Chemia otwiera nowe możliwości

2020-02-11 10:03:55(ost. akt: 2020-02-11 09:37:43)
Dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM – Kierownik Katedry Chemi

Dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM – Kierownik Katedry Chemi

Autor zdjęcia: Katedra Chemii/ UWM

Od nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rusza nowy kierunek. O tym, dlaczego warto wybrać chemię w Olsztynie, rozmawiamy z dr hab. Danutą Zielińską, prof. UWM, kierownikiem Katedry Chemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.
— Do tej pory w ofercie kształcenia uniwersytetu nie było chemii, co nie znaczy, że nie ma tutaj chemików...
— Oczywiście, że są. Nauczyciele akademiccy z wykształceniem chemicznym prowadzą zajęcia z tego przedmiotu na wielu kierunkach oferowanych przez UWM. Wspólnie z władzami uczelni, doszliśmy jednak do wniosku, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na absolwentów chemii.

— Co przesądziło o otwarciu tego kierunku?
— Przede wszystkim dokonaliśmy analizy rynku w naszym regionie poprzez przeprowadzenie ankiet z przedsiębiorcami. Pytaliśmy pracodawców m.in. o możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów chemii. Okazało się, że na terenie Warmii i Mazur wiele firm poszukuje chemików jako przyszłych pracowników. Spełniamy również kryteria w zakresie kadry dydaktyczno-naukowej. Uczelnia uzyskała ponadto dofinansowanie projektu: Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Wszystkie te działania zakończyły się uzyskaniem decyzji MNiSW uprawniającej UWM do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku chemia.

— To będą studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Co to oznacza?
— Oznacza to duży udział w programie studiów ćwiczeń praktycznych, czyli laboratoryjnych zajęć eksperymentalnych. Ma to na celu rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia, jak również nabycie umiejętności praktycznego zastosowania poznanej wiedzy. Jednocześnie w trakcie studiów studenci odbędą 6-miesięczne praktyki zawodowe. W naszych badaniach pracodawcy wykazywali duże zainteresowanie właśnie dłuższym okresem praktyk. Obecnie proponujemy studia pierwszego stopnia, ale w najbliższej przyszłości na pewno podejmiemy starania o uruchomienie studiów drugiego stopnia.

— Na tym kierunku można wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia...
— Oferujemy kandydatom dwa zakresy kształcenia. Pierwszy to analityka i diagnostyka chemiczna, a drugi to chemia stosowana. W drugim semestrze studiów studenci dokonają wyboru, którą ścieżką chcą pójść.

Chemia na UWM:
* Ruszy w roku akademickim 2020/21,
* Na początku będą to studia pierwszego stopnia,
* Dwa zakresy kształcenia: analityka i diagnostyka chemiczna oraz chemia stosowana,
* Przewidzianych jest 48 miejsc.
— Jaką wiedzę i umiejętności zdobędą studenci w trakcie studiów?
— Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Na obu ścieżkach kształcenia będą samodzielnie wykonywać różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym. Analityka i diagnostyka chemiczna ma na celu głównie zaznajomienie studentów z nowoczesnymi technikami instrumentalnymi. Ten zakres kształcenia będzie przygotowywał studentów szczególnie do pracy w wyspecjalizowanych laboratoriach chemicznych, placówkach kontrolno-pomiarowych czy innych jednostkach pracujących na rzecz ochrony środowiska. Program ukierunkowany jest przede wszystkim na wykształcenie absolwentów w zakresie analityki próbek środowiskowych oraz analityki surowców i produktów roślinnych.

Natomiast drugi zakres kształcenia, czyli chemia stosowana, związany jest przede wszystkim z zagadnieniami dotyczącymi chemicznych procesów technologicznych stosowanych przez podmioty gospodarcze regionu oraz wykorzystywaniem chemii w praktyce. W tym przypadku student uzyska teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu chemii środowiska, chemii żywności i kosmetyków oraz technologii chemicznej. Nasi absolwenci będą przygotowani do analizowania, przetwarzania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych.

— Dla kogo są te studia? Czy spodziewacie się wielu kandydatów?
— Mamy przewidzianych 48 miejsc. Liczymy przede wszystkim na absolwentów liceum klas o profilu biologiczno-chemicznym oraz Technikum Chemicznego, ale nie oznacza to, że nasza oferta jest skierowana głównie do nich. Absolwenci innych szkół będą mogli uzupełnić podstawową wiedzę w trakcie pierwszego roku studiów. Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji to: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny oraz język polski.

— Dlaczego warto wybrać chemię akurat na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie?
— Zapewniamy studentom naprawdę dobre warunki do studiowania. Obecnie, w ramach projektu, wyposażamy nasze laboratoria w nową aparaturę, w których studenci będą kształcić się w małych grupach oraz entuzjastycznie nastawioną kadrę dydaktyczną. Oprócz tego, wizytówką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest pięknie położone miasteczko akademickie, znajdujące się wśród zieleni, nad dwoma jeziorami. W kortowskim kampusie studenci mają wszystko, co potrzebne do nauki, rozwijania pasji oraz wypoczynku.

Milena Siemiątkowska


Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci