Przyszłość to partnerstwo

2020-01-26 17:00:00(ost. akt: 2020-01-26 17:17:17)
Spotkanie noworoczne w Osnabrück z udziałem delegacji powiatu olsztyńskiego

Spotkanie noworoczne w Osnabrück z udziałem delegacji powiatu olsztyńskiego

Autor zdjęcia: archiwum organizatora

Niemieccy przedsiębiorcy planują przyjechać do nas w większej, zorganizowanej grupie jesienią tego roku — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński na temat planów współpracy z partnerskim powiatem Osnabrück.
– Powiat olsztyński od 20 lat ma partnera w niemieckim powiecie Osnabrück. Przez ten czas zrealizowano wiele wspólnych projektów. A jakie są pomysły na kolejne lata?

– Na niedawnym spotkaniu noworocznym w Osnabrück życzyliśmy sobie dalszej owocnej współpracy, rozmawialiśmy także o wspólnych planach zarówno tych bliższych, jak i dalszych. Ekologia i rozwój przedsiębiorczości to dwa nowe pola naszej współpracy partnerskiej na kolejne lata. „Zielona”
energia Anny Kebschull, nowej starosty powiatu Osnabrück, sprzyja bowiem podjęciu nowych tematów, szczególnie w bliskiej jej dziedzinie ekologii. Tu już zaprosiliśmy młodzież niemiecką do wzięcia udziału w konferencji poświęconej ochronie klimatu, która ma się odbyć w kwietniu na naszym uniwersytecie. Chcemy też rozwinąć współpracę w sferze rozwoju przedsiębiorczości jako istotnego czynnika dla zachowania stabilności i rozwoju gospodarczego naszych regionów, przede wszystkim szukając firm neutralnych ekologicznie i dbających o środowisko.

– Czy przedsiębiorcy z Osnabrück odwiedzali już nasz powiat?

– Do tej pory były to sporadyczne wizyty pojedynczych podmiotów, które miały miejsce głównie w początkowych latach naszej współpracy. Teraz chcemy im nadać bardziej zorganizowany charakter, zapewniając patronat obu naszych samorządów, zwłaszcza że jest ku temu sprzyjający klimat.
Dynamiczny rozwój gospodarczy naszego kraju wzbudza szersze zainteresowanie po zachodniej stronie. Widoczna obecność inwestorów zagranicznych w regionie pobudza dalsze zainteresowanie powiatem ze strony innych podmiotów gospodarczych. Ubiegłoroczna wizyta przedstawicieli Izby
Przemysłowo-Handlowej (IHK) w powiecie olsztyńskim zrobiła na gościach bardzo pozytywne wrażenie. Dlatego niemieccy przedsiębiorcy planują przyjechać do nas ponownie w większej, zorganizowanej grupie jesienią tego roku. I pod tym kątem przygotowujemy im już możliwość zapoznania się z potencjałem gospodarczym powiatu oraz spotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk gospodarczych. Cieszylibyśmy się, gdyby udało nam się zainteresować ich inwestowaniem w naszym regionie. Mam też nadzieję, że i nasi przedsiębiorcy będą chcieli skorzystać z zaproszenia strony niemieckiej do wizyty w Osnabrück.

– Co jest największym atutem naszego regionu w oczach gości z zagranicy?

– Trafnie ujął to Stefan Muhle, sekretarz stanu rządu Dolnej Saksonii: „Do niedawna to Polacy zazdrościli Niemcom ich rozwoju. Teraz, gdy jedzie się przez Polskę, widać postęp z ostatnich 30 lat – drogi z nowoczesnym, regionalnie ukształtowanym zapleczem gastronomicznym, sprawny internet,
dbałość o tereny zielone, o zabytki architektury”. Obcokrajowcy widzą, że dobrze wykorzystaliśmy szanse, jakie polskiemu narodowi dał nasz wspólny europejski dom. Na pewno magnesem dla ludzi z zewnątrz jest nasz krajobraz przyrodniczy, położenie w Krainie Tysiąca Jezior, piękne lasy oraz architektura. Starosta powiatu Osnabrück podczas naszych ostatnich rozmów też zwróciła uwagę na bogatą tożsamość naszego krajobrazu kulturowego i konieczność podejmowania konkretnych działań na rzecz zachowania tego drogocennego dobra. Mamy też wiele atutów gospodarczych – „Warmia jest miła…” także dla ludzi przedsiębiorczych.

– Jaki element partnerstwa jest szczególnie godny podkreślenia na kolejne lata?

– Myślę, że najważniejsze jest to, że ze sobą rozmawiamy, że prowadzimy zrównoważony dialog nie tylko na nowym polu ekologii i gospodarki, ale na wszystkich płaszczyznach. Otwartość na drugiego człowieka, próba poznania i zrozumienia naszych, czasem takich samych, a czasem zupełnie odmiennych, problemów, dostrzeżenie potrzeby współdziałania ponad granicami państw –
to są najważniejsze, trwałe wartości, które budowaliśmy i umacniamy już od 20 lat, i które będą dobrze służyły młodym pokoleniom w przyszłości.

der


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl