Dobre wieści z UWM w Olsztynie. Nasi profesorowie są doceniani w Polsce i świecie

2019-12-09 14:15:13(ost. akt: 2019-12-10 11:43:53)

Autor zdjęcia: Janusz Pająk/ Grzegorz Czykwin

Ostatnie tygodnie przyniosły kilka prestiżowych nominacji i wyróżnień dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Profesor Ryszard Górecki, rektor UWM, został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, a na jej członka korespondenta nominowano z kolei profesora Jana Jankowskiego. Powód do dumy ma także profesor Wiesław Pływaczewski, który został laureatem Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku w kategorii nauki humanistyczne i społeczne. Dobre wieści płyną także z Wydziału Nauk Społecznych. Dziekan dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, została wybrana do Zarządu Głównego ESREA, międzynarodowego towarzystwa naukowego.

Nasi profesorowie w ważnym gremium


Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk 5 grudnia podczas 140. sesji w Warszawie wyłoniło nowych członków. Do grona członków rzeczywistych wszedł , rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki, który znalazł się w składzie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Ryszard Górecki Prof. Jan Jankowski został członkiem korespondentem PAN – także Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Zgromadzenia Ogólne to najważniejszy organ PAN. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności akademii. Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów.

Jednym z ważniejszych zadań wydziałów PAN jest koordynacja działań komitetów naukowych, problemowych i narodowych, tworzonych przy nich, które są ciałami opiniotwórczymi stanowiącymi najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej. Wydziały koordynują działalność 69 instytutów naukowych PAN, sprawują nadzór nad pomocniczymi jednostkami naukowymi (w tym bibliotekami w Gdańsku i Kórniku oraz archiwum w Warszawie).


Profesor z nagrodą


Prof. Wiesław Pływaczewski, kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UWM został laureatem Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku w kategorii nauki humanistyczne i społeczne.

Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych; nauk biologicznych, rolniczych i medycznych oraz nauk ścisłych, technicznych i nauk o Ziemi. Wysokość nagrody w każdej kategorii to 3600 zł brutto. W tym roku kapituła nagrody postanowiła przyznać także 2 wyróżnienia, które trafiły również do pracowników UWM: prof. Grzegorza Iglińskiego z Instytutu Polonistyki ii Logopedii oraz dr. hab. Radosława Grossa z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Fot. Janusz Pająk

- To ogromna satysfakcja dla mnie i grona moich współpracowników. Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie działalności i dorobku osób, które tworzą Olsztyńską Szkołę Ekokryminologii. Chcę podkreślić wkład dr Joanny Narodowskiej i dr. Macieja Dudy oraz innych osób z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, które nas wspierały: prof. Moniki Kotowskiej i prof. Piotra Chlebowicza. Wokół Olsztyńskiej Szkoły Kryminologii koncentrują się zainteresowania także innych badaczy, np. z Katedry Prawa Międzynarodowego UWM, a także pracowników innych instytucji, które działają na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska - podkreślił profesor Pływaczewski w rozmowie z przedstawicielami mediów uniwersyteckich.

Nagrodzony profesor zdradził też plany na przyszłość:- Naszym priorytetem jest wydanie pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie podręcznika z ekokryminologii. Amerykanie mają publikacje o charakterze naukowym, albo podręcznikowym. My chcemy, żeby to był podręcznik adresowany zarówno do przedstawicieli świata nauki, studentów, jak również do szeroko rozumianej praktyki ochrony środowiska. Postaramy się określić zagrożenia i przedstawić propozycje, czyli co należy zrobić, aby lepiej chronić naszą planetę - podsumowuje profesor Pływaczewski.

Dziekan WNS z kolejną ważną funkcją


Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, została wybrana do Zarządu Głównego ESREA na kadencję 2020-2022. Znalazła się tam z 11 innymi naukowcami reprezentującymi uniwersytety w Szwecji, Anglii, Irlandii, Portugalii, Niemczech, Czechach, Serbii, Finlandii, we Włoszech i na Cyprze.

ESREA to uznane międzynarodowe towarzystwo naukowe zrzeszające badaczy edukacji dorosłych. Jego celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy i profesjonalnego rozwoju naukowców poprzez inicjowanie działań w sieciach badawczych i wymianę doświadczeń oraz najnowszych wyników badań, a także opieka nad rozwojem doktorantów, dla których organizowane są letnie i zimowe szkoły, oraz przyznawane są stypendia na udział w seminariach i konferencjach towarzystwa.

Prof. Joanna Ostrouch-Kamińska
Fot. Janusz Pająk
Prof. Joanna Ostrouch-Kamińska

To nie pierwsze doświadczenia prof. Joanny Ostrouch-Kamińskiej w międzynarodowych władzach towarzystw – od roku, z nominacji Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, reprezentuje polskich pedagogów w Radzie Głównej World Education Research Association (WERA). Natomiast w ESREA od 2007 r. przewodniczy sieci zajmującej się problematyką analizy różnicowania procesów edukacyjnych ze względu na płeć (od roku wraz z prof. Cristiną Vieira z University of Coimbra). W ESREA współredagowała pięć książek wydanych m.in. przez Waxmann (2019), Brill (2015), Peter Lang (2008).

- Członkostwo w takich towarzystwach jak ESREA daje możliwość poznania innych badaczy i dzielenia się z nimi doświadczeniem płynącym z różnych obszarów wiedzy, z różnych kultur i historii. To bezcenna platforma współistnienia i wspierania naukowców w budowaniu ich potencjału i siły do mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata nauki. Przede wszystkim zaś daje poczucie bycia we wspólnocie ludzi zaangażowanych, różnorodnych, otwartych i pełnych chęci do współpracy dla dobra innych – można było przeczytać w prezentacji wyborczej prof. Ostrouch-Kamińskiej.

Źródło: UWM w Olsztynie

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci