienia. Funkcjonowanie społeczeństwa diametralnie się zmieniło, a najbliższe prognozy analityków nie napawają optymizmem. Priorytetem jest zdrowie i życie – chylę czoła przed wszystkimi pracownikami służby zdrowia w naszym województwie, którzy swoją tytaniczną pracą z narażeniem siebie, codziennie walczą z koronawirusem i zapobiegają dalszemu pogłębianiu się kryzysu.

— Jaką rolę w tym procesie odgrywa samorząd województwa?
— Mamy pod pieczą aż czternaście jednostek służby zdrowia, w tym największe szpitale w regionie. Znam pracę ich wszystkich i niezwykle ją cenię. Nasze obiekty dostosowują systemy pracy do panujących warunków, a jeden z nich – szpital dziecięcy w Olsztynie – decyzją wojewódzkiego sztabu kryzysowego został w wydzielonej części wyznaczony jako strategiczny obiekt do przyjmowania zarażonych pacjentów.

— Czy samorząd województwa bierze aktywny udział w walce z kryzysem?
— Zadania kryzysowe to domena rządu i administracji zespolonej, dlatego ściśle współpracujemy w regionie ze służbami wojewody. Ta kooperacja na Warmii i Mazurach układa się dobrze. My ze swojej strony na bieżąco zbieramy dane o potrzebach szpitali w zakresie sprzętu i środków ochrony. Jesteśmy przygotowani na uruchomienie funduszy z rezerwy kryzysowej z budżetu województwa – tu na bieżąco też przygotowujemy oszczędności związane z odwoływaniem wielu wydarzeń. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na ochronę zdrowia mamy aktualnie do dyspozycji ok. 40 mln zł, analizujemy dalsze możliwości zwiększenia unijnego wsparcia.

— No właśnie, czy realizacja regionalnego programu nie jest zagrożona?
— Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zasadzie już się finalizuje, jednak reagujemy elastycznie i przedłużamy okres składania wniosków w ostatnich konkursach. Wprowadzamy rozwiązania, które zmniejszą niepewność naszych beneficjentów. Jesteśmy gotowi aneksować umowy, przy realizacji których mogą wystąpić opóźnienia związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Wiem, że w szczególnej sytuacji są beneficjenci projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odwołuje się lub odkłada w czasie staże, szkolenia, konferencje.

— Jak obecna sytuacja wpłynie na naszą gospodarkę?
— Samorząd jest partnerem dla przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków na rozwój. Na razie nasze możliwości poszerzenia wsparcia, tak aby stanowiło ono odpowiedź na tę kryzysową sytuację, są ograniczone. Obecnie w tak szczególnych warunkach potrzebujemy rozwiązań systemowych, na które samorządy nie mają wpływu. Zaproponowany w środę przez rząd pakiet antykryzysowy to dobry kierunek, ale ma zdecydowanie niewystarczający wymiar. Trzeba się uważnie wsłuchiwać w potrzeby przedsiębiorców, aby zadbać o ich interesy oraz pracowników. Na przykładzie naszego regionu, wybitnie turystycznego, widać, że czekają nas trudności. Każde odwołane wydarzenie, każda zaniechana rezerwacja to realne koszty, wymierne straty. Rząd musi zrobić wszystko, aby je niwelować. My ze swojej strony zdwajamy wysiłki, aby fundusze UE dla naszego województwa, mimo tych trudności, nadal wspierały rozwój regionu.

— Czy wyjątkowe okoliczności nie zakłócają pracy samorządu województwa?
— Nasza instytucja to blisko tysiąc pracowników. Część z nich korzysta z wolnego ze względu na opiekę nad dziećmi, część pracuje zdalnie, dyrektorzy poszczególnych departamentów stale monitorują sytuację. Ci, którzy pozostali na stanowiskach, przejęli obowiązki nieobecnych kolegów. Nasze instytucje kultury zawiesiły działalność, podjęliśmy szereg decyzji zwiększających poziom bezpieczeństwa i ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak zadania samorządu muszą być wykonywane w sposób ciągły – dlatego zwołana na 31 marca sesja sejmiku odbędzie się w niezbędnym zakresie, bez udziału publiczności, ale z transmisją on-line. Jej głównym tematem będzie walka z epidemią, zaproponujemy rozwiązania wzmacniające instrumenty samorządu województwa w tych działaniach.

— Co możemy robić na co dzień?
— Postępujmy jak w sytuacji kryzysowej – bądźmy odpowiedzialni za siebie, za naszych bliskich, miejmy na uwadze ludzi starszych i samotnych. Zadbajmy o środki ochrony, o dezynfekcję. I stosujmy się do zaleceń. Zauważmy, że społeczeństwo regionu poważnie reaguje na rekomendacje, a utrudnienia przyjmuje z wyrozumiałością. Dzięki takim postawom mamy znacznie większe szanse na skuteczną walkę z koronawirusem.


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Wszystkie informacje nt. koronawirusa SARS-CoV-2 znajdziecie Państwo w specjalnym serwisie Gazety Olsztyńskiej.

Za sprawą Gazety Olsztyńskiej na Facebooku pojawiła grupa wsparcia: Grupa Wsparcia, Koronawirus - Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie