Jak przedłużą nam ekspresówkę, to z Olsztyna dojedziemy do A1

2019-11-12 10:32:18(ost. akt: 2019-11-12 13:17:14)

Autor zdjęcia: GDDKiA

Ekspresówka powinna zostać przedłużona - twierdzą drogowcy. GDDKiA chce więc sprawić, by S5 była kompletna. Będzie to kierunkowe dopełnienie sieci dróg krajowych w Polsce północno-wschodniej.
W sierpniu 2019 r. GDDKiA informowała o rozpoczęciu prac nad Studium Korytarzowym na ostatnim wówczas brakującym odcinku drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą (S7) a Nowymi Marzami (A1). Wstępne analizy potwierdzają potrzebę przedłużenia ekspresowej „piątki”.

- Równolegle z realizowanymi, bieżącymi działaniami inwestycyjnymi przygotowujemy wielopłaszczyznową analizę dalszego rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce - informują przedstawiciele GDDKiA. - Dlatego prowadzimy stałe prace koncepcyjne w zakresie kompleksowego rozwoju sieci dróg krajowych w perspektywie zarówno najbliższej dekady i kilku kolejnych. Dotyczy to m.in. docelowej siatki tras szybkiego ruchu, a więc nowych i już istniejących autostrad i dróg ekspresowych. Kolejnym zakresem analizy jest kompleksowe ujęcie całej sieci czyli połączenia szybkich tras z pozostałymi drogami krajowym. W szczególności dotyczy to rozwoju programu obwodnic miast i miejscowości oraz pozostałych odcinków dróg na terenie całego kraju.

Drogowcy tłumaczą, że wyboru tras drogowych do analiz studialnych dokonują na podstawie wieloletniej wiedzy o stanie sieci drogowej, stwierdzonych potrzebach w zakresie transportu, w skali kraju lub regionu oraz wniosków zgłaszanych nam przez społeczności lokalne. Przykładem aktywnego podejścia GDDKiA do planowania nowych elementów sieci drogowej jest odcinek S5 Ostróda - Nowe Marzy. Ten fragment będzie stanowił kontynuację realizowanego obecnie przebiegu Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław - Bolków. Zapewni ekspresowe połączenie granicy Polski z Czechami na Dolnym Śląsku z Wielkopolską, Kujawami i Warmią oraz dzięki planowanej trasie S16 z Suwalszczyzną i trasą ViaBaltica prowadząca do granicy z Litwą.


Na początek studium i konstruktywna dyskusja

Pierwszy kamień milowy tego opracowania obejmował studium sieci drogowej, a jego efekty zostały zaprezentowane publicznie 5 listopada br. w Olsztynie. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli Centrali oraz Oddziałów GDDKiA w Olsztynie i Bydgoszczy. Oprócz prezentacji wyników dotychczas przeprowadzonych analiz, obejmowało szeroką dyskusję na temat docelowej sieci drogowej na analizowanym obszarze.

3 województwa, 14 powiatów, 53 gminy - obszerna analiza

Obszar przeszło 8 tys. km² (3 województwa, 14 powiatów, 53 gminy) charakteryzujący się słabym zagospodarowaniem terenu, licznymi jeziorami i ciekami wodnymi (kolor niebieski na mapie) i obszarami cennymi przyrodniczo (kolor czerwony) poddaliśmy szerokiej analizie. Wszystko pod kątem istniejących uwarunkowań nie tylko środowiskowych, ale społecznych, infrastrukturalnych, zagospodarowania terenu oraz formalnych wynikających z funkcjonujących dokumentów strategiczno-rozwojowych, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.


Przeprowadzone analizy pozwoliły na wytrasowanie około 940 km dróg, dla których zostały zapewnione parametry techniczne dla założonej klasy drogi ekspresowej.

Spośród wszystkich wykreślonych tras, na potrzeby analiz ruchowych, zdefiniowano reprezentatywne przebiegi. Na nich zasymulowano ruch pojazdów, jaki może wystąpić w przypadku realizacji jednej z rozpatrywanych opcji.Pierwsze analizy ruchowe

Wykonano model sieci drogowej obejmujący teren 3 województw. Przedstawiono model uwzględniający ośrodki miejskie i wiejskie oraz wprowadzono harmonogram rozwoju inwestycji zarówno w zakresie dróg krajowych, jak i połączeń samorządowych.

Takie działanie pozwala zbadać przyszłe funkcjonowanie sieci drogowej z uwzględnieniem jej wszystkich elementów, które znajdują się obecnie w różnych etapach cyklu życia projektu. Patrzymy na rozwój infrastruktury drogowej szeroko i perspektywicznie, uwzględniając wszystkie niezbędne aspekty.

Sporządzony model uwzględniający kwestie ekonomiczne i ruchowe na wybranych przebiegach S5 jednoznacznie potwierdził uzasadnienie realizacji analizowanej inwestycji. To kierunkowe dopełnienie sieci dróg krajowych w Polsce północno-wschodniej. Uzyskane reprezentatywne wielkości ruchu pojazdów, niezależnie do rozpatrywanego przebiegu, wskazują jako zasadną realizację drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym w analizowanym obszarze.


Wnioski do dalszych prac

Kolejnym etapem prac nad Studium Korytarzowym dla przedmiotowego fragmentu S5 będzie zdefiniowanie (w oparciu o wytrasowane już przebiegi) korytarzy do szczegółowych analiz technicznych, ekonomicznych społecznych i środowiskowych w celu określenia rozwiązania optymalnego z punktu widzenia inwestora, czyli GDDKIA.

Wybór preferowanego rozwiązania nastąpi w ramach analizy wielokryterialnej, która będzie w sposób obiektywny oceniać wieloaspektowo każdy z wariantów - opcja preferowana może być kombinacją różnych wariantów.

Wskazany do dalszych analiz korytarz o szerokości ok. 5 km, zostanie skierowany do uszczegółowienia w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, gdzie będą prowadzone kolejne wariantowania i analizy dążące do wskazania optymalnego i precyzyjnego, przyszłego przebiegu inwestycji. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przygotowanie inwestycji to etap trudny i wymagający, dlatego już teraz podejmujemy ważne decyzje i konkretne działania, aby droga S5 nabrała nowego ogólnokrajowego wymiaru - informuje GDDKiA.

Źródło: GDDKiA Oddział w Olsztynie

Komentarze (9) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. S5 Grudziądz Ostróda #2818933 | 188.146.*.* 14 lis 2019 16:48

  BRAWO, bardzo ważna droga S5 Grudziądz Ostróda to koniec wykluczenia komunikacyjnego na kierunku wschód zachód!

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 2. ryn power #2817827 | 37.47.*.* 12 lis 2019 19:46

  S16 to droga zycia dla Rosji .

  odpowiedz na ten komentarz

 3. Niech #2817798 | 188.147.*.* 12 lis 2019 18:52

  Olsztyn ściśnie poślady i za angażuje się w północną obownice znowu 30lat czekania?

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-6) odpowiedz na ten komentarz

 4. ery #2817767 | 5.172.*.* 12 lis 2019 17:03

  dziwi mnie tylko to że jakoś nie planuje się drogi na Bezledy aż wstyd patrzeć na drogę łączącą obwód kalingradzki z drogami na terenie UE, przy okazji nic nie mowi się o obwodnicy Olsztyna, a szkoda

  Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. przygłupom z Rynu na pohybeel #2817754 | 164.127.*.* 12 lis 2019 16:31

   Jak przedłużą ekspresówkę S5, to TIR-y pojadą dalej na Mazury, czy tzw. ekologom się to podoba, czy nie.

   Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

  Pokaż wszystkie komentarze (9)