Pobierasz rentę rodzinną? Pamiętaj o tym zaświadczeniu

2019-11-27 12:32:55(ost. akt: 2019-11-27 12:44:18)

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Do momentu ukończenia 16 lat ZUS wypłaca rentę po zmarłym rodzicu bez względu na to, czy się dziecko uczy czy też nie, ale później, co roku trzeba przynosić zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt dalszej nauki. Młody człowiek musi też poinformować ZUS, gdy przestanie się uczyć, gdyż w innym wypadku rentę pobraną już po zakończeniu nauki musi do ZUS oddać i to wraz z odsetkami.
Rentę rodzinną ZUS wypłaca uczącym się do 25 roku życia, ale jeśli 26 lat ktoś kończy na ostatnim roku studiów, to renta przysługuje do końca roku akademickiego.

— Niektórym się wydaje, że łatwo nas wprowadzić w błąd i brać pieniądze faktycznie się nie ucząc. To błędne myślenie, które niekiedy kończy się przed sądem z zarzutem celowego doprowadzenia do niekorzystnego gospodarowania mieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim. — Wprawdzie renta rodzinna jest przyznawana na okres nauki wskazany w zaświadczeniu szkolnym może być na rok, dwa czy pięć ale przestrzegam jednak, że my sprawdzamy w szkołach czy uczeń jest faktycznie uczniem tej szkoły a w przypadku zmiany pytamy szkołę, kiedy faktycznie została przerwana nauka — przestrzega Ilukiewicz.

Tak więc samo przyniesienie do ZUS zaświadczenia ze szkoły to za mało. Do szkoły trzeba rzeczywiście chodzić. Osoba, której ZUS rentę przyznaje jest informowana w decyzji o konsekwencjach nienależnie pobranej renty. Jeśli uczeń/student przerwie naukę i ZUS dowie się o tym z opóźnieniem, wydaje takiej osobie decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeniach. Kwoty do zwrotu są potrącane z renty rodzinnej, jeśli dana osoba podjęła znowu naukę i ma prawo do renty rodzinnej — lub sprawa jest kierowana do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej tzn. kwoty te będą ściągane z przyszłych dochodów.

— Jeśli dana osoba kilkakrotnie nie informuje nas o przerwaniu nauki — poza decyzją o zwrocie — wysyłamy wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury — taką osobą zajmuje się sąd. Do prokuratury kierujemy oczywiście również wszystkie przypadki fałszowania zaświadczeń szkolnych — wyjaśnia rzeczniczka.

PAMIĘTAJ!

Zawsze poinformuj ZUS gdy przerywasz lub kończysz naukę. Zrób to także wtedy, gdy uczysz się i pracujesz: dorabiający uczniowie i studenci, którzy dostają rentę muszą informować ZUS o swoich przychodach. Jeśli osiągną przychód 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone. ZUS całkowicie zawiesi ich wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Uczniowie i studenci muszą zawiadamiać ZUS o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym — w terminie do końca lutego kolejnego roku, zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego, pobieraniu innej renty np. renty socjalnej.