Ekonomik najlepszym technikum w województwie według rankingu Perspektyw 2020.

2020-01-11 12:09:21 (ost. akt: 2020-01-11 12:09:40)

Autor zdjęcia: Lech Wąsowski

W 22 rankingu Perspektyw Technikum nr 7 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie uzyskało pierwsze miejsce wśród techników w województwie warmińsko - mazurskim oraz tytuł Złotej Szkoły (przyznawany stu najlepszym technikom w kraju; w naszym województwie tylko nasza szkoła uzyskała to wyróżnienie). Jest to wielki sukces uczniów, dyrekcji i nauczycieli z Ekonomika. Gratulujemy serdecznie!
9 stycznia 2020 r. w uroczystej gali laureatów rankingu, która odbyła się w Warszawie, uczestniczyła delegacja ZSE: pan dyrektor Stefan Procyk, pani wicedyrektor Katarzyna Głybowicz oraz uczniowie: Paulina Seliwiak, Izabela Niewdzięczna, Dominik Swed i Michał Strupiechowski.

O miejscu w rankingu decydują wyniki pisemnych egzaminów maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz sukcesy na olimpiadach i konkursach.

Uzyskany wynik potwierdza wypracowany przez Szkołę wysoki poziom - Technikum nr 7 corocznie uzyskuje tytuł Złotej Szkoły i jest w czołówce techników w województwie i kraju. Szkoła kształci w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik informatyk, technik programista, technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki.

Podkreślić należy, że ranking daje wiedzę o poziomie szkoły, więc dyrekcja oraz kadra ZSE jest dumna z osiąganych wyników, ale mamy świadomość, że w edukacji nie liczy się zabieganie o wynik.

Staramy się więc stworzyć miejsce bezpieczne dla uczniów, miejsce, w którym mogliby rozwijać swoje pasje, znaleźć przyjaciół, wyzwolić kreatywność, otwartość na świat i drugiego człowieka. Nawiązaliśmy współpracę z pracodawcami w regionie, skutkującą nowatorskimi rozwiązaniami w dydaktyce. Realizujemy praktyki zagraniczne i wymiany międzynarodowe. Dbamy o nowoczesne wyposażenie pracowni.

Wszystko to sprawia, że nasza szkoła jest dobrze przygotowana do kształcenia oraz przyjazna i atrakcyjna dla uczącej się tu młodzieży. Dobra atmosfera i wysoko wykwalifikowana kadra umożliwia uzyskiwanie wysokich wyników na egzaminach maturalnych i w różnych konkursach, co zostało zauważone w rankingu Perspektyw.

ZSE


Ten tekst napisał dziennikarz obywatelski. Więcej tekstów tego autora przeczytacie państwo na jego profilu: ZespolSzkolEkonomicznychEkonomik

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD